6باکره

VIRGO

علامت مشخصه

سفیروت

 پایه و اساس, יסד

نام عبری

בתולה

خصوصیات مهم

 نکته بین، منظم

نام لاتین

 VIRGO

لفظ کلام

 من تجزیه و تحلیل می کنم

نام فارسی

 باکره

حساسیت های کالبدی

 دستگاه گوارش

نام عربی

 سنبله

مستعد به بیماری های

 روده

نام هندی

 KANNI

سنگ جواهر

 الماس,יהלום

سیاره حاکم

 عطارد

فلز

 جیوه

علامت سیاره

روز خوش یمن

 چهارشنبه

عنصر

 خاک

عدد شانس

 3 و 5

ماهیت

 بی ثبات

رنگ ها

 نیلی، نقره ای، خاکستری

طبیعت

 منفی – بایر

گلها

 گل مروارید، داودی

جنسیت

 مونث - سرد

سبط

 زبولون, זבולון


سنبله
ششمین صور فلکی در منطقه البروج، سنبله، خوشه یا باکره است. برجی که نشان خیرخواهی، فکر اندیشمندانه، آرامش، نیک سیرتی، طلب صلح و خدمات مثبت است.
به گفته ای، ستاره درخشان و بزرگ SPICA از ستارگان مشخص آسمان جنوب است که غریبان، سنبله، باکره و عذرا را به لاتین، VIGRO و در زبان فرانسه، VIERGE می نامند.
نمادهای مثبت
خوشه یا سنبله، نماد پاکی، صداقت و عشق است و دیگر پیوسته های آن، آرمان گرایی، انعطاف و سازش، کوشش در علم و دانش و گرایش به مادیات خواهد بود.
فروتن، بهانه جو، سرسخت
زادگان این ماه، گاهی بهانه جو و خرده گیر بوده، در کارهایشان سرسختی و سماجت دارند، هرچند که آن، آسیب و ضررهایی را برایشان می آفریند؛ موجوداتی فروتن، صبور و شکیبا هستند.
مهربانی، منطق، خشم
متولدان روزهای نخست ماه سنبله با آن که مهربان و با محبت هستند؛ دیگ خشمشان زود به جوش می آید؛ ولی به ندرت، خودشان را درگیر مسایل جدی در میدان جنگ و جدال می کنند. بیشتر آنها اهل منطق و پای بند اصول اخلاقی هستند.
الول، ماه پاکی و انسان سازی
خوشه یا باکره، برابر ماه عبری الول است. ماهی که به گفته کتاب مقدس تورات، در بیست و پنجمین روز آن، خداوند، جهان را آفرید. به عبارتی؛ انسان ها با کمال، پاکی و درستی در این ماه، می توانند وجود خودشان را از آلودگی ها پاک و منزه کرده، با داشتن نیروی بینایی و بصیرت بالا، هر تغییر و تحولی را به گونه ای شخصی پدید آورند.
الول، ماه عوض شدن شخصیت و حتی طبیعت است.
بدانید که سنبله، مرز پایانی شش ماهه اول سال و نمودار دنیای مادیات است. پس از آن، شش ماهه دوم می آید که آغاز تکامل در روحانیت و معنویت است.
بودن این ماه، بهترین هنگام برای پی بردن به نقطه ضعف ها و خصوصیات منفی و بهترین فرصت برای عوض کردن آنها و به گفته ای، پاک شدن از آلودگی ها، پلیدی ها و خلق پاکی هاست.
وارث حوت
زادگان سنبله یا בתולה، وارث ویژگی های ماه حوت یا ירגיפ هم به ویژه؛ تخیلی، مهربان و جاه طلب هستند.
با در نظر گرفتن این که المنت ماه خوشه یا باکره، خاک است؛ زادگان آن از یک سو، نشان دنیای مادیات هستند و از سوی دیگر، با داشتن قدرت بصیرت بالا و توان مندی و مهارت در تجزیه – تحلیل مسایل، می توانند در راستای تکامل با کاربرد درست نیروی سنبله، به پیروزی های بزرگی برسند.
اثر مشتری بر سنبله، خساست
گاهی متولدان این ماه، روحیه خشن و سخت گیری خواهند داشت که در پی آن می توان کم و بیش، تنگ نظری و خساست را در رفتارشان لمس کرد. این مورد با اثر مشتری بر برج سنبله یا باکره فزونی می یابد. بیشتر ایشان به جزئیات، کم توجهی می نمایند. پیاپی با خود کلنجار می روند و در مسوولیت ها پافشاری، سرسختی و سماجت نشان می دهند. نیز کم تحمل، نابردبار و بداخلاق شده، نسبت به مسایل جدی عقب نشینی می کنند. بیشتر ترجیح می دهند گوشه گیری کنند و برای مدتی، هنگام خود را در تنهایی و انزوا بگذرانند.
تنهایی و بردباری
خوشه ها انسان هایی خجالتی هستند که با تنهایی، دل تنگی و ریاضت، بار مشکلات را متحمل شده، بردباری کرده و هرگز لب به شِکوه و شکایت نمی گشایند.
رنجش دیگران
خوشه یا VIRGO با داشتن رفتاری مهربان، گاهی رگه های نامهربانی به گونه تمسخر یا نیش زبان در ایشان نمایان است که بی گمان، با این رفتار، رنجش و آزار دیگران را بر خواهد انگیخت.

