2گاو

TAURUS

علامت مشخصه

 

سفیروت

قدرت,גבורה

نام عبری

שור

خصوصیات مهم

 متکی به نفس، سنت گرا

نام لاتین

 TAURUS

لفظ کلام

 من دارم

نام فارسی

 گاو

حساسیت های کالبدی

 گلو ، مهره ها

نام عربی

 ثور

مستعد به بیماری های

 ناراحتی های تنفسی

نام هندی

 RISHABA

سنگ جواهر

 الماس، زمرد

سیاره حاکم

 ونوس ، زهره

فلز

 مس

علامت سیاره

روز خوش یمن

 جمعه

عنصر

 خاک

عدد شانس

 6 و 4

ماهیت

 ثابت

رنگ ها

 آبی روشن، ارغوانی روشن

طبیعت

 منفی – نیمه بارور

گلها

 گل سرخ، لاله سرخ و شقایق

جنسیت

 مذکر

سبط

شیمعون, שמעון

گاو - ثور
دومین صور فلکی در منطقه البروج، TAURUS یا گاو است که متکی به خود و در به کرسی نشاندن نظریات خویش، مصمم است. چنان که برای رسیدن به آرزوها و اهدافش بسیار بردبار، شکیبا و صبور است.
رهاورد خشم گاو
گاو، موجودی آرام و متفکر است که اگر بی هیچ دلیل و جهتی خشمش برافروخته شود، باید در انتظار شخصیتی پیکارجو و لج باز باشیم که از حق خود، به هر قیمتی دفاع خواهد کرد.
نقاط مثبت گاو
زادگان برج ثور، اصولا محتاط و تا حدی خجالتی هستند. به آرا و عقاید دیگران احترام می گذارند و به آسانی می توانند با اطرافیان، رابطه برقرار کنند. نیروی جاذبه و کشش بالایی دارند و قابل اعتماد، مددکار و یاری رسان با نیت های بشردوستانه هستند. نیز همواره کارهای سخت و شاق را بر دوش می نهند و اجرا می کنند.
طبیعت و کشاورزی
زاده ماه یا در فرهنگ هندی، RISHABA، عاشق طبیعت و فعالیت در کار کشاورزی است که آن هم به گونه ای، به طبیعت پیوسته است.
هنر
او انواع رشته های هنری و به ویژه موسیقی، موزیک، ترانه و آوازخوانی را دوست دارد. چنان که به پژوهش و به ویژه، مطالعه در مسایل علمی وابسته است.
رفاه و تجمل گرایی
وی پیوسته تجملات، زندگی مرفه و اشرافی، عاشق خانه و بسیار دوراندیش است.
تکامل و پیروزی
باید بدانید که زادگان ماه שור یا گاو، وارث ویژگی های ماه שקת یا عقرب هم هستند. بنابراین با به کارگیری درست و بهینه انرژی و نیروهای موجود در TAURUS، نه تنها می توانند بر دشواری ها، مشکلات و نقاط ضعف خویش چیره شوند، که در راستای رسیدن به تکامل هم پیروز شوند.
خاک، بینایی، آرمان
ناگفته نماند که دارندگان المنت یا عنصر خاک، با داشتن قدرت و نیروی بصیرت و بینایی بالا و کاربرد درست از آن، در راه رسیدن به آرمان های خویش موفق می شوند.
ویژگی های مهم
اکنون شاید بتوانیم ویژگی های مهم متولدان ماه TAURUS یا RISHABAH را با جمله چنین بنماییم که "آنها همانند کوه، با عزم، اراده و مقاوم – عمیق، به سان ژرفای دریا – به اندازه طول و گذشت زمان، شکیبا، صبور، باوقار و متین هستند.
نیرو و عقیده
با گفتن این مقدمه باید اذعان کرد که برج گاو بیش از هر چیز، نمای قدرت و نیروی بالای او در به کرسی نشاندن تصمیمات و عقاید خویش است که در آن، بسیار استوار و پابرجاست. البته، این توانایی، همواره در میدان قدرت نفسانی نخواهد بود؛ زیرا به راحتی می توان دریافت که گاو از لحاظ توانایی جسمی هم بسیار پرطاقت و قوی است.
دستاورد حساسیت
گاوها گاهی بسیار حساس می شوند و این حساسیت؛ هیجان، شورش، پرخاش گری، نمایش قدرت و گاه خطا را در پی خواهد داشت.
