9
کمان

SAGITTARIUS

علامت مشخصه

سفیروت

 شکوه و زیبایی ،תפערת

نام عبری

קשת

خصوصیات مهم

 ماجراجو، با دقت

نام لاتین

 SAGITTARIUS

لفظ کلام

 من درک می کنم

نام فارسی

 کمان

حساسیت های کالبدی

 اعصاب، رییه ها

نام عربی

 قوس

مستعد به بیماری های

 پوستی، دردهای استخوان

نام هندی

 DHANUS

سنگ جواهر

 یاقوت ارغوانی,אחלמה

سیاره حاکم

 ژوپیتر

فلز

 قلع

علامت سیاره

روز خوش یمن

 پنجشنبه

عنصر

 آتش

عدد شانس

 5 و 7

ماهیت

 بی ثبات

رنگ ها

 آبی زنگاری، ارغوانی

طبیعت

 منفی – بایر

گلها

 مریم، قاصدک، آفتاب گردان

جنسیت

 مذکر- خشک

سبط

 گاد , גד

نهمین صور فلکی در منطقه البروج
 کمان یا قوس بوده که نماد و مظهر ایثار، فداکاری و توانایی بسیار در سخاوت و بخشندگی است.
ویژگی کمان
کمان با داشتن شخصیتی دوگانه، مرموز و جاه طلب؛ موجودی فعال، عاشق پیشه، زودباور، بشاش، مهربان، شریف و باوقار است که گاهی محتاط و حساس می شود؛ اما در برابر دشواری ها، مشکلات و آشفتگی ها سرسخت و مقاوم است.
تصویر نمادین کمان
تصویر نمادین Sagittarius، پیکری با نیم تنه مردی کمان دار است که آسمان را هدف قرار داده، نیمه دیگرش، پائین تنه یک اسب است.
تضاد و تغییر
همین ترکیب متفاوت، نشان تضاد و دوگانگی است و سبب می شود تا اطرافیان درباره ایشان، به نادرستی قضاوت کنند. البته باید دانست که زادگان برج قوس یا کمان، بیشتر تابع اوضاع زمانی و مکانی بوده، در برابر دشواری، سختی و مشکلات، بازتاب گوناگونی دارند. گاهی چنان متغیر می شوند یا تغییر می کنند که ممکن است هر روز، تصمیم هایی مخالف و متضاد با روز قبل بگیرند.
ماه عبری کیسلو و نامحدود بودن
ماه کمان، برابر با ماه عبری کیسلو است که واژه محدودیت در آن، معنا و مفهوم ندارد. این، نشان می دهد که زادگان کمان یا قوس، کمتر زیر بار دیسیپلین، قانون و قاعده می روند و آزادانه رفتار می کنند.
وارث دوپیکر و خرداد
زادگان ماه קשת، وارث ویژگی های ماه دوپیکر یا תאיצים بوده، کم و بیش، خوی و روش خرداد یا Gemini و به ویژه هوشیاری، کنجکاوی و داشتن باورها و اندیشه های نوین را ارث گرفته اند.
اثر ژوپیتر
DHANUS یا کمان ها با داشتن المنت یا عنصر آتش که نماد خواسته های بالا و معنویت است و چنان که تحت سیطره نیروی ژوپیتر که سیاره ای حاکم و مظهر وقار، تقوا و خویشتن داری است، می توانند با بهره گیری درست انرژی های موجود، بر مشکلات و نقطه های ضعف خویش چیره شوند. نیز در راه تکامل و رسیدن به آرمان ها و اهداف مثبت، در فراز و نشیب زندگی، پیروزی های بیشتری را به دست آورند.
اجتماعی، انعطاف پذیر
آنها مانند دیگر صاحبان عنصر آتش، انعطاف پذیر، اجتماعی و سازگار بوده، در برابر مسوولیت ها، مستقل، مثبت و بسیار فعال هستند.
رهاورد رک بودن
کمان، موجودی رک گو، بی پرده و پنهان گویی و مستقیم است که همین منش، رنجش دیگران را بر می انگیزد و تا حدی خشم ناگهانی وی، تنش و سوءتفاهم هایی را به همراه خواهد داشت؛ ولی نباید فراموش کرد که همواره سیاره ژوپیتر، او را راهنمایی و هدایت می کند.
کمان و اراده
این بدان معناست که بیشتر کمان ها اراده و عزم قوی دارند و می توانند سازمان دهی خوبی هم داشته باشند.