رهاورد خودکفایی در شراکت
زادگان سنبله از دید کاری، خودکفا هستند و از این رو در شراکت، بیشتر دچار مشکل خواهند شد. نیز با مسایل فنی و تکنیکی، به سرعت آشنا می شوند.
دارایی و سود
به ثروت، دارایی و مال، اهمیت بسیاری می دهند. بیشتر، خواهان کارهای سبک، کم زحمت و پر سود هستند و برای رسیدن به اهداف مالی خود، دست به هر کاری می زنند.
اندیشه های مادی
باکره گاهی پای بند اخلاق نبوده، به موازین سنتی و ملی وابستگی ندارد و زندگی را از دریچه مادی گری و ماتریالیستی می نگرد. تجزیه – تحلیل و دلایلی را هم که می آورد، سرچشمه از اندیشه های مادی دارد و به محض احساس ضرر و زیان، از شراکت یا دوستی پرهیز و صرف نظر می کند.
اثر اورانوس بر سنبله
با اثر اورانوس بر سنبله، پیدایش اندیشه های نوین و زیرکانه در پیوند و ارتباط با اطرافیان، بسیار محسوس خواهد بود. در این هنگام است که سنبله ها با دوستان و نزدیکان خود رفتار مدبرانه ای بر می گزینند. گرچه با این تغییرات رفتاری، با ناآرامی ها و ناملایماتی رو به رو خواهند بود؛ از نظر شغلی، موقعیت های خوبی برایشان پدید می آید.
نگرش و بهره وری از فرصت ها
آنها با داشتن دید عالی، نگرش ژرف به جزئیات، قریحه و خلاقیت می توانند با دادن نظریات قاطع، پیچیده ترین فرصت و موقعیت ها را هوش یارانه به گونه ای منطقی معنا ببخشند.
کارهای مناسب
گرایش ایشان به کارهای فیزیکی، مانند مهندسی، طراحی و خطاطی بسیار است. از این رو می توانند تکنسین های خوبی بشوند، ولی طبع پرسش گر و کنج کاو آنها امکان این را فراهم می آورد تا در کارهای آماری، تجارت و حساب داری، پیروزی هایی را به دست آورند.
اثر مریخ بر سنبله
سنبله یا باکره با داشتن توانایی مالی می تواند کاردانی خود را بهتر در تجارت نشان دهد. چنان که تاثیر مریخ بر ماه سنبله، گرایش به این کارها را فزونی خواهد داد.
مسوولیت
زادگان خوشه یا VIRGO در پذیرش مسوولیت ها بیشتر شانه خالی می کنند؛ زیرا بر این باورند که با قبول هر مسوولیت، باید آن را کامل اجرا کنند.
اعتماد به نفس، تردید
از دیگر ضعف های آنها، نداشتن اعتماد به نفس کافی، برخورد و نگریستن به مسایل با شک و تردید است.
صداقت، تصمیم
با آن که صادق و امین هستند، در تصمیم گیری ها ضعیف بوده، همواره دوست دارند که دیگران به آنها کمک کنند. حتی در مسوولیت های کاری، بیشتر ترجیح می دهند که یا برای دیگران کار کنند یا زیر نظر شخص دیگری باشند. یادتان باشد که اوج پرهیزکاری و تقوا در نوجوانی خوشه، بیشتر است.
اثر خورشید بر سنبله
با جاگرفتن خورشید در طالع سنبله، بر نیروی تصمیم گیری او افزوده می شود. نیز با تشخیص خوبی که دارند، می توانند از عهده مدیریت در هر زمینه برآیند. آنها خود را با وضع موجود، هم راه و یک رنگ می کنند و با محیط اطراف خویش، به تندی انس می گیرند. به سادگی هم تحت تاثیر و نفوذ دیگران قرار نمی گیرند.
حافظه و استواری