سنت گرایی
زادگان برج ثور، افراد مقاومی هستند که این حالت، درباره تغییرات در زندگی هم صدق می کند؛ یعنی سنت گرا بوده، کمتر علاقه مند تغییر در موارد گوناگون زندگی یا حتی دکوراسیون، جابه جایی شهر، نوگرایی، تجدد و ... هستند.
مسوولیت
گاو در میدان مسوولیت، موجودی است که هر کاری را که به او محول کنند، با عزم، اراده و نیروی مصممی که دارد، به پایان می برد و تا زمانی که آن را به انجام نرساند، آرام و قرار نمی گیرد.
برج دوقلوها
اگر ما در طالع متولدان نمیه اول ماه TAURU، نگرش عمیقی داشته باشیم، درمی یابیم که آنها به هنگام تولد تا حدودی تحت تاثیر برج دوقلوها قرار دارند. برای همین است که با تندی و سرعت، سخن می گویند و شتاب کاذب و شگفتی در رفتار و حرکاتشان دیده می شود. پوشیده نخواهد ماند که در ورای این کردار و دینامیسم ظاهری، شخصیتی آرام و باوقار نهفته است.
درد و خشم
زنان و مردان این ماه، هر دو در برابر خشم، آرامند و در تحمل درد و رو به رو شدن با ناآرامی های زندگی، نیروی خارق العاده ای دارند که به کار می برند. آنها در چنین مواردی، حتی از زادگان برج عقرب هم جلوتر هستند.
رفتار گاو هنگام به خشم آمدن، چنان است که سرکش می شود و ممکن است همه کنترل خود را از دست بدهد. این حالت، هنگامی که ماه در علامت آتش قرار گیرد، بیشتر حس خواهد شد.
اراده، یک دندگی، ثبات قدم
گاو، موجودی با اراده و مصمم است. در این زمینه باید اعتراف کرد که ا نمونه کاملی از کله شقی و یک دندگی است؛ ولی بیشتر زادگان ماه RISHABA، همیشه این دیدگاه را نمی پذیرند و قابل قبول نمی دانند. چنان که خویش را ثابت قدم و منطقی دانسته و خودسر و خودرای نمی پندارند.
پاسخ بی حرمتی
گاوها شاید دوستان وفادار و سخاوت مندی باشند؛ اما وقتی با بی احترامی رو به رو شوند، روحشان جریحه دار و آزرده شده، دشمنان خطرناکی خواهند شد.
در این هنگام است که دوستی دوباره را با آنها تنها از راه دل جویی و احترام نهادن می توان به دست آورد؛ اما همواره لازم نیست که ما در کنار آنها باشیم. یعنی گاهی و به ویژه، در هنگام خشم و رنجش باید ایشان را برای مدتی تنها گذاشت و اجازه داد تا اوقات تلخی و ناراحتی شان آرام آرام، راه عادی خود را برای فروکش کردن بپیماید.
چیرگی اندیشه بر دل
بی گمان و چنان که دریافت می شود متولد برج ثور، آدمی است که احکام مغزش بر قلبش چیره است و از این رو نمی تواند بسیار رمانتیک باشد یا رمانتیک بیندیشد.
او موجودی آرام، مصمم، اهل عمل و در عین حال، حساس و محتاط؛ ولی مانند صخره ای عظیم و پابرجاست. حتی زن زاده ثور، در هر وضعیتی و تا اوج حساسیت هم نمی گذارد که احساساتش باعث شود تا واقعیت ها را نادیده گیرد.
اگر شما طرح یا ایده ای دارید که مورد پسند او قرار نمی گیرد و آن هرچه قدر هم که مهم باشد، نکوشید تا او را متقاعد یا وادار به انجام دادن آن کنید.
پذیرش و دستور مافوق
از دیگر ویژگی های مهم گاوها اجرای اوامر بالاتر است؛ یعنی آنها همه دستورهای مافوق خود را بی کوچک ترین رنجشی پذیرا می شوند؛ زیرا با داشتن روحیه پیکارجو بر این باورند که برای رسیدن به اهداف بالاتر باید وظایف محول را به گونه ای جدی، حتی اگر سخت و شاق باشد، به بهترین نحو انجام داد.
برای همین است که بیشترشان شایستگی و قابلیت این را دارند که افرادی مبتکر، سازنده، با خلاقیت و تبحر باشند. البته این مورد، دلیل دیگری هم دارد و آن حس جاه طلبی در آنهاست؛ زیرا اصولا گاوها عاشق جلال، شکوه و قدرت هستند و ناخودآگاه، همواره نظرشان به سوی درجه و مراتب بالاتر است.
شراکت و همکاری
یادتان باشد که هنگام هم کاری یا شراکت با گاو، شما نمی توانید در حاشیه و آرام حرکت کنید. بلکه بدانید که او رک گو و به تمام معنا، مرد عمل است. باید هم گام و به موازات وی با جدیت، پشت کار، گام به گام، بدون ایستادن یا توقف با او پیش بروید و مطمئن باشدی که کارهای محول، نیمه کاره نخواهد ماند.
خاک، ثروت، زمین
از آن جا که عنصر ماه گاو، خاک است؛ مانند ماه های سنبله و جَدی یا جُدَی، وابسته به زمین است و برای همین شما می بینید که مسایل مادی؛ به ویژه ثروت اندوزی، در زندگی گاو، جای گاه ویژه ای دارد و نفس اماره آنها به مادیات بیشتر می گراید.
آرزوی بزرگ
مهم تر از همه، یکی از بزرگ ترین آرزوهای او داشتن خانه، ملک، باغچه یا حتی زمینی قابل کشت و زرع است؛ زیرا با داشتن املاک و مستغلات، می تواند احساس استقلال و قوت و امنیت داشته باشد.
در فکر زادگان ماه TAURUS، چنان حضور زمین مهم است که آنها پس از مستقر شدن و جا گرفتن در یک مکان، با آسودگی خاطر می توانند به همه آرزوها و اهدافشان در زیر یک سقف برسند و جامه عمل بپوشانند.
یادمان باشد با آن که مادیات، نقش مهمی در زندگی گاوها دارد و به آنها امنیت و استقلال را که همیشه مورد توجه ایشان است می دهد، کمتر دیده می شود که برای رسیدن به آرزوهایشان و به ویژه، برطرف کردن دشواری ها و مشکلات زندگی، خساست به خرج دهند. در عین حال، ارزش و قدر پول را به خوبی می دانند و نیز آگاهند که "کی و کجا" باید آن را خرج کنند تا از رهاورد آن بهره مند شوند. چنان که با شم اقتصادی که دارند می توانند طرح ها و نقشه های جاه طلبانه خویش را کاملا به مرز موفقیت و دستاورد برسانند.
بستن قرارداد با گاو
پیش از هرگونه قراردادی با ایشان، این نکته را نباید فراموش کرد که روح بلند و قدرت مندی دارند. بسیار به خود متکی هستند، منظور خویش را مستقیم و رک می گویند و اگر شما به آنها اطمینان کنید، می توانید به طور کامل از وفاداری و صداقتشان بهره مند شوید.
نیروی ونوس و آسایش
گفتنی است که گاو، بیش از آن چه در زندگی در پی آرامش باشد، با تاثیر نیروی ونوس بر او، به دنبال آسایش می رود که اگر این حالت یا روش، به گونه افراط و زیاده روی باشد، مشکل ساز شده، می تواند نقطه ضعف بزرگی برایش به شمار آید.
تخیل و تنبلی
از دیگر نقاط ضعف وی، تخیلی بودن و تنبلی اوست که بیشتر وقت ها به مرز افراط می رسد. چنان که با تاثیر نیروی ونوس، احساسات بر گاو چیره شده و بر اثر ناآگاهی و غفلت، به سادگی، دچار خطا و لغزش می شود. بسیار زود، در گرداب بی بندوباری غرق خواهد شد؛ زیرا گاو بر این باور است که دنیا فانی است، بقا ندارد و باید از لحظه ها و فرصت های زندگی، نهایت لذت را برد.
بی گمان، این ویژگی؛ یعنی گرایش وی به خوش گذرانی و لذت طلبی، می تواند او را به افراط بکشد و اگر مهر نشود، آسیب ها ضایعات جبران ناپذیری به بار خواهد آورد.