قدرت و سلطه
آنها با این که شخصیت و روش سلطه جو و قدرت طلب دارند، کمتر زیر بار سلطه جویی، قدرت، انحصار طلبی، استعمار و استثمار دیگران می روند.
ارتباط کمان در اجتماع
زاده ماه sagittarius یا کمان در میدان اجتماع، به سادگی با دیگران ارتباط برقرار می کند و در حفظ و نگاه داری این پیوند، بسیار ماهر، چیره دست و متبحر است.
گردش، تفریح، آزادی
او عاشق گردش، تفریح و سیر و سیاحت بوده، تحمل سکون و یک جا ماندن را ندارد. از زندگی یکجور و یکنواخت بیزار است و نیاز به آزادی کامل در کار خود دارد. وی ارزش و قدر آزادی را می داند و هوشیارانه در حفظ آن می کوشد.
آبرو، اطمینان، شرافت
قوس در رفتارش بسیار پایبند و مقید به احترام و آبروست. نیز اگر اطرافیان به او اطمینان کنند، به طور ویژه ای حقیقت گو، شریف و قاطع خواهد بود.
تاثیر ساترن و زحل بر کمان
همه ما می دانیم که کمان از هرگونه خدعه و فریب رنج می برد و از هر تزویر و ریاکاری، پرهیز و دوری می کند. نیز با تاثیر ساترن یا زخل بر او این احساس جدی و ژرف تر خواهد شد.
یافتن حقایق
چنین افرادی از این اصول اخلاقی، به گونه ای قوی و نیرومند دفاع کرده، بیشتر زندگی خود را به یافتن حقایق زندگی می پردازند.
تکبر و خودخواهی
متولدان کمان یا آتش، تا حدی متبکر و خودخواه بوده که این، از نقاط ضعف آنهاست. چنان که از فزونی غرور، بار و نخوت عقلی خود صدمه خواهند داد و از شنیدن هر انتقادی خواهند رنجید. در این حالت، با شتاب و به تندی، بدخلق، ناامید و مایوس شده، نمی توانند با مشکلات و دشواری ها رویارویی کنند و در رابطه با دیگران، دچار عدم تفاهم و ناهمگونی می شوند.
آن روی سکه
فراموش نکنیم که کمان با داشتن ویژگی مثبت و به عبارتی؛ آن روی سکه، می تواند همه چیز را در دست و کنترل گرفته، خود را از انگیزه های منفی حساسیت ها و جریحه دار شدن نسبت به نیش های اطرافیان، دور و مصون بدارد.
نقاط ضعف
یکی دیگر از نقاط ضعف קשת یا sagittarius، گرایش فراوان آنها به جایگزینی عقاید و قانون های غیرمنطقی، به جای قوانین و قراردادهای طبیعی و منطقی است که این سرچشمه از دوگانگی و گاه تضادهای فکری و اخلاقی کمان دارد.
کمان و عقاید دینی
خود ایشان هم به سادگی، تحت تاثیر و نفوذ این عقاید قرار گرفته؛ به عبارتی، برده آداب و رسوم ساخته خویش می شوند.
کمان و تعصب
کمان ها در بعد مذهبی، اعتقادهای تعصب آمیزی به اندیشه های دینی می یابند. به گونه ای که با جاه طلبی درونی خود، به رسم ها و عقایدی که پیش تر داشتند، در پوشش سرکشی و طغیان پشت پا خواهند زد.
اورانوس و قوس
با تاثیر اورانوس بر برج قوس، احساس های معنوی و تحول های فکری برانگیخته خواهد شد؛ یعنی، الهام های معنوی ایشان بیدار شده، تغییرات بسیاری، به ویژه در اعتقاد دینی وی رخ می دهد.
بازنگری در افکار مذهبی
شاید با تجدید نظر، بازنگری و تعمق، طرز فکر و اندیشه آنها دگرگون شده، سبب شود تا حدی بر اعصاب خود چیره گشته و آرامش بیشتری را در زندگی شان بیافرینند. بدین ترتیب با چشم بینا و بصیرت، به آن چه در پیرامون و اطرافششان می گذرد، نگاه خواهند کرد.
