کیپور
 

کیپور

کیپور kipur kipoor Yom یوم رسم است كه در شب كيپور، در كنيسا پيش از آغاز مراسم، شاليح‌صيپور از تمام جمعيت حاضر در كنيسا تقاضا مي‌كند كه همه با قلبي پاك، يكديگر را مورد عفو و بخشش قرار دهند و از خطاها و اشتباهات هم درگذرند.
علماي يهود بر اين باورند، اگر شخصي نسبت به همنوع خود خطايي نموده و باعث شكل‌گيري كدورت و يا سوء‌تفاهمي شده باشد، تنها اجراي مراسم كيپور و خواندن تفيلا قادر به پاك كردن چنين خطاهايي نخواهد بود.
به استناد كتاب مقدس توراه (سفر لاويان فصل 16 آيه‌هاي 29 تا آخر 34) يوم كيپور يكي از اعياد مقدس يهود به نام روز توبه، روزه و كفاره آمده است.
يوم كيپور در روز دهم ماه تيشري واقع شده و يهوديان موظفند كه يكي از مهمترين تعنيت‌ها يا روزه را در جمع كنيسا، همراه با دعا و استغاثه برگزار كنند.
اين روز كه از عصر روز نهم تيشري قبل از غروب آفتاب، تا فرداي شب روز بعد به طول مي‌انجامد، از خوردن و آشاميدن پرهيز مي‌كنيم و با حضور در كنيساها و خواندن تفيلا، بتوانيم از اين طريق تمام افكار خود را به حداي يكتا معطوف داريم، ضمن آنكه خود را از هر قيد و بند جهان مادي، اعمالي كه صرفا جنبه تامين نيازهاي جسمي هست رهايي بخشيم و با عالم روحاني بپيونديم، و با قلبي آكنده از مهر الهي و تزكيه نفس و روح، با تشووا و توبه در مهماني حق شركت نماييم.
به عبارتي روز كيپور روزي است كه روح آزاد از بندهاي مادي خود به حد اعلاي كمال خود در خدمت حداوند خواهد رسيد.
يهوديان بر اين باورند سرنوشت يك‌سال هر فردي، در فاصله ده روز توبه از روز روش‌هشانا تا كيپور با نام ימים נוראים كه به روزهاي بيم و هراس معروف است، به صورت معلق خواهد بود، و در روز كيپور است كه سرنوشت يك‌سال بعد آنان رقم خواهد خورد.
طي اين ده روز با رجوع به وجدان مذهبي خود، گناهان و اعمال بدي را كه مرتكب شده‌ايم را يادآوري مي‌شويم و با خواندن تفيلايي به نام אבינו מלכנו ندامت و پشيماني خود را به قادر مطلق نشان مي‌دهيم.
در دوران آبادي بيت‌هميقداش مراسم ويژه‌ي كيپور با حضور كهن‌گادول انجام مي‌گرفت. وي ضمن تقديم قرباني‌ها، جهت كفاره گناهان به حضور حداوند، گياهان خوشبو را بخور مي‌كرد، اعترافنامه قرائت مي‌نمود، سپس به جايگاه مقدس بيت‌هميقداش (قدس‌القداس) وارد مي‌شود و مراسم را با شكوهي خاص انجام مي‌داد.
در سفر وييقرا فصل شانزدهم آيه 30 اشاره شده براي شما قانون ابدي باشد كه در دهم ماه هفتم، جان‌هاي‌تان را رنج دهيد (تعنيت بگيريد) و هيچ كاري انجام ندهيد، زيرا كه در اين روز، كفاره براي تطهير شما انجام خواهد شد و از جميع گناهان خود به حضور حداوند ظاهر خواهيد شد.
قوانين و مقررات روز كيپور از دوران معبد دوم اساسا تغيير نكرده‌اند و از همان دوران انجام اين مراسم، نشانگر اهميت و حد اعلاي بودن آن بوده و همين امر باعث گرديد يوم كيپور به صورت بزرگترين آيين مذهبي و مهمترين روز سال، براي يهوديان به شمار آيند.
اگرچه در كتاب مقدس، در مورد نحوه رنجاندن جان، هيچ شيوه خاصي ارائه نشده است ولي به باور انبياء و با مندرجات موجود در ديگر كتب مقدس، روزه گرفتن را يكي از مهمترين شيوه‌هاي رنجاندن جان به شمار مي‌آورند.
علماي يهود بر اين باورند، رنجاندن جان از پنج طريق امكان‌پذير است.
1. روزه گرفتن و احتراز از خوردن و نوشيدن
2. منع هرگونه شستشوي غير ضروري و استحمام (به منظور لذت و تفنن)
3. تدهين با روغن (آرايش و استفاده از كرم و عطريات)
4. نپوشيدن كفش چرمين
5. احتراز از مقاربت
ولي آنچه كه محسوس است احتراