تورات و گزینه های دیگر عدد «10»

 

بدگویی ده تن از اسباط از ارض موعود:
در سفر بمیدیار پاراشای شلخ لخا (فصل 13) اشاره شده، قوم بنه ایسرائل به حضرت موسی رجوع نموده و از وی خواستند، تا با فرستادن افرادی کاردان به عنوان جاسوس به سرزمین اجدادیشان، از وضعیت آن منطقه اخبار و اطلاعاتی برای آنان کسب کنند، مأموریت این گروه کسب آمار از تعداد جمعیت، نحوه زندگانی شهروندان کنعان و چگونگی شهرها، استحکامات آنان و بالاخره شرایط کشاورزی و حاصلخیزی ارض موعود بود.
از این رو غیر از طایفه لیوی، از هر سبط یکنفر، مجموعاً 12 تن برگزیده و راهی ارتص ایسرائل شدند. سرانجام پس از 40 روز سفر و سرکشی به تمام نقاط ، این گروه در حالی که خوشه ای عظیم از انگور آن سرزمین را توسط دو چوب دست بر شانه هایشان حمل می نمودند، با همراه داشتن مقداری نیز انار و انجیر در شب نهم به اردوگاه و قوم بنه ایسرائل بازگشتند.
هنگام گزارش به غیر از دو تن (یهوشوع پسر نون و کالِو پسر یفونه) که نظرشان نسبت به ایسرائل مثبت بود و آنجا را تشبیه کردند به سرزمین شیرو عسل، ده تن بقیه از شواطیم اعزامی، شروع به انتقاد و بدگویی از این سرزمین نمودند و همین امر باعث ایجاد هراس و وحشت میان قوم بنه ایسرائل شد، طوریکه تصمیم به بازگشت به سرزمین مصر گرفته بودند، ضمن آنکه این حرکت خشم خداوند را برافروخته بود و نظر به تنبیه نمودن قوم را گرفته بود.
در ادامه همین پاراشا فصل چهاردهم .آیات 20 الی 23 و 30 الی 34 :
20- خداوند به موشه چنین گفت: طبق سخنان تو آن قوم را بخشودم.
21- اما سوگند به این حقیقت، من زنده ام و جلال الهی تمام زمین را پر کرده است.
22- چون تمام آن افرادی که جلال و آیاتم را که در سرزمین مصر و در این بیابان بظهور رساندم دیدند و اینک ده مرتبه است که مرا آزموده اند و به حرفم توجه نکرده اند.
23- آن سرزمینی را که به اجدادشان سوگند یاد نمودم، نخواهند دید و تمام حقیر شمارندگان من (بدگویان آن سرزمین زود خواهند مرد)آنجا را نخواهند دید.
30- و از شما کسی به آن سرزمین که دستم را به عنوان سوگند بلند نمودم تا شما را در آن ساکن سازم وارد نخواهد شد مگر کالِو پسر یفونِه و یهوشوع پسر نون .
33- تا تباه شدن جدهای شما در این بیابان، فرزندانتان چهل سال در همین بیابان سرگردان خواهند بود و جزای انحراف شما را متحمل خواهند شد.
34- به تعداد آن روزهایی که از آن سرزمین بازدید کردید یعنی چهل روز، برای هر روز یکسال (روزی یکسال) و به مدت چهل سال مجازات گناهان خود را متحمل خواهید شد و نتیجه مخالفت مرا خواهید دانست .
* اسامی ده دوره (نسل) از خلقت آدم تا نوح پیامبر:
1- آدم 2- شت 3- انوش 4- قینان 5- مهلئل 6- یرد 7- حنوح 8- متوشلح 9- لِمخ 10- نوح
* اسامی ده دوره (نسل) از نوح پیامبر تا اوراهام آوینو :
1- شم 2- آرپاخشد 3- شلح 4- عبر 5- پلگ 6- رعوو 7- سروگ 8- ناحور 9- ترح 10- اوراهام آوینو
* ده اسامی خداوند :
در بین هفتاد دو نام خداوند، ده تا از این اسامی با کلمه (یود) شروع می شود و آن عبارتند از :
1-ילי 2-י־ול 3- יוי 4-ירת 5-יחו 6-ידז 7-ילה 8-ייל 9-יה 10-יב