اثر ماه بر کمان
تاثیر ماه بر کمان، شخصیت اندیشه مند و مغروری را می آفریند که شاید زندگی خود را به مذهب سنتی که در خانه داشته اند یا صول فلسفی که در دوران کودکی آموخته اند، نزدیک کنند یا بگرایند. چنان که باریک بین، خودمحور و متعصب می شوند و بی گمان، خود را برتر از دیگران خواهند دانست.
تمرکز، ترقی، پیروزی
زاده کمان با تمرکز بسیار قوی و نیرومندی که دارد، در هر کاری موفق به پیش رفت و ترقی می شود و به هنگام پذیرش مسوولیت ها می کوشد تا کارش را دقیق و به گونه ای عالی و بارز انجام دهد.
معنویت و فعالیت
Dhanus بر این باور است که انجام دادن کارها نباید ویژه جنبه های مادی شود و هرگز نباید دست از فعالیت بکشد.
کوشش و جنبش
او از تبلی بیزار است و فعالیت و کوشش را چنان مهم می داند که می گوید حتی اگر نیازی به مادیات نداشته باشد، باید بجوشد و بکوشد؛ زیرا بی کاری و فعال نبودن برای قوس، یاس، ناامیدی و افسردگی بسیار می آورد.
اثر خورشید بر کمان
با تاثیر خورشید بر کمان، حس کمال طلبی و تا حدی، رویایی بودن در هر کاری افزایش می یابد.
رهاورد تاثیر بالا در کارها
نیز زمینه هایی را در گزینش کارهایی چون سیاست، قضاوت و داوری، تدریس، آموزش، پیشوا و تبلیغ مذهبی پدید می آورد که در همه آنها پیروز خواهد بود.
ناشکیبایی و جابجایی
از دیگر آثار خورشید بر کمان، ناشکیبایی و گرایش به جابجایی شغل است. او همیشه در اندیشه تغییر کار است.
کوشش در کار هنری و فکری
همه کوشش وی بر این است در کارهایی که مربوط به خود و فعالیت اوست و هم چنین اموری که پیوسته دانش هنر و اندیشه است، حضور داشته باشد؛ زیرا پیروزی بیشتری به دست خواهد آورد.
دین، سیاست، فلسفه و کارهای تجاری
این را هم بدانید که دین، سیاست و فلسفه، ابزاری است که آمیختگی، پیوستگی و تلفیق و به کارگیری آن، از آرمان های اصلی و مورد علاقه متولدان این ماه است. به ویژه، در کارهای تجاری و سرمایه گذاری، با آن که بسیار خوش اقبال و با استعداد هستند، برای پیشبرد کارها از روش های ویژه خود که بر پایه اصول دین، سیاست و فلسفه است، بهره می جویند.
دقت در امور مالی در جوانی
کمان ها در دوران جوانی، در کار مالی، با دقت و تصمیم گیری سریع، موفقیت های بی شماری را از آن خود می کنند.
مادیات، نه
ناگفته نماند یکی از امتیازات اخلاقی آنان، این است که کمتر تحت تاثیر مادیات یا زمینه ها و موقعیت های مالی قرار می گیرند و این ویژگی را همواره به سادگی می توان تشخیص داد.
مادیات، بله
یادتان نرود که شخصیت و منش دیگری هم دارند؛ یعنی که گاه بسیار مادی گرا و تنگ نظر می شوند یا بیشتر آنها در انجام دادن کارها از ریاکاری و فریب دیگران بهره می جویند.
اثر ونوس بر قوس
موسیقی
با اثر ونوس بر قوس، عشق به موسیقی و استعداد فراگیری در آنها افزایش می یابد. چنان که ایشان به عنوان رشته ای جنبی و حاشیه ای، نواختن یک ساز را می آموزند و بی گمان می توانند پیروزی خویش را تا مرز موسیقی دان و هنرمندی حرفه ای و بزرگ تعالی بخشند.
ورزش
زاده ماه کمان، چنان که در موسیقی چیره دست است، در میدان هنرهای دیگر و میز فعالیت ورزشی می کوشد.
معنویت و سفر
