5شیر

LEO

علامت مشخصه

سفیروت

 جلال و عظمت , הוד

نام عبری

אריה

خصوصیات مهم

 کاردان، بلند پرواز

نام لاتین

 LEO

لفظ کلام

 من می خواهم

نام فارسی

 شیر

حساسیت های کالبدی

 مهره های پشت

نام عربی

 اسد

مستعد به بیماری های

 کمر درد، مشکلات قلبی

نام هندی

 SIMHA

سنگ جواهر

 یاقوت کبود, ספיר

سیاره حاکم

 خورشید

فلز

 طلا

علامت سیاره

روز خوش یمن

 یکشنبه

عنصر

 آتش

عدد شانس

 8 و 9

ماهیت

 ثابت

رنگ ها

 طلایی، نارنجی، پرتقالی

طبیعت

 مثبت – بایر

گلها

 آفتاب گردان، شب بو، مرزگل

جنسیت

 مذکر - خشک

سبط

 ایساخار, יששכר

 

برج مرداد یا ماه اَسَد، پنجمین صُوَر فلکی را در منطقه البُروج، ویژه خود کرده است که وابسته های آن، نشان انرژی و نیروهای مثبت الهی، مظهر عشق و امید، صلح و دوستی، قدرت مطلق در مالکیّت و رهبری است.
ویژگی شیر:
شیر در مقایسه با دیگر ماه های دوازده گانه، موجودی است پر انرژی، با استعداد، خلّاق، روشن فکر، عاشق پیشه، عاشق زیبایی ها و هنر.
آرامش و تندی شیر:
او ظاهری آرام دارد؛ ولی در اصل، بی قرار و گاهی عصبی و پرخاشگر می شود. چنان که در دوستی، صادق و وفادار و در دشمنی، بسیار جدّی و خطرناک خواهد بود.
باید بدانید که شیر از دیگران، انتظار رفتاری را همانند خود دارد و اگر جز این باشد، به تندی، تغییر جهت و روش می دهد و شخصیّتی خودخواه، بی رحم و دیکتاتور می شود.
مرداد و مدیریّت:
بهترین بازده در هر فعّالیّتی، هنگامی است که زادگان ماه Leo یا مرداد، به نام مدیر در رأس آن کار قرار داشته باشند. شما هنگام همکاری می توانید در راستا و به موازات ایشان حرکت کنید؛ ولی در نظر داشته باشید به آنها کاری را دیکته نکنید یا دستور ندهید.
زنان ماه مرداد:
تنها برجی که ویژگی های زن و مرد آن با هم تفاوت دارد، ماه اسد، مرداد یا شیر است. اصولاً زن متولّد مرداد، احساس تعهّد و مسوولیّت بیشتری، در مقایسه با مردان آن دارد. مردان متولّد ماه شیر، کم کار، تنبل و راحت طلب هستند که این ویژگی را حتّی در میان شیرهای نر و ماده، در طبیعت هم می توان دید.
کمال در مرداد:
ناگفته نماند که زادگان ماه אריה یا اسد، وارث خصوصیّات ماه ירלי یا دَلو هم هستند و از این رو، با بهره وری درست و بهینه از انرژی یا نیروهای موجود در این برج، نه تنها می توانند بر مشکلات و نقاط ضعف خویش چیره شوند که در راستای رسیدن به تکامل هم موفّق شوند. نیز با داشتن عنصر آتش که نشان قدرت در خواستن و اراده قوی است، با استفاده صحیح از این انرژی، در جهت نِیل به اهداف مثبت خود، در فراز و نشیب زندگی، پیروزی بیشتری را به دست خواهند آورد.
غرور و ابهّت شیر:
شاید حتّی نقّاشی چیره دست و ماهر نتواند نمودار و تصویر غرور و ابهّت یک شیر را با نقّاشی منعکس کند. روشن است که هنگام برخورد با این ویژگی های والا نمی توان سکوت کرد و شما بسیار زود در می یابید که تحت تاثیر این شخصیّت جذّاب و مثبت قرار گرفته اید.
مرداد، آرام بخش دیگران:
زادگان ماه Leo با این که حسّ رهبری و رفتاری غرورآمیز دارند، با داشتن شخصیّتی صادق، سخاوتمند و بی ریا می توانند فضای آرام بخشی را برای اطرافیان خود آماده سازند.
شیر: احترام یا انتقاد:
شیرها از جذّابیت و کِشِش ویژه ای برخوردار هستند؛ ولی بیشتر آنها دوست دارند که از ایشان تعریف و تمجید شود و همیشه مورد احترام، تشویق و توجّه دیگران قرار گیرند. نیز اگر به عقاید و نظریاتشان بی توجّهی شده، به شدّت از آنها انتقاد شود یا از زودباوری آنها سوءاستفاده کنید، بسیار افسرده و غمگین می شوند. حال اگر این بی توجّهی یا انتقادها ادامه یابد، از آن شخصیّت آرام و به ظاهر خجالتی شیر، بازتابی خشن با پرخاش گری خواهید دید که بیشتر پیش بینی نمی شود و این از بزرگ ترین نقاط ضعف زادگان ماه اسد به شمار می رود.
اثر زحل بر مرداد:
باید بدانیم که با تاثیر زُحَل بر Loe، حسّ خودبینی، جاه طلبی، با طبعی گرم، سوزان و موثر و گاهی ناآرام و بی قرار فزونی خواهد یافت. نیز هوش و حسّ پیش گویی، تقویّت شده و بیشتر آنها درگیر زندگی پر ماجرا و جنجال انگیزی می شوند.
شیر و اراده:
شیرها می توانند با داشتن اراده ای بسیار قوی و نیرویی خستگی ناپذیر، نقشه ها و اهداف جاه طلبانه خود را تا پایان، با پیروزی به انجام برسانند.
شیر و رهبری:
اصولاً زادگان ماه اسد یا Leo به طور ذاتی رهبر بوده، می توانند مدیریّت خوبی را در هر پست و مقامی از خود بنمایند و زمانی که مسوولیّتی را بر دوش گیرند، بهترین بازده را بروز و نشان می دهند.
در میدان مشکلات، دشواری و شکست؛ مانند خار کوچکی در سر راه شیر است.
متولّد ماه مرداد، گرچه بسیار فعّال است؛ گرایشی به کارهای سنگین یا فیزیکی ازخود نشان نمی دهد.
مرداد و مقرّرات:
سخت گیری، برنامه، مقرّرات و دی سیپلین در کارهای زادگان ماه اسد، بسیار جالب توجّه و محسوس بوده و بر این باورند که هیچ کس؛ همانند خودشان نمی تواند کارها را انجام دهد.
شیر و یاری دادن:
شیر می داند که به دیگران تکیه نمی کند؛ ولی بدان معنا نیست که مردم به او تکیه نکنند یا از او یاری نخواهند. به هنگام کمک گرفتن از شیر، او با مهربانی و گشاده رویی به درخواست یاری دیگران، پاسخ مثبت خواهد داد.
شیر و کار:
حالت آنها هنگام کار، چنان است که شاید گاهی غُر بزنند یا اوضاع را به بوته نقد سپرده و از موقعیّت، وضعیّت و زمانه، گِله و شکایت کنند که جای نگرانی ندارد و می توان این رفتار را به حساب عادت گذاشت.
در عوض، کارهایی که بر دوش می گیرند، هرچه دشوار، سخت و مشکل تر باشد؛ ایشان لذّت بیشتری می برند.
مرداد و مسوولیّت پذیری:
باید بدانیم که هرچه متولّدان مردادماه یا شیر، از دوران جوانی دورتر می شوند و به میان سالی می رسند، احساس پذیرش مسوولیّت و به دوش گرفتن کارها در ایشان، عمیق تر می شود.
کار شیر، تشویق یا انتقاد:
تشویق و قدردانی برای شیر، بسیار ارجمند و مهم است؛ امّا اگر هنگام انجام دادن کاری، بخواهید او را کنترل کنید یا برایش تعیین و تکلیف کرده، به گونه ای رفتار و کارشان را نقد و بررسی کنید، نه تنها سبب توقّف یا کاهش روند و سرعت کار خواهید شد، که واکنش های تند، پرخاش گرانه و عصبی وی را خواهید دید.
متولّد مرداد و دوستی:
مطمئن باشید که در مواقع ضروری، لازم و اضطراری، شیر مانند دوستی واقعی، صادقانه و بی هیچ چشم داشتی، وظیفه خودش را به خوبی نسبت به شما انجام خواهد داد و این، هنگامی است که همه نکات گفته شده را شما رعایت کنید.
اثر ماه بر شیر:
یکی از تاثیرهای انرژی ماه بر برج اسد سبب شده تا بیشتر زادگان ماه Leo یا شیر، هر چیز کوچکی را بزرگ جلوه دهند تا شاید از این راه، مورد توجّه قرار گیرند و روشن است که هیچ چیز، همانند آوازه و شهرت نمی تواند روحیه بلند پروازشان را آرام و ارضا کند.
رهاورد اثر ونوس بر Leo:
با ورود ونوس بر برج اسد و تاثیر آن، عشق و احساسات، جای ویژه ای خواهد داشت. در این هنگام است که در آنها عشق به طبیعت، هنر، نویسندگی و شاعری به اوج خواهد رسید؛ به عبارتی، شیر، یک عاشق واقعی است و عشق، راهی است که وی را به تکامل خواهد رساند.
مرداد و جوانی:
شیر در سال های جوانی در اوج و بلندای احساس های رمانتیک و عاطفی قرار می گیرد و با داشتن روحیه ای حسّاس، آسیب ها و صدماتی به او می رسد که همه، از عشق سرچشمه می گیرد.
شیر و عشق:
شیرها به سادگی، به جنس مخالف خود دل می بازند و در آشوب و تلاطم ماجراهای عشقی غرق خواهند شد. عشق برای ایشان، پایه و اساس زندگی به شمار می رود و در نتیجه، قلب آنها سرشار از خوبی، زیبایی، گذشت و فداکاری خواهد شد.
احساس شیر را درک کنیم:
نیز اگر طرف مقابلشان، احساست شیر را نتواند دریابد و درک کند یا ناسازگاری و جفاکاری را آغاز کند و بخواهد از آنان سوءاستفاده کند، دیری نمی پاید که چهره آرام و دوست داشتنی شیر تغییر می کند؛ یعنی، آن گربه ناز و ملوس شما تبدیل به شیری غُرّان و خشمگین می شود و این، بسیار دشوار است که بتوان در برابر پرخاش گری آنها ایستادگی کرد.
شیر، نیاز عاطفی، وفاداری:
مردان و زنان زاده ماه اسد یا مرداد، بسیار وابسته هستند و به سبب نیازهای عاطفی شان مشکل می توانند به تنهای و مجرّد زندگی کنند؛ زیرا آرامش واقعی را در کنار جفت خویش می یابند و برای دست یابی و حفظ آن وفادار خواهند ماند و از فداکاری هم کوتاهی نخواهند کرد.
اصول اخلاقی آموزش فرزند:
شیرها در زندگی، بسیار پای بند و وابسته به اصول اخلاقی هستند. نیز با این که در پرورش و تربیّت فرزند موفّق هستند، هرگز خانواده شلوغ و پر جمعیّتی تشکیل نمی دهند. هم چنین گرایش به تعیین تکلیف برای فرزندان و گاهی خویشان و اطرافیان، از ویژگی های روشن و بارز آنهاست.
Leo و افزونی ماجراهای عاشقانه:
زادگان ماه Leo، عاشقانی ماجراجو هستند که بیشترشان در راه زندگی، بیش از یک ماجرای عاشقانه یا پر جنجال و دردسر را پشت سر نهاده و تجربه کرده اند.
شیر و ادب:
شیرها هنگام نخستین برخورد و آشنایی، چنان رفتاری از خود می نمایند که فرد رو به رو مجبور می شود ادب و نزاکت را رعایت کند. چنان که بسیار مودّب، پیرو و مبادی آداب، محجوب، با حیا، وقت شناس و با نظم و انظباط هستند.
ماه مرداد، جذّابیّت، لباس پوشیدن:
شیرها زیبا و شیک می پوشند، همواره هماهنگی لازم را در رنگ و طرح پوشش خود رعایت می کنند، خانه و محّل کار خود را همیشه تمیز و مرتّب نگاه می دارند. قابل اعتماد و بسیار خوش برخورد بوده و به آسانی می توانند با گرمی و جذابیّت ویژه خود، دوستان بسیاری را دور خویش گِرد کنند.
مهمانی:
شیر، عاشق رفتن به مهمانی، مهمانی دادن، مجالس و ضیافت های مجلّل است و بسیار زود و در همان آغاز گردهمایی و ضیافت ها، درخشش لازم را به اطرافیان و به ویژه، جنس مخالف خود نشان می دهد.
اثر عطارد بر اسد:
با تاثیر عُطارد بر اسد، ویژگی های اعتماد به نفس در شیر، تقویّت شده، پر رنگ می شود. در نتیجه صراحت لهجه قوی خواهد داشت و مستقیم سخن می گوید. در این هنگام، لحن کلام و گفتار او چنان است که گویی بی هیچ شک و تردیدی، خود را محق می داند تا از سوی دیگران و به جای ایشان تصمیم بگیرد؛ زیرا احساس خواهد کرد که می تواند راه چاره را به شما نشان دهد و هر مشکلی را حل کند. شیر، عاشق آن است که دیگران را آموزش دهد و اگر لازم باشد، راهنمایی کند.
مرداد و معنویت:
زاده ماه مرداد از نیرو و قدرت معنوی بالایی برخوردار است و صادقانه می تواند در حل و فصل موضوعات مختلف، تجزیه و تحلیل مسایل، ارایه راه کار؛ صاحب نظر، پشتیبان و حامی خویش و نزدیکان خود باشد.
شیر و تحمیل عقاید:
شیر دوست دارد بر دیگران حکم رانی کند واراده خود را بر آنها تحمیل کرده، بقبولاند.
اثر اورانوس بر مرداد:
یادمان باشد که با تاثیر نیروی اورانوس بر اسد، استعداد هنر موسیقی در او تقویّت می شود.
شیر و موسیقی:
گرایش وی به موسیقی ملایم می تواند روح پر تلاطم شیر را آرامش بخشد. نیز تاثیر خارق العاده نپتون بر پیدایش هنر در وجود شیر، شگفت انگیز است.
مرداد و سفر:
هم چنین او عاشق جهان گردی و سیر و سفر است و برای همه می تواند یار خوبی در این سفرها باشد. کسی که با اندیشه و درایت، برنامه ریزی، نشاط و شادآوری، هم سفران خود را خوش حال می کند.
زودباوری:
زودباوری شیرها، یکی از نقاط ضعف آنهاست. به طور معمول، زود اعتماد می کنند و اگر طرف مقابل ایشان نتواند خواسته ها، توقّع و انتظاراتشان را برآورده سازد، بسیار زود از او دل سرد می شوند.
اثر مشتری بر اسد:
هنگامی که مشتری بر برج اسد تاثیر می کند، سبب می شود تا از نظر مالی در موقعیّت خوبی قرار گیرند، تامین شوند و پیروزی های پولی خوبی برای آنها فراهم آید تا هرگز با کمبود مالی رو به رو نشوند.
شیر، قمار و داد و ستند:
شیرها همیشه باید یادشان باشد که از وسوسه قمار کردن بپرهیزند، دیگران را به راحتی جذب کرده، تحت تاثیر قرار داده و با جلب اعتماد، سود و عایدات خوبی به دست می آورند.
کارهای اجتماعی:
در میدان کارهای اجتماعی و بیرون از خانه، بیشتر آنها کارهای مردمی، برپایی مجالس خیریه، مهمانی ها و ضیافت های مذهبی را بسیار دوست دارند.
چهره متولّد مرداد:
از دید ظاهری، نما و شکل بیرونی، زادگان ماه مرداد، Leo یا اسد، بیشتر، استخوان بندی درشت و اندامی خوش فرم و تراش دارند. سرشان گِرد و بزرگ است و موهایی مُجعّد، تاب خورده و مایل به قهوه ای روشن دارند. خوب است بدانید شیرها چنان به این موها علاقه مندند که از دید خودشان، شاید بزرگ ترین تراژدی زندگی شان، از دست دادن موها در دوران جوانی باشد.
مرداد، شبیه شیر:
از دید برخی، نما و شکل ظاهری زادگان ماه اسد، همانند شیر است؛ همراه با چشم هایی که به گونه فریبنده ای، خسته و بی جان به نظر می رسد و همواره با نِخوَت و غرور ویژه ای، مستقیم به اطرافیان خود می نگرد. همین سبب می شود تا مردم، او را به اشتباه و از روی همین ظاهر، فردی آرام و سر به زیر بپندارند.
مرداد و نیرومندی:
متولّدان ماه مرداد از دید جسمی، پر انرژی، قوی، نیرومند و بسیار مقاوم هستند. جالب آن که دمای بدنشان نسبت به دیگران، اندکی گرم تر از حدّ معمول است و بنابراین سرما را بر گرما ترجیح می دهند.
بیماری:
برای شیرها در میدان بیماری ها، درد کمر، نارحتی و درد پشت و تپش قلب است که باید در این موارد، بیشتر از خود نگاه داری و مراقبت کنند.
چهره های نامی ماه مرداد:
خوب است بدانید افراد نامی و شخصیّت های مشهوری که در ماه شیر، اسد، مرداد یا Leo به دنیا آمده اند، عبارتند از ناپلئون بُناپارت – رهبر فرانسه، موسولینی – رهبر ایتالیا در جنگ جهانی دوم، فیدل کاسترو – رهبر معاصر کوبا در نیم قرن اخیر، جُرج برنارد شاو – نویسنده، نمایش نامه نویس و طنزپرداز ایرلندی، ژاکلین کندی – همسر جان اف کندی رییس جمهور آمریکا، نیل آر مسترانگ – فضا نورد و نخستین فردی که قدم بر کره ماه نهاد، بیل کلینتون – رییس جمهور پیشین ایالات متّحده آمریکا.


آتش خاک هوا آب

حمل

ثور جوزا سرطان
اسد سنبله میزان گژدم
قوس جدی دلو حوت