تشلیخ
 

تشلیخ

Tashlikhدر بعدازظهر اولین روز روش هشانا قبل از آنکه آفتاب غروب کند، رسم بر آن است در نزدیکی چشمه آب یا در کنار رودخانه و یا در ساحل اجتماع می کنند و دعای ویژه تشلیخ را قرائت می کنند.
ضمنا اگر اولین روز روش هشانا مصادف با شبات باشد، این امر در دومین روز انجام می شود.
علمای یهود بر این باورند، همانند غسل نمودن جسم که توسط آب انجام می شود، می توان ضمن طلب بخشایش از خداوند، روحمان را با توبه کردن طاهر و پاک نمائیم.
 

-
 


همچنین مقالات دیگر را بخوانید :
 


 مجموعه های سایت
7DORIM

 

آیین های مذهبی در تقویم عبری
شباتهای مهم سال
سلیحوت
روش هشانا
تشلیخ
کیپور
سوکا
شمینی عصرت
حنوکا
ايلانوت
پوریم
پسح
عُومِر-لگ با عومر
عید شاووعوت
تعنیت هفدهم تموز
تعنیت تشعا بِ آو
-

آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

 

زیر مجموعه های
 تاریخ و فرهنگ
:
ARTICLE  مقالات
MOADIM  مناسبتها
PUBLICATIONS   کتب منتشر شده
LINKS  دیگر سایتها

Colloquial  گویشهای اصیل  
 

صفحه اول     صفحه مرجع  در
FaceBook با 7Dorim

ارتباط برقرار کنید

 

 


 

مجموعه مقالات در حال گسترش می باشد.