http://www.aftabir.com/articles/art_culture/cultural_heritage/images/6f632a3276f1f474d6985895fad21f80.jpg* ده حیوان غیر اهلی کاشر :
علمای یهود بر این باورند نخستین گام جهت دستیابی به تقدس روح و جسم، پرهیز از گوشتخواری است، و در صورت مصرف گوشت، هر یهودی ملزم به رعایت دستورات بهداشتی می باشد که با نام کشروت ذکر شده. ضمن آنکه در پاراشای شمینی مشخصات حیوانات حلال گوشت و نام آنان بیان شده همچنین با توضیحات مندرج در زوهر، مصرف غذاهای گوشتی ممنوع (غیر کاشر) باعث ناپاک شدن جسم و در نهایت ایجاد مسمومیت روح فرد ایسرائل خواهد شد .
در سفر شموت، پاراشای شمینی فصل بیست و ششم، اینگونه اشاره شده :
در میان حیوانات غیر اهلی، فقط ده تا از آنان گوشتشان کاشر می باشد که عبارتند از :
1- بزکوهی سفید 2- گوزن 3- غزال (آهو) 4- بزکوهی کوچک 5- بز وحشی 6- گاو میش 7- گاو میش کوهان دار 8- گاو وحشی 9- بز کوهی شاخ بلند 10- غزال آفریقایی
ضمن آنکه استفاده از گوشت حیوانات اهلی وغیر اهلی حلال گوشت هم قوانین خاص خودشان را دارند
* ده پرده میشگان :
در سفر شموت پاراشای تروما فصل بیست و ششم، درباره مهیا نمودن پرده میشکان، خداوند چنین امر نمود :
1- میشکان را از پرده ی کتان نازک تابیده و پشم رنگ شده (لاجوردی، ارغوانی و سرخ) درست کنند و دو روی آن پرده ها «کروبیم» فرشته هایی (بافته شده) درست کنند.
2- طول هر یک از پرده ها بیست و هشت اَما و پهنای آن چهار اَما می باشد.
3- پنج تا از آن پرده ها به یکدیگر پیوسته و پنج پرده ی دیگر هم به هم پیوسته باشند.
خداوند موسی را فرمان می دهد تا به منظور ساختن میشگان (خیمه ای سیار برای جایگاه مقدس) از قوم بنه ایسرائل هدایایی دریافت نماید، تا پس از ساختن میشگان ذات مقدس الهی در آن نزول اجلال نماید و بدین طریق در میان آنان حضور یابد.
میشگان توسط سه لایه پرده پوشانیده می گردد، اولین لایه داخلی متشکل از ده پرده یک اندازه و یکسان از کتان سفید بسیار اعلا و پشم هایی به رنگ های لاجوردی، سرخ و ارغوانی می باشد و این ده پرده در دو گروه پنج تایی بهم متصل می گردد و بر روی آن از پشت و رو نقشهای نفیسی از کروبیم تزئین می شود.
* آفرینش عالم با ده کلام الهی :
علمای میشنا بر این باورند خداوند هنگام خلقت، دنیا را با ده کلام آفرید .
در سفر برشیت، مندرجات فصل اول، آیات اول تا دهم نمایانگر این مبحث است که چگونه این امر آفرینش در طی شش روز انجام گرفت .
* ده مینیان
کبالیست ها بر این باورند، کاملیت عالم فقط بر اساس رقم ده بنیاد نهاده شده است البته عدد ده، مرتبط و نشأت گرفته از همان ده سفیروت یا انرژهای الهی می باشند از این رو بشر در هر مقام و منزلتی، جهت نیل به اهداف انسانی و رسیدن به تکامل ملزوم به رعایت اصول ده گانه (انرژی های الهی) در زندگانی می باشد.
یهودیان طی یک سنت دیرینه، هنگام اجرای مراسم تفیلا، به ویژه در انجام بعضی از فرایض مذهبی،خواندن قدیش، بیرون آوردن سفر توراه از جایگاه (هخال)، بخاک سپردن یک میت، انجام بریت میلا و اجرای میصووت خوپاونیز براخای لِوانا بصورت هلاخا تأکید شده که می بایستی مینیان باشند و یا به عبارتی جمعی از افراد ذکور (به سن تکلیف رسیده) ده نفر مرد حضور داشته باشند.
به تعبیری حضور هر شخص در تشکیل یک مینیان، به عنوان نمادی از یک سفیروت محسوب می شود. و جمع ده سفیروت یا ده انرژی الهی در یک محیط، باعث تشکیل یک محیط مقدس و روحانی مطلق خواهد شد. که می تواند به دنیای بالا وصل شود و به عبارتی ارتباط برقرار نماید و آن میسر نخواهد بود، مگر آنکه طی طریق یا ملحق شدن به ذات احدیت از مسیر ده سفیروت انجام گیرد.
از بدو پیدایش عالم به واسطه این باور، نمادین مینیان، یقیناً هم از لحاظ دنیای خاکی وهم دنیای روحانی همه قوانین و منطق های بشری را تحت الشعاع قرار داده زیرا به نوعی تکلیف بشر را در راستای کاملیت، کاملاً مشخص ساخته است.

