8عقرب

SCORPIO

علامت مشخصه

سفیروت

 قدرت ،גבורה

نام عبری

עקרב

خصوصیات مهم

 واقع گرا، امین

نام لاتین

 SCORPIO

لفظ کلام

 من با لیاقت هستم

نام فارسی

 کژدم

حساسیت های کالبدی

 آلت تناسلی

نام عربی

  عقرب

مستعد به بیماری های

ناراحتیهای  جنسی،  قلبی

نام هندی

 VRISEHIK

سنگ جواهر

 عقیق ، שבו

سیاره حاکم

 پلوتون

فلز

 آهن

علامت سیاره

ρ

روز خوش یمن

 سه شنبه

عنصر

 آب

عدد شانس

 2 و 4

ماهیت

 ثابت

رنگ ها

 قرمز، زرشکی، شاه بلوطی

طبیعت

 منفی – باردار

گلها

 ارکیده، گل عطری، پیچک

جنسیت

 مونث - سرد

سبط

 نفتالی ، נפתלי

کژدم یا  عقرب
Scorpio
توانایی ویژه
کژدم یا عقرب، هشتمین صور فلکی را در منطقه البروج، ویژه خود کرده است و آن، برجی است که توانایی های شگفت، عالی و استثنایی در سازمان دهی کارها و سرعت زیاد در تصمیم گیری دارد.
اراده، ظرفیت، قدرت، آشوب
Scorpio یا عقرب؛ کنجکاو، زیرک، مصمم و با اراده قوی است؛ اما گاهی بی ظرفیت و کم جنبه شده، اگر در میدان و وضع توان مندی و قدرت قرار گیرد، شخصی آشوب گر و بهانه گیر خواهدشد.
حساس و با ثبات، درون ریز
کژدم ها در قیاس با ماه های دیگر، یکی از با ثبات ترین برج ها به شمار می روند. آنها با آن که بسیار حساس هستند، کمتر احساس های درونی خود را بروز و نشان می دهند.
ذره بین شک
عقرب همواره نسبت به منظور، اهداف و انگیزه های دیگران، کنجکاو و مظنون است با کوچک ترین مساله و مورد، احساس شک و تردید در امر شدت گرفته، تقویت می شود و همه چیز را زیر ذره بین قرار می دهد.
بارز و نافذ
وی شخصیت بارز و نافذی دارد.
عشق و نفرت
عشق و نفرت در کژدم می تواند به اوج خود برسد.
رازداری و خشم
او بسیار رازدار است؛ ولی گاهی به تندی خشم گین می شود و همه چیز را زیر پا می گذارد.
سیاره مریخ و گرایش جنسی و تولید
از مهم ترین ویژگی VRISEHIK یا کژدم، تمایل و گرایش جنسی اوست که اگر این حالت، تحت تاثیر سیاره مریخ باشد، از مسوولیت هایی که در راستای بازسازی، تولید و به ویژه تولید مثل، ساختن و زایش است؛ منحرف شده، باز خواهد ایستاد. در این گونه تاثیر، وی بیشتر به لذت های جنسی می گراید و تنها از این جمعیت است که می تواند موجودیت و هویت خود را آشکار کند یا خویش را به گونه ای نشان دهد و مطرح کند.
تاثیر گاو – شکیبایی
زادگان ماه عقرب یا עקרב، ویژگی مادی گرایی، صبر، تحمل، شکیبایی، مقاومت و استوار بودن را از ثور، שור یا گاو، کم و بیش به ارث می برند.
تاثیر پلوتون و تکامل کژدم
کژدم با داشتن المنت یا عنصر خاک که نماد یا مظهر احساسات بالاست و نیز آمیختگی انرژی و نیروی سیاره پلوتون که سیاره ای حاکم و سمبل اراده و نیروی معنوی است، همچنین با بهره گیری درست از نیروهای موجود، نه تنها می تواند بر مشکلات و نقاط ضعف خویش چیره شود؛ که در راه رسیدن به تکامل و آرمان ها و اهداف مثبت خود، در فراز و نشیب زندگی، پیروزی بیشتری را به دست آورد.
دوگانگی و تناقض
زادگان ماه scorpio یا عقرب، از هنگامی که به ماهیت و هویت خود پی می برند یا در واقع خود را می شناسند، خویش را غرق در تناقض و دوگانگی می بینند. چنان که حد وسط به گونه تعادل و میانه بودن، برای آنها مفهومی نخواهد داشت؛ یا جزو بهترین ها هستند یا بدترین ها.
جوانی و اندیشه های دینی – میانسالی و تغییر
آنها در جوانی، فروتن و متواضع، پاک با اندیشه های بلند و گرایش به آرمان ها و اندیشه های دینی و عرفانی هستند؛ اما با گذر زمان و رسیدن به میانسالی، به آسانی می توانند 180 درجه تغییر رفتار و موضع دهند؛ به عبارتی، عقرب ها می توانند در اوج و نهایت دوستی، گاه به دشمن واقعی مندل شوند. آنها می توانند در پوشش و قالب رهبری مذهبی خودنمایی کنند؛ ولی هیچ تضمینی وجود ندارد که نیت مثبت و خوب این رهبر، یکباره، نیت و آرمانی منفی نشود. البته عکس این مورد هم گاه گواهی می شود و رخ می دهد.
حساسیت و افسردگی
باید بدانید که کژدم، بسیار حساس است و به سادگی تحت تاثیر عواطف قرار گرفته، بی گمان، آسیب پذیر می شود و افسردگی، تهدیدی جدی برای وی به شمار می آید.
تاثیر ماه بر عقرب
با آمیختگی ماه بر عقرب یا حالت معروف "قمر در عقرب"، احساس های بسیار قوی و نیرومند خودنمایی می کند و در پی آن خواهش های نفسانی جدی تر می شود. چنان که بر کنجکاوی به گونه دخالت و فضولی، افراط کاری، حسادت، گوشه گیری، انزوا و خواسته های غیرمنطقی افزوده می شود. در این هنگام، حس انتقام در وجود کژدم ها شعله می کشد و هرگاه که اراده کنند و بخواهند، می توانند فضا و جوی نامطلوب، نامساعد و منفی بیافرینند.
ناشناسی و صمیمیت
نقطه ضعف دیگر عقرب، این است که ایشان بی آگاهی و شناخت از طرف مقابل، بی پروا و بی بررسی، بسیار زیاد با او دوست و صمیمی می شوند که این مورد و رفتار، البته با دیدی مثبت، نیت سالم و دوستانه بوده، هدفشان خیرخواهی، کمک و یاری به دیگران است.
وکیل، راهنما، سیاست مدار، میانجی، کوتاهی
Scorpio می تواند با عنوان یک دوست، در قالب سیاست مداری با تجربه و زیرک، وکیلی زبردست یا مشاوری امین، شمار را راهنمایی کرده یا در پوشش میانجی، اختلاف شما را با دیگران حل کند؛ اما گاهی هنگام این کارها شما با فرد یا شخصیتی رو به رو خواهید شد که بیشتر در عمل، مسامحه و کوتاهی نشان می دهند.
تاثیر کیوان بر کژدم
شراکت
با تاثیر سیاره کیوان یا زحل بر کژدم، عکس این موارد هم رخ می دهد. به گونه ای که وی مسوولیت ها را جدی گرفته، به زودی پی می برد که کار و مسوولیت سنگینی بر دوش دارد و در نتیجه، تا به انجام رساندن آن آرام نخواهد نشست.
این احساس همکاری و مسوولیت، به گونه های دیگر هم جلوه خواهد کرد. برای نمونه؛ سرباز جوانی را در پندارتان مجسم کنید که تا آخرین لحظه، شجاعانه می جنگد و سنگرش را رها نمی کند تا بمیرد. بنابراین، عقرب چنان که خود ایثار می کند، همین فداکاری را در شراکت، مساله مادی دوطرفه و دیگر موارد، از طرف مقابل، خواهان است و در انتظار همکاری کامل از شریک خویش است.
شریک، زیر ذره بین
SCORPIO یا עקרב هنگام پیوند، ازدواج، قرارداد یا تنظیم شراکت نامه، شخص موردنظر را به گونه کامل؛ بررسی، تجزیه و تحلیل می کند؛ یعنی همه جوانب، نکات کار و شریک آینده خود را زیر ذره بین می نهد تا شک او در هر موردی، به طور کامل برطرف شود.
عرفان، مغناطیس، جاذبه
عقرب ها با داشتن افکار و اندیشه های عرفانی و فیلسوفانه و بهره گیری از قدرت و بهره گیری از قدرت و نیروهای مغناطیسی که درونشان هست، می توانند دیگران و به ویژه، جنس مخالف را به آسانی مجذوب کنند و به لحاظ روحی، بر اطرافیان خود چیره و مسلط شوند.
کژدم و معنویات – نیروی منفی
ایشان، علاقه مند و عاشق مسایل ماوراء الطبیعه هستند و بیشترشان در دانش عرفان و کوشش هایی در این زمینه، به پیروزی هایی خواهند رسید. کژدم ها می کوشند انرژی و نیروهای درونی خود را صرف توسعه و گسترش معنویات کنند. چنان که با کاربرد نیروی مثبت و جاذب هیپنوتیزمی خود، کمک های شایانی را در زمینه مسایل روحی و روانی، برای دیگران انجام می دهند؛ اما گاهی می توانند این قدرت و نیرو را در راستای خلاف و منفی هم به کار گیرند.
رهاورد تاثیر عطارد بر عقرب
با تاثیر سیاره عطارد بر Vrisehik یا عقرب، ذهن نافذ و نیرومند آنها به گونه ای شگفت، ناشکیبا، بی تحمل و بی ترحم شده، با کوچک ترین اشاره ای دچار خطا و لغزش می شود؛ ولی داشتن ذوق، استعداد و قریحه خوب و مثبت، درک ژرف و عمیق از مسایل، این را پدید می آورد که در بدترین اوضاع هم با زیرکی، راهی را برای رهایی، نجات و گذر از موانع بیابند. این همان مانع و دشواری هایی است که عقرب ها با آنالیز، تحقیق، بررسی و تعمق، بر آن پیروز خواهند شد.
رهاورد تاثیر اورانوس بر عقرب
با اثر نیروی سیاره اورانوس بر برح عقرب، رویدادهای مهمی در زاد و ولد و مرگ انجام می شود؛ یعنی، آغاز تغییر و تحولات عظیمی است که آن به باور برخی، نشان پیدایش رخدادهای اسرارآمیز و مرموز است، به ویژه که آثار آن در زندگی عشاق، با دگرگونی های ناگهانی همراه خواهدبود.
تولد و رشد
باید بدانیم آنچه در سرلوحه این تحولات خواهد بود، تولد و رشدی دوباره در کنار انگیزه های نو و نمایش شخصیت جدید و نوین با ویژگی های جدید از آنان خواهد بود.
تولید، ساختن، زندگی
هنگامی که تولید و ساختن، در کار باشد؛ کژدم ها به مرگ، زوال و نابودی نمی اندیشند. برای ایشان هدف، ساختن است. آنها متکی به تولید و بازسازی بوده و در این راه، فعال و کوشا هستند. دوست دارند که تولید کننده و سازنده باشند و اگر تولد یا زندیگ به چیزی یا فردی ببخشند، خرسند می شوند، حال، چه تولید طبیعی باشد چه مصنوعی؟
نابودی در اندیشه عقرب
عقرب ها در راستا و به موازات این که می توانند مادی گرا باشند؛ چون تولید در سطح اول آرمان ایشان قرار دارد، به مرگ و نابودی نمی اندیشند و آن برای عقرب، امری کهنه و قدیمی خواهد بود.
جاذبه، هنر نوشتن
استعداد درونی، ذاتی و فطری زادگان برج عقرب، در تشریح و توصیف مطالب، بسیار زیاد است؛ چنان که با بهره گیری از هنر نوشتاری خویش، به آسانی می توانند خوانندگان بسیاری را جذب خود کرده، تحت تاثیر قرار دهند.
