نحوه استخراج اوقات شرعی تفیلاها

 

مقدمه:
یهودیان برای برگزاری نمازها (تفیلاها)، برخی ادعیه (مانند تیقون حصوت و سلیحوت) و نیز شروع و پایان مناسبت های مذهبی به اوقات شرعی وابسته هستند که بر اساس زمان طلوع و غروب آفتاب به وقت محلی محاسبه می شود.
اصول و روش محاسبه ی این اوقات بنابر آموزه های تلمود در کتب احکام یهودی درج شده است. هرچند در هر جامعه ی یهودی در هر کشور، جدول اوقات شرعی مراسم دینی از سوی مراجع مذهبی محاسبه و در اختیار قرار می گیرد، با این حال جهت اطلاع از مبانی آن و نیز امکان برآورد تقریبی در صورت عدم دسترسی به جدول اوقات شرعی، نحوه استخراج ارائه می گردد.
لازم به ذکر است که ملاک محاسبه، زمان طلوع و غروب به افق محلی هر شهر است و نقطه ی استقرار در آن شهر یا ارتفاع، (از نظر شرعی) تاثیری بر اوقات شرعی ندارد. علاوه بر این همانگونه که در توضیحات ذکر شده است، «دقیقه»ی مورد محاسبه کمی با دقیقه ی متداول که 60 ثانیه است متفاوت بوده و بر حسب اینکه در ایام تابستانی یا زمستانی واقع شده باشد طولانی تر یا کوتاهتر است. همچنین دقت محاسبات معمولا در حد یک دقیقه است و نیازی به محاسبه ی ثانیه ها نیست. اوقات محاسبه شده مانند زمان های طلوع و غروب محلی در هر سال شمسی ثابت است و با گذشت سال ها، تغییر نخواهد نمود.
 


شرح مبانی:
1. ساعات و دقایق طلوع Nes HaKhama (sunrise) و غروب خورشید (sunset) Sheqiat HaKhama برای کل روزهای سال شمسی به افق شهر مورد نظر از مرجع علمی دریافت می گردد. در صورت امكان بهتر است تفيلاي شحريت را زماني شروع كرد كه شروع لحش با طلوع آفتاب همزمان گردد. زمان شروع شبات حداقل 10 دقيقه قبل از غروب روز جمعه است و زمان روشن كردن شمع‏هاي شبات، حداقل 20 الي 30 دقيقه قبل از غروب است.
2. (sha'ut zemanniot 1)«ساعت زمانی نوع اول» برای هر روز سال به این شرح تعیین گردد:
طول زمان طلوع تا غروب تقسیم بر 12 ساعت ( این ساعت یا دقیقه زمانی در ایام تابستان بزرگتر از یک دقیقه یا ساعت معمولی بوده و در ایام زمستان کوچکتر از یک خواهد بود).
3. (sha'ut zemanniot 2)«ساعت زمانی نوع دوم» برای هر روز سال به این شرح تعیین گردد:
طول زمان سپیده صبح تا پایان زمان تفیلای مینحا ( طلوع ستارگان) تقسیم بر 12 ساعت.
4. Amud Hashakhar سپيده صبح: 72 دقیقه زمانی نوع اول قبل از طلوع آفتاب می باشد. اين زمان پايان خواندن تيقون حصوت است. نيز به غير از تعنيت هاي كيپور و نهم آو، چنانچه قبلا نيت كرده باشد، از اين زمان تعنيت ( روزه) شروع مي شود.
5. Levishat Zizit زمان پوشیدن صیصیت : 60 دقیقه زمانی نوع اول قبل از طلوع آفتاب می باشد.
6. Sof Shema' پايان زمان ارجح خواندن شمع ييسرائل در شحريت: 3 ساعت (180 دقیقه) زمانی نوع اول پس از سپیده صبح می باشد
7. Sof Shakharit پايان تفیلای شحريت: 4 ساعت (240 دقیقه) زمانی نوع اول پس از طلوع آفتاب است. در شرايط اضطراري چنانچه به دلايل موجه نتوانست تفيلاي شحريت را تا اين زمان بخواند، مي تواند آن را حداكثر تا ظهر شرعي ( نيم ساعت قبل از شروع اضطراري مينحا) بخواند.
8. Minkha Gedola شروع اضطراري تفیلای مينحا : 5/6 ساعت (390 دقیقه) زمانی نوع اول پس از طلوع آفتاب است.
9. Minkha Qetanna شروع ارجح تفیلای مينحا : 5/9 ساعت (570 دقیقه) زمانی نوع اول پس از طلوع آفتاب است.
10. Plag Minkha شروع اضطراري تفیلای جماعتي عرويت: 75/10 ساعت (675 دقیقه) زمانی نوع دوم پس از سپیده صبح است. در صورتي كه بعد از غروب، خواندن تفيلاي دستجمعي عرويت ممكن نباشد، از اين زمان به بعد مي توان عرويت جماعتي را برگزار نمود و زودتر از اين زمان خواندن عرويت مجاز نيست. كساني كه قبل از زمان پايان مينحا عرويت خوانده اند، لازم است كه پس از اين زمان، دوباره متن شمع ييسرائل را بدون براخاهاي آن بخوانند.
11. Sof Minkha (Se'et Kokhavim)پايان تفیلای مينحا ، شروع تفیلای عرويت (طلوع ستارگان): 5/13 دقیقه زمانی نوع اول پس از غروب آفتاب است. پايان شبات و يوم طوو (موعد) حداقل 10 دقيقه پس از اين زمان است. پايان تعنيت ( غير از كيپور) نيز حداقل 10 دقيقه پس از اين زمان است.
12. Rabbenu Taam ربنو تام : 72 دقیقه زمانی نوع اول پس از غروب آفتاب است. پايان تعنيت كيپور اين زمان است. طبق عقیده ربنو تام، اين زمان پايان شبات و يوم طوو (موعد) است.
13. Khasot Layla نيمه شب شرعی: 12 ساعت عادی به علاوه 6 ساعت (360 دقیقه) زمانی نوع اول پس از طلوع آفتاب است. خواندن تيقون حصوت و مراسم سليحوت از اين زمان شروع مي شود.
 