با اثر ونوس بر کمان، احساس های معنوی او برانگیخته شده، میل و اشتیاق به سفر و به ویژه سفرهای تاریخی و زیارتی که جنبه مذهبی داشته باشد، بسیار زیاد می شود.
نپتون و قوس
رازها
با نزدیک شدن سیاره نپتون به قوس، زمینه پذیرفتن و آمیختگی با موضوع های اسرارآمیز و رموز در پوشش گسترده فلسفی – سنتی مهیا خواهد شد .
کمان و دین
زادگان برج قوس به سبب تعصب مذهبی و دوم، علاقه به نوگرایی، گاهی در اوضاعی قرار می گیرند که به ادیان جدید، ساختگی و فرقه های مختلف و نوین مذهبی می گرایند، یا به راحتی، مذهب خود را با وجود سنتی بودن تغییر می دهند. آنها دنباله رو افراطیون مذهبی شده، کورکورانه خود را ابزار دست دیگران قرار می دهند و گاه کارهای ناشایستی انجام می دهند.
نمای ظاهری
از دید ظاهری، بیشتر زادگان ماه קשת یا Sagittarius، قد به نسبت بلند و باریک با نمایی برازنده، چشمانی درشت، جذاب و پرمعنا، صورت بیضی، پیشانی بلند با موهایی کم پشت، دهانی دارند که دندان های پیشین بزرگ آن، در لثه ها به گونه ای فشرده قرار گرفته اند.
توان بدنی
با آن که لاغر هستند، ساختمان بدنی ایشان توان و زمینه فیزیکی و جسمانی خوبی دارد.
سلامتی کمان
بیشتر کمان ها در سن بالا چاق تر از حد معمول می شوند و نیز از بیماری های عصبی رنج می برند. به طور کلی، زادگان این ماه نسبت به سلامتی خود توجه بسیاری ندارند و اگر در اینباره جدی نباشند، با گذر زمان، سختی های بسیاری چون بیماری درد مفاصل، روماتسم، سیاتیک، پوست و ریه ها را بر دوش خواهند کشید.
کبد کمان
کبد کمان ها بسیار حساس است و با نوشیدن مشروب های الکلی، بازتاب ناخوشایندی از خود می نمایند.
ورزش و سلامتی
علاقه به ورزش و حرکت های فیزیکی می تواند کمک شایان توجه و به سزایی را در حفظ سلامتی آنها برانگیزد.
رنگ آبی
در میدان رنگ ها، آبی، پیوسته کمان بوده، نماد روحانیت و مظهر عنصر آب است. رنگی که صلح و آرامش را در دل ها می آفریند و می تواند احساس عشق و هنر را در وجود انسان زنده نگاه دارد.
بازتاب آبی
زاده ماه قوس باید بداند که به کارگیری درست از رنگ آبی، هماهنگی های لازم را برای بالانس کردن و متعادل نگاه داشتن افکار و رفتار که دارای عنصر آتش نیز هست، بسیار مهم و ضروری است.
آبی روشن
هرچه رنگ آبی روشن تر باشد، اعتماد به نفس بیشتری خواهد آورد.
چیدمان
چیدمان و دکوراسیون در جای زندگی و محل کار بسیار مهم است؛ چنان که آرایش چنین جاهایی با گل مریم و آفتاب گردان، شکوفایی احساس، نشاط و شادی بیشتری را می آفریند.
نام آوران ماه کمان
افراد زیر، نام آورانی هستند که در ماه کمان یا Dhanus هنری به دنیا آمده اند:

• میخائل دونریم یا نوستر آداموس – پیش گوی معروف کلیمی تاریخ
• لودویگ وان بتهوون – آهنگساز و موسیقی دان
• مارک تواین – نویسنده امریکایی داستان شاهزاده و گدا
• وینستون چرچیل – سیاست مدار معروف انگلیسی
• شارل دوگل – سیاست مدار فرانسوی
• والت دیسنی – سینماگر امریکایی به ویژه برای کودکان
• سِر والتر اسکات – نویسنده
• کرگ داگلاس – هنرپیشه امریکایی
• استیون اسپیلبرگ – کارگردان کلیمی امریکایی

آتش خاک هوا آب

حمل

ثور جوزا سرطان
اسد سنبله میزان گژدم
قوس جدی دلو حوت