توانایی در تحقیق، پیروزی در کارها
بیشتر ایشان، به سبب داشتن قدرت و توانایی پژوهش، تحقیق، تجزیه و تحلیل مسایل و نکات، در کارهایی چون نویسندگی، مشاوره سیاسی، روزنامه نگاری، کارآگاهی، مامور تجسس و نیز دیگر کارهای تحقیقی و تجاری موفق خواهند بود.
رهاورد اثر خورشید
با تاثیر نیروی خورشید بر عقرب و گرایش به خدمات پزشکی، علوم پزشکی و تحقیقات، آنها به نام کاشف، پزشک و جراح چیره دست و ماهر، پیروزی هایی را به دست می آورند.
رهاورد رک گویی
رک گویی و مستقیم و روراست سخن گفتن، از ویژگی های رفتاری کژدم، هنگام رویارویی با اطرافیان است. چنان که وقتی در برابر هرچه رو به رویش هست، جبهه گیری می کند و آن را به باد انتقاد می گیرد تا به سادگی، برای خود دشمن بسازد.
ظاهر کژدم
به لحاظ شکل و نمای ظاهری، بیشتر آنها، بدن عضلانی، نیرومند و پر انرژی دارند.
اندام عقرب
دوران جوانی، دارای اندام باریک، نحیف و لاغر هستند که با افزایش سن، رفته رفته چاق می شوند.
قامت و چهره کژدم
بیشتر کژدم ها، قامت میانه و متوسط، سر پر مو، موهای زبر و مجعد، صورت کشیده، بینی خمیده و بدنی مقاوم در برابر بیماری ها دارند که باید نکته هایی را برای حفظ سلامتی خود انجام دهند و رعایت کنند؛ زیرا بیشتر آنها با بی دقتی، کوتاهی و مراقبت نکردن از خود، اختلال و نارسانی هایی را در مجاری ادرار، مثانه و بیماری های قلب و تولید مثل خواهند داشت.
شنا
بیشتر زادگان برج عقرب، به سبب بی تحرکی، دچار افزایش وزن می شوند که ورزش شنا، بهترین روش برای پیش گیری از این افزونی و بیماری خواهد بود.
قرمز
رنگ قرمز که پیوسته کژدم هاست، مظهر و نماد زندگی، قدرت، اراده و انرژی جنسی بوده و از دسته رنگ هایی است که شور و اشتیاق واقعی افراد را بر می انگیزد. باید بگویم که هرچه رنگ قرمز، روشن تر باشد؛ اشتیاق عقرب، متعادل و افراط و زیاده روی، کمتر خواهدبود.
آرایش محیط، آرامش او
آرایش و تزئین محیط کار با گلدانی از ارکیده و چند شاخه گل عطری، فضای آرام و مناسب تری را برای زادگان scorpio به ارمغان می آورد.
رهاورد سفر در نیاز روحی
مهم ترین چیزی که به برآورده شدن نیازهای روحی آنها به معنای واقعی کمک می کند، این است که هنگام تعطیلات، سفر به جاهای خوش آب و هوا و در محیطی آرام داشته باشند. به ویژه؛ در مزرعه ای که حیوانات اهلی هستند یا امکان ماهی گیری هست.
شماری از نام آورانی که در ماه عقرب یا scorpio به دنیا آمده اند، عبارتند از:
        • وُلتر – نویسنده فرانسوی
        • ماری آنتوانت – ملکه فرانسه
        • تئودور روزولت – رئیس جمهور آمریکا
        • ماری کوری – فیزیک دان لهستانی
        • پابلو پیکاسو – نقاش اسپانیایی
        • رابرت کندی – سناتور آمریکایی
        • بیل گیتس – پایه گذار ماکروسافت
        • کاترین هیپورن – هنرپیشه آمریکایی
        • سر ویلیام هرشل – فیزیک دانآتش خاک هوا آب

حمل

ثور جوزا سرطان
اسد سنبله میزان گژدم
قوس جدی دلو حوت