ده آزمایش اوراهام توسط خداوند :

اوراهام آوینو ده مرتبه توسط خداوند مورد آزمایش قرار گرفت و در تمام دفعات از آزمایش سربلند درآمد.
ده آزمایش عبارتند از :
1- اوراهام حاضر شد که بخاطر ایمان و اعتقاداتش در کوره آتش قرار گیرد.
2- در سن هفتاد و پنج سالگی بر طبق فرمان خداوند زادگاهش را ترک گفت و به ارص ایسرائل کوچ نمود.
3- هنگام اقامت در ارص ایسرائل، بواسطه شیوع قحطی مجبور شد به مصر برود بدون آنکه کوچکترین شکوه و یا اعتراضی کند.
4- به محض ورود به مصر، همسرش را از وی غصب کردند و به دربار فرعون بردند و او جز دعا و استغاثه در حضور خداوند، گله و شکایتی ننمود.
5- پس از آنکه پسر برادرش (لوط) به اسارت برده شد، اوراهام حکم خداوند را بدون هیچ اعتراضی پذیرفت و به همراه غلامش الیعزر به جنگ پادشاهان چهار کشور رهسپار شد .
6- بدون هیچ شکوه و گلایه ای عاقبت فرزندانش را که در تسلط دولت های مختلف قرار خواهند گرفت و رنج خواهند برد را پذیرفت.
7- در سن نود و نه سالگی با وجود کهولت و پیری، بر طبق دستور خداوند، خود را میلا (ختنه) نمود.
8- هنگامیکه اوراهام به «گرار» کوچ نمود، همسرش را از وی غصب نمودند و به دربار اویملخ ، سلطان مملکت بردند.
9-طبق دستور خداوند اوراهام، هاگار را طلاق داد و وی را همراه با فرزندش ییشمائل راهی بیابان نمود.
10- اوراهام با رضایت کامل حاضر شد که تنها فرزندش ایسحاق را در حضور خداوند قربانی کند.

 

منابع مورد استفاده :
1- کتاب مقدس (توراه)
2- تلمود
3- پیرآوت (اندرز پدران)
4- کتاب:گنجینه های یهودیت
5- یادداشت های دیوید روانشناس
6- یادداشت های ژوزف ملمد
7- باورهای اسطوره ای:یوسف ستاره شناس

 

 

 

 

 

 

 

-
 


همچنین مقالات دیگر را بخوانید :
 


 مجموعه های سایت
7DORIM

 

قوانین سوگواری در یهودیت
آئین سوگواری در یهودیت
خمسه  ( پنجه)
سگولا (تعویذ)
چشم زخم
چشم بد
چشم ناظر (چشم جهان بین)
واژه های اسطوره ای
واژه کلیمی
کتوبا
کتوبا در سیر تاریخ
طرح های متفاوت کتوبا
مقالات (قدرت حروف عبری)
بریت میلا
تلمود
یائین
شوفار
شبات
تفیلین
استخراج تقویم عبری
نحوه استخراج اوقات شرعی تفیلاها
منورا
بيت المقدس
مزوزا
کبالا
سفیروت یا صفات ملکوتی
گاه شمار یا تقویم
هفطارا
عدد هفت
عدد ده و نقش آن در فرهنگ یهود
گزینه های عدد «ده» در باورهای یهود
تورات و گزینه های دیگر عدد «10»
حروف عبری و نقش آنها در فرهنگ یهود
ریمونیم
بررسی الهیات شر در یهود
ستاره ماغن داوید
سفارادی ها و اشکنازی ها
سير شكل گيري و تدوين احكام در يهود
صیصیت
شفا بخشی در یهود
شاهین توراه
فارسيهود میراث یهودیان ایران
کسوف -نمایش قدرت الهی
-

آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

 

زیر مجموعه های
 تاریخ و فرهنگ
:
ARTICLE  مقالات
MOADIM  مناسبتها
PUBLICATIONS   کتب منتشر شده
LINKS  دیگر سایتها

Colloquial  گویشهای اصیل  
 

صفحه اول     صفحه مرجع  در
FaceBook با 7Dorim

ارتباط برقرار کنید

 

 

 


 

مجموعه مقالات در حال گسترش می باشد.