احساسات، ازدواج
بیشتر زادگان ماه گاو و به ویژه در جوانی، به آسانی، تحت تاثیر احساسات قرار می گیرند و در سال های پایین زندگی، بی بررسی و مطالعه تن به ازدواج می دهند و البته دیری نمی پاید که خود را با کوهی از مشکلات رو به رو می بینند.
نبوغ، هنر
از دیگر تاثیرات نیروی ونوس بر ماه گاو، تقویت استعداد و نبوغ آنها در راستای کارهای تخصصی یا کارهای دستی – هنری است، هم چون مدل سازی، مجسمه سازی، نقاشی، جواهر سازی، تراش سنگ های قیمتی و همین طور گرایش به موسیقی، ادبیات، شعر، پرورش گل و گیاه و نوآوری در راه اختراعات.
نیروی زحل یا کیوان
با اثر زحل بر برج ثور، گاو در رشته های بانک داری، آمار، بیمه، تجارت در ملک و مستغلات موفق خواهدبود.
نیروی نپتون
با تاثیر نیروی نپتون بر ثور هم، اوج و شکوفایی اختراع و کشف را در گاو، به طور بالا و چشم گیری می بینیم. چنان که در آغاز قرن بیستم، با همین تاثیر، با اختراع دستگاه های گوناگون مانند تلفن، اتومبیل، فتوگراف، الکتریسیته، هواپیما و ... که نمایان گر ارتباط ماتریالیسم با تاثیر نپتون بر TAURUS است.
نیروی ماه
اثر هم نشینی سیاره ماه بر زادگان TAURUS، چنان است که بیشتر گاوها استعداد خوانندگی دارند و در این زمینه با داشتن صدای خوب، حتی می توانند اپراهای خوبی اجرا کنند و در این زمینه، توانایی های بالای خود را بنمایند.
نیروی خورشید
با ورود خورشید و تاثیرش بر متولدان ماه گاو، علاقه آنها به مشروب، غذا و به ویژه گوشت قرمز دوچندان می شود. نیز با زیاده روی در پرخوری، مشکلاتی چون چاقی – افزایش وزن و عوارض آن را پدید می آورد.
نمای گاو
گاوها از نظر ظاهری، بیشتر دارای قامتی میانه، بدنی تنومند، پیشانی پهن، فک و چشم های بزرگ، با موهای قهوه ای تیره هستند که اغلب مجعد و زمخت به چشم می آید. با آنکه از دید جسمی، قوی و مقاوم هستند، گاهی ممکن است در گردن، گلو و مهره ها دچار مشکلاتی بشوند و بیتشر آماده بیماری های دستگاه تنفسی و ریوی هستند.
دستور پزشک و بیماری
ویژگی هدم اطمینان مطلق گاوها به دیگران سبب می شود که در هنگام بیماری، از دستور پزشک خود پیروی کامل نکنند که این روند بهبود آنها را سست و به تاخیر خواهد انداخت. نقرس یکی از بیماری هاست که شاید پیش از پیری به سراغ گاوها بیاید.
رنگ
در میدان اثربخشی رنگ ها، می توان از آبی آبی روشن نیلی یا ارغوانی روشن نام برد. باید بدانید که هرچه رنگ ها زنده تر و غنی تر باشند، تاثیر آن بیشتر خواهدبود. به ویژه، رنگ آبی آسمانی که برای زادگان این ماه، گونه ای آرام بخش به شمار می آید.
نام آوران
در پایان، از افراد مشهور و نام آورانی که در این ماه زاده شده اند، یاد می کنیم:
هایدن – آهنگ ساز آلمانی
زیگموند فروید – پدر روان پزشکی نوین
یهودی منوهین – ویالونیست و موسیقی دان معروف
باربارا استرایسند – هنرپیشه
مادلین آلبرایت – وزیر خارجه آمریکا
ویلیام شکسپیر – شاعر، نویسنده و نمایشنامه نویس نامی انگلیس
کارل مارکس – نظریه پرداز و تئوریسین
ملکه الیزابت دوم
سالوادور دالی – هنرمند
برتراند راسل – جامعه شناس - تئوریسین

آتش خاک هوا آب

حمل

ثور جوزا سرطان
اسد سنبله میزان گژدم
قوس جدی دلو حوت