نوشته ی : آرش آبایی

 

 

-
 


همچنین مقالات دیگر را بخوانید :
 


 مجموعه های سایت
7DORIM

 

قوانین سوگواری در یهودیت
آئین سوگواری در یهودیت
خمسه  ( پنجه)
سگولا (تعویذ)
چشم زخم
چشم بد
چشم ناظر (چشم جهان بین)
واژه های اسطوره ای
واژه کلیمی
کتوبا
کتوبا در سیر تاریخ
طرح های متفاوت کتوبا
مقالات (قدرت حروف عبری)
بریت میلا
تلمود
یائین
شوفار
شبات
تفیلین
استخراج تقویم عبری
نحوه استخراج اوقات شرعی تفیلاها
منورا
بيت المقدس
مزوزا
کبالا
سفیروت یا صفات ملکوتی
گاه شمار یا تقویم
هفطارا
عدد هفت
عدد ده و نقش آن در فرهنگ یهود
گزینه های عدد «ده» در باورهای یهود
تورات و گزینه های دیگر عدد «10»
حروف عبری و نقش آنها در فرهنگ یهود
ریمونیم
بررسی الهیات شر در یهود
ستاره ماغن داوید
سفارادی ها و اشکنازی ها
سير شكل گيري و تدوين احكام در يهود
صیصیت
شفا بخشی در یهود
شاهین توراه
فارسيهود میراث یهودیان ایران
کسوف -نمایش قدرت الهی
-

آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

 

زیر مجموعه های
 تاریخ و فرهنگ
:
ARTICLE  مقالات
MOADIM  مناسبتها
PUBLICATIONS   کتب منتشر شده
LINKS  دیگر سایتها

Colloquial  گویشهای اصیل  
 

صفحه اول     صفحه مرجع  در
FaceBook با 7Dorim

ارتباط برقرار کنید

 

 

 


 

مجموعه مقالات در حال گسترش می باشد.