شمینی عصرت
 

شمینی عصرت

Shemini Atzeret_ simchat torahدر ادامه خگ سوکوت در هشتمین روز آن جشن شمینی عصرت برگزار می شود. دلیل برگزاری شمینی عصرت از آن جهت بوده که در دوران گذشته در ایام سوکا مرسوم بوده یهودیان برای دیگر اقوام جهان در پیشگاه خداوند قربانی و هدایای خاص تقدیم می کردند، به امر خداوند در هشتمین روز سوکا این امر برای بنی ایسرائل اختصاص یافته است. بدین منظور شب هنگام، عروا (ערבה) یا شب قدر یهودیان با شب زنده داری و انجام دادن فرایض مذهبی (قرائت هوشعناربا)، از آخرین فرصتها پیش از صدور حکم دادگاه الهی برای پاک سازی کارنامه اعمال خود بهره می جویند.
سپس بعد از تفیلای شحریت، لولاو و اتروگ را در دست گرفته و هفت مرتبه به دور تورا که بر (تِوا) قرار گرفته می گردند و به دعا و نیایش می پردازند.
در این روز هلل خوانده می شود، نیز دعای ویژه برای باران قرائت می شود. ضمنا از این روز تا اولین روز ماه نیسان در تفیلای روزانه از خداوند درخواست نزول باران می کنیم (از روز اول پسح تا هشتم خگ سوکوت دعای درخواست شبنم خوانده می شود) همچنین مراسم شاخه بید به زمین زدن اجرا می شود.
در بین جوامع اشکنازی رسم است در این روز به یادبود درگذشتگان دعای یزکور (יזכיר) قرائت می شود.
فردای روز شمینی عصرت، نهمین روز سوکا، مصادف است با جشن سیمخا تورا. یهودیان با اجتماع نمودن در کنیساها به سبب پایان گرفتن قرائت تورا و ادامه تسلسل در مطالعه و غور در تورا در سال گذشته، در این روز طی مراسمی به جشن و ستایش می پردازند. ضمن آنکه آخرین و اولین پاراشای تورا را قرائت می کنند.
در ایسرائل شمینی عصرت و سیمخا تورا را همزمان اجرا می کنند، نیز تقویم عبری به گونه ای محاسبه شده است که اول روش هشانا و سوکوت هرگز در روزهای یکشنبه، چهارشنبه و جمعه واقع نمی شود.

-
 


همچنین مقالات دیگر را بخوانید :
 


 مجموعه های سایت
7DORIM

 

آیین های مذهبی در تقویم عبری
شباتهای مهم سال
سلیحوت
روش هشانا
تشلیخ
کیپور
سوکا
شمینی عصرت
حنوکا
ايلانوت
پوریم
پسح
عُومِر-لگ با عومر
عید شاووعوت
تعنیت هفدهم تموز
تعنیت تشعا بِ آو
-

آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

 

زیر مجموعه های
 تاریخ و فرهنگ
:
ARTICLE  مقالات
MOADIM  مناسبتها
PUBLICATIONS   کتب منتشر شده
LINKS  دیگر سایتها

Colloquial  گویشهای اصیل  
 

صفحه اول     صفحه مرجع  در
FaceBook با 7Dorim

ارتباط برقرار کنید

 

 


 

مجموعه مقالات در حال گسترش می باشد.