عطیه ایمان

عطیه ایمان

نام و نام خانوادگی : پروانه صراف

نوع اثر: سخنرانی   لهجه: فارسی سلیس   زمان: 2007    مکان: نیویورک

توضیحات: تربیت فرزندان به عنوان مهم ترین سرمایه ما می باشد . تفسیر مطالب فوق برگرفته ازکتاب مقدس می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست همه آثار: پروانه صراف
سخنرانی
لیست همه سخنرانی ها
فارسی سلیس
لیست همه لهجه های فارسی سلیس

مشاهده همه لیست

 

 

     

در FaceBook با 7Dorim ارتباط برقرار کنید