4خرچنگ

CANCER

علامت مشخصه

 

سفیروت

 ابدیت - همیشگی, נצח

نام عبری

סרטן

خصوصیات مهم

 حساس، استقلال طلب

نام لاتین

 CANCER

لفظ کلام

 من احساس می کنم

نام فارسی

 خرچنگ

حساسیت های کالبدی

 شکم و معده

نام عربی

 سرطان

مستعد به بیماری های

 اعصاب، معده، کلیه

نام هندی

 KAIAKA

سنگ جواهر

 فیروزه، مروارید,נופך

سیاره حاکم

 ماه

فلز

 نقره

علامت سیاره

روز خوش یمن

 دوشنبه

عنصر

 آب

عدد شانس

 3 و 7

ماهیت

 اصلی - اساسی

رنگ ها

 رنگ های زمینه سبز

طبیعت

 مثبت – باردار

گلها

رز سفید، شاه پسند، بنفشه

جنسیت

 مذکر - سرد

سبط

 یهودا,יהודה

چهارمین صور فلکی در منطقه البروج، خرچنگ یا سرطان است. برجی که نشان از خانه، خانواده و امنیت دارد و نمودار تولید دستاوردهای کشاورزی، در جهان است.
جنبش، وابستگی
سرطان، نماد حرکت و جنبش است و دیگر پیوسته های آن، اوج احساسات (مادرانه)، حضور ذهن، ذهنیت های اخلاقی، انزوا، شرم ساری به ویژه هنگام برداشتن گام های نخستین، رفتارهای متغیر و نگران در مورد مسایل مالی، وابستگی شدید به خانه، خانواده و زادگاه خویش، حمایت از مادر و افراد خانواده را می رساند.
تموز، آبستن رخ دادها
ماهی که برابر ماه عبری تموز و آبستن رخ دادهاست؛ چنان که موجی از استرس، اضطراب و ترس بر آن حکم فرماست. برجی با فراز و نشیب های فراوان است و جوی سنگین، گیج، مغشوش و ناآرام دارد.
آرامی و مقاومت
تصویر نمادین این ماه، خرچنگ است و با این که بی آزار و ترسوست، در کمال آرامی، هرگاه تصمیم به انجام دادن کاری بگیرد یا به هر جا بخواهد برود؛ پستی – بلندی ها و موانع هرگز نمی توانند سد راهش شوند یا او را از تصمیمش باز دارند.
مبارزه با مانع
خرچنگ، با احتیاط پیش روی می کند. شاید برای شما اندکی شگفت به نظر آید؛ ولی حتی در بهترین موقعیت، در میانه راه لحظه ای می ایستد و می اندیشد. اندکی عقب می رود و باز با چالاکی، پیش روی خود را پی می گیرد و اگر مانعی در راهش باشد، به طور کامل، آن را دور می زند.
احتیاط و بررسی
برای زادگان این ماه، در ظاهر، مشکلی در راهشان وجود ندارد و از انجام دادن نقشه هایشان مطمئن هستند؛ اما همیشه جنبه احتیاط و بررسی را در نظر می گیرند.
جُدَی و بلندپروازی
خرچنگ یا סרטן، کم و بیش وارث ویژگی های ماه جدی یا גדי است و ریسک کردن، بلندپروازی و مادی گری او را تا حدی داراست.
عنصر خاک و آب
ناگفته نماند که عنصر خاک، نمودار مادیات و آب، و نماد احساس های شدید است که خرچنگ هم می تواند در آب و هم در خشکی زندگی کند.
تکامل و انسانیت
او با بهره گیری از نیروی موجود در ماه خویش، تعادل منطقی و فضایی قابل قبول و مناسب را در زندگی خود پدید می آورد. ضمن آنکه می تواند در راستای رسیدن به تکامل و انسانیت موفق شود.
دوگانگی
روشن است که تناقض و دوگانگی هایی هم در رفتار زادگان ماه خرچنگ یا برج سرطان هست. آنها به طور عمیق، با محبت ومهربان هستند؛ ولی کمتر، این ویژگی را آشکار می سازند. گاهی هم عشق خود را در پنهان و خفا نگاه می دارند و هرگز بازگو نمی کنند. این مورد، بی گمان، سوءتفاهم هایی را در میان اطرافیان بر می انگیزد.
عاشق سنت
خرچنگ ها به خانواده و دوستان خویش عشق می ورزند. با آن که عاشق حفظ آداب و سنت های خانوادگی و قومی هستند، ناگهان به گونه ای ناباورانه و غیر عادی، دچار تغییراتی می شوند.
آنها با خلق و خوی متضاد و متغیری که می نمایند، عصبانی و خشمگین و زمانی آرام و خون سرد هستند؛ اما این تضادها، بی دلیل، گاهی خودش را در پوشش عصیان موقت نشان می دهد. با این حال می توان آنها را به آسانی کنترل کرد. در غیر این صورت، تضادها و تغییرهای رفتاری، برای عشاق، آسیب و صدمه به خود و تاثیر منفی را بر اطرافیان می انگیزد.
تاثیر ونوس بر خرچنگ
با اثر ونوس بر برج سرطان، این تضادها اوج بیشتری را می نماید. زاده سرطان با وجود تغییرهای ظاهری، هرگز ارتباطش را با ویژگی های باطنی و خصلت های خود قطع نمی کند. در واقع، برخی ویژگی ها را ترک نمی کند و همان رفتار و عادت را پی می گیرد. این جمله، تعبیر دیگری هم دارد و این که او، پیوندش را با معنویت، همواره حفظ می کند.
سردی و فرجام انتقاد
وی با آن که ترش روست، سرد و ظاهری خشن یا سخت دارد، دارای قلب رئوف و احساساتی است؛ ولی اگر قلبش را جریحه دار کنیم، از او انتقاد کنیم یا وی را مسخره کنیم، بسیار آزرده خاطر خواهد شد. در نهایت، سکوت، کنج نشینی و عزلت را پیشه می کند، به آن پناه می برد و قهر می کند. در این هنگام، چاره ای نداریم جز این که او را تنها گذاریم تا خودش به تدریج پس از آرام گرفتن و چیره شدن بر غم هایش، از لاک خود به درآید. نیز کمتر و شاید هرگز حاضر نخواهد شد تا برای آشتی کردن پیش قدم شود.
ناشکیبایی در انتقاد
کم جنبه بودن خرچنگ ها نسبت به باور و درک عیوب و نقاط ضعف شان، یکی دیگر از معایب آنهاست. این ناشکیبایی و کم طاقت بودن در شنیدن نکات انتقادی درباره خود و رفتارهایشان، از همین موارد است. به ویژه، زن زاده برج سرطان که از انتقاد، بسیار متنفر است. البته از انتقاد شنیدن درباره خود و نه انتقاد کردن ایشان از دیگران.
طرد و رانده شدن
آنها تاب و تحمل طرد شدن و رانده شدن از سوی دیگران را ندارند.
اسرار
خرچنگ، گرایش فراوانی به حفظ و نگهداری اسرار خود دارد. به ویژه که این، اسرار و رازهای خودش باشد. از او نباید انتظار داشته باشیم که صادقانه و راست، حرف هایش را بگوید؛ زیرا از اعتراف کردن بی زار است، مگر آنکه بتوانید اعتمادش را به خود جلب کنید. آن هنگام است که طولی نمی کشد تا بداخلاقی و ترش رویی وی، آرام آرام رو به خوش رویی و خوش مشربی می گذارد.
رنگارنگ و هوس ران
زادگان این ماه، هوس ران، رنگارنگ و متلون هستند؛ چنان که می توانند وفادار هم باشند.
اثر ماه بر خرچنگ
حالت دوگانگی زادگان ماه خرچنگ، بیش از متولدان ماه های دیگر است و این رفتار، با تاثیر سیاره ماه بر برج سرطان افزونی می گیرد. مهم آن است که این دوگانگی را در هر وضعیتی، متعادل نگاه داشت. اطرافیان هم با رفتاری درست و مناسب نسبت به او، می توانند این تعادل و موازنه را حفظ کنند.
اثر ماه و اوج احساس و عشق
شما می دانید که ماه، سیاره حاکم بر سرطان است و با این تاثیر، عشق و احساسات در وجود او اوج بیشتری می گیرد. به ویژه هنگامی که ماه در آسمان، قرص کامل باشد.
خرچنگ و عشق
خرچنگ در برابر عشق، بی اراده و تسلیم است. اگر طرف وی شخصیت و منش قوی داشته باشد، از او پیروی کرده، اجازه می دهد تا تعیین کننده و جهت دهنده خط مشی زندگی اش باشد.
شریک زندگی
در میدان ازدواج، بی گمان، زاده برج جدی که عنصر خاک دارد، بهترین شریک زندگی برای خرچنگ است.
نوجوانی و میان سالی
دوران نوجوانی ایشان، پر از شادی و نشاط است که جسورانه، آن را باز می گویند. بنابراین، در میان سالی می کوشند تا جزئیات جوانی را الگوی میان سالی کنند و یک زندگی، همانند نوجوانی را برای خود بسازند.
اثر مارس بر خرچنگ
با اثر سیاره مارس بر خرچنگ، وضع بی ثبات و متزلزلی پیش می آید؛ یعنی خشم و بدخلقی در او فزونی می گیرد. پس رهاورد این اضطراب و بحران، مسایل و آثار ناخوش آیندی از خود به جا می گذارد. گرچه سرانجام، نیروهای مارس راهی می یابند تا شایستگی ها و نقاط مثبت خرچنگ، در نظر دیگران مخدوش نشود.
وابستگی و غیرت به مادر و خانواده