بیشتر خوشه ها از موهبت یاد و حافظه ای شگفت آور برخوردارند. در کار خود استوار و ثابت قدم بوده، در عملی کردن آن چه در فکرشان می گذرد، موفق هستند.
مقام و حقوق
مقام و موقعیت اجتماعی برای آنها بسیار با ارزش بوده، به قوانین و حقوق مدنی احترام می گذارند.
رهاورد افراط
از دیگر نقاط ضعف ایشان، گرایش به افراط بوده و رهاوردش این است که بیشتر، خودشان را غرق در مسایل حاشیه و جانبی می کنند. گاهی در کار، رفتار، افکار و گفتار، گویی حد میانه و وسط یا تعادل برای آنها وجود ندارد. یا خوب هستند، یا بد.
اثر نپتون بر سنبله
با آمدن نپتون در برج سنبله، جنبه های منفی، بدرفتاری ها، اوضاع بد و ناخوش و حتی بروز بیماری های روحی و جسمی خودنمایی می کنند.
اثر زحل بر خوشه
با تاثیر زحل یا کیوان بر این برج، همانند مکملی، سردمزاجی، گوشه گیری و خجالتی بودن را آفریده و این رفتار را پر رنگ تر می کند.
اثر مریخ، ناشکیبایی
با اثر مریخ بر سنبله با این که نشانه خوبی است، به ناشکیبایی، نکته گیری و غرزدن بسیار، دامن خواهد زد و روابط بد و منفی کارفرما را با کارگران پدید خواهد آورد.
نمای خوشه
از دید ظاهری، زادگان ماه VIRGO یا خوشه، جمجمه ای بزرگ با پیشانی پهنی دارند که موهای جلوی پیشانی بیشتر آنها در جوانی خواهد ریخت. نیز قامت خوش ترکیب و تا حدی فربه تر از متوسط، صورتی بیضی و سرخ گون یا تیره، موهای تیره، چشمانی تیره و بینی بزرگ با انحنای برجسته در آن، از ویژگی چهره ایشان است.
بیماری
سنبله یا خوشه در قیاس با ماه های دیگر، کمتر مریض می شود؛ اما همواره می پندارد که بیمار است ونیاز به آرامش، استراحت و سفر دارد. دلیل آن، اضطراب و نگرانی هایی است که در نهاد اوست. پس باید در خوراک خود بیشتر دقت کند تا درگیر ناراحتی های جهازهاضمه و روده ای نشود؛ زیرا وی بسیار حساس است و کوچک ترین مورد، بر اعصاب و روان سنبله اثر مستقیم می گذارد. بهتر است از مشروب های الکلی و مواد مخدر پرهیز کند.
از دیگر ناراحتی هایی که خوشه را می آزارد، دردهای بازو، شانه و کتف است.
خوشه و رنگ
رنگ های آرام بخش در محیط کار خوشه، آبی دریایی، فیلی و طیفی از رنگ های نقره ای است. به ویژه، رنگ های روشن این گروه، شکوفایی احساس های هنری، خلاقیت، صلح طلبی و اندیشه های علمی را می آفریند.
نیز آرایش میز غذاخوری یا میز دفتر کار سنبله یا باکره با گلدانی از گل های مروارید یا داوودی، نقش سزاواری در تقویت روحیه و مثبت نگریستن او خواهد داشت.
نام آوران
نام آورانی که در این ماه به دنیا آمده اند، افراد زیر هستند:
ملکه الیزابت اول – ملکه انگلستان
لئو تولستوی – نویسنده روسی
مادر ترزا – بانویی توانا، مقدس و یاری رسان
گوته – شاعر و سراینده آلمانی
آگاتا کریستی – نویسنده انگلیسی
آرستول اوناسیس – ثروتمند و میلیونر معروف یونانی دهه های پیش
مایکل جکسون – خواننده و هنرپیشه آمریکایی
 

آتش خاک هوا آب

حمل

ثور جوزا سرطان
اسد سنبله میزان گژدم
قوس جدی دلو حوت