هفطارا

هفطارا

نام و نام خانوادگی : پروانه صراف

نوع اثر: قرائت توراه   لهجه: عبری   زمان: 2007    مکان: نیویورک

توضیحات: هفطارای ویرا سفر شموت از کتاب یحزقل فصل بیست و هشتم آیه 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست همه آثار: پروانه صراف
قرائت توراه
لیست همه قرائت توراه ها
عبری
لیست همه لهجه های عبری

مشاهده همه لیست

 

 

     

در FaceBook با 7Dorim ارتباط برقرار کنید