زادگان برج سرطان، وابسته به خانواده و به ویژه با مادرشان بسیار صمیمی و نزدیکند. چنان که دوست دارند تا در آینده، همسرشان جای خالی مادر آنها را در زندگی پر کند. خرچنگ های مرد و زن، هر دو تعصب و غیرت بسیاری به مادر خود دارند و هرگز اجازه نمی دهند و نخواهند گذاشت تا توهین یا گفتار و رفتار ناهنجار و نا به جایی، به مادر آنها انجام گیرد.
زیباپوشی
متولد سرطان، عاشق جامه های شیک و تجملی است و به لباس های اسپورت، گرایش بسیاری دارد. او می کوشد که شیک ترین پوشاک را با پایین ترین قیمت بخرد.
خساست
با این که خسیس نیست، گاهی نشانه هایی از این حالت در او دیده می شود.
اشیای قدیمی
او به طور ذاتی و عمیق، خواهان گردآوری اشیای قدیمی و کهنه است که جز خاطره انگیز بودن و جنبه های احساسی برای وی، حس مالک بودن آن هم مهم است.
آب در وجود خرچنگ
عنصر آب در زادگان ماه خرچنگ یا تموز عبری، نشان احساس بالاست که گونه ای ارزش اخلاقی به شمار می آید و البته تناقض و تنش هایی را پدید خواهد آورد.
اثر اورانوس بر تموز
با اثر اورانوس بر زادگان ماه تموز، تغییر و تحولات بزرگی رخ می دهد که در پی آن، پیروزی های چشم گیری به دنبال دارد. چنان که حس خلاقیت در ایشان شکوفا شده، ایده های جالب و طرح های شگفتی را در کنار تجربیات خود، در پوشش رویدادهای مهم می نماید. از پیامدهای خوب این تاثیر و خلاقیت، درآمد کلان، احساس آرامش و امنیت در محیط خانه است. گرچه در این هنگام دوست دارند که بیشتر وقتشان را بیرون از خانه بگذرانند.
مسوولیت و اقبال
خرچنگ در انجام دادن مسوولیت ها بسیار جدی، کوشا و تا حدی حساب گر بوده، بیشتر وقت ها بخت و اقبال با او همراه است.
میدان کار و تجارت
در میدان کار، شغل و تجارت، موقعیت های بسیار برجسته و مهمی نصیب خرچنگ ها می شود. آنها بر این باورند که هر کاری، بهتر از بی کاری است. در آغاز هر کار، بسیار خجول و شرم گین هستند؛ ولی با گذشت زمان کوتاهی و چیره شدن بر کارها، برای پیش برد اهدافشان مستقل عمل می کنند و بی پرده، آرا و نظریاتشان را باز می گویند.
ظاهر خرچنگ
از دید ظاهری، بیشتر زادگان ایم ماه، استخوان بندی ظریف، قد به نسبت بلند، پوست سفید و موهای مجعد دارند.
پزشکی و خرچنگ
از نظر جسمی، افرادی ضعیف و آماده به سرماخوردگی و آنفلوآنزا هستند. بیماری های واریس پا و مفاصل هم آزارشام خواهد داد. آنها معده حساسی دارند که باید تغذیه خود را بپایند تا دچار ناراحتی نشوند.
خوراک، سفره آرایی، گیاه خواری
بیشترشان عاشق خوراک پختن و خوراک خوردن هستند و بنابراین، دست پخت خوب، سلیقه عالی، هنر سفره آرایی یا چیدمان میز غذا و سرویس دادن دارند.
وزن آنها پیاپی در افزایش و کاهش است و برای همین در خوراک خود، بیشتر از سبزی و میوه به کار می برند. چنان که طبیعت هم طبع خرچنگ را به گیاه خواری گرایش داده است.
رنگ
رنگ آرام بخش برای زاده تموز یا خرچنگ در خانه و جای کار، رنگ هایی با زمینه سبز، کرم روشن و سفید است. به گونه ای که نهادن گلدانی از رزهای سفید بر میز کار، نقش موثری در آرامش و تسکین اعصاب او خواهد داشت.
وی گرایش بسیاری در کاربرد رنگ های روشن، مانند کرم سفید در پوشش خود دارد.
نام آوران
برخی نام آورانی که در این ماه زاده شده اند، افراد زیر هستند:
ژولیوس سزار – قیصر و فرمانده رومی
ژان ژاک روسو – نویسنده و متفکر فرانسوی
هلن کلر – دانشمند ناشنوا و نابینای آمریکایی، نویسنده کتاب "داستان زندگی من"
ارنست همینگوی – نویسنده آمرکایی
جورج ولز – داستان نویس، مورخ و نویسنده اجتماعی انگلیسی
شاهزاده دایانا – عروس ملکه الیزابت انگلیسی و همسر فقید پرنس چارلز
پیر گاردن – یکی از قدیمی ترین و بزرگ ترین طراحان لباس و بیشتر به سبک کلاسیک در فرانسه
جورجیو آرمانی – طراح لباس ایتالیایی صاحب دو مارک معروف جورجیو و ایمپریو

 

آتش خاک هوا آب

حمل

ثور جوزا سرطان
اسد سنبله میزان گژدم
قوس جدی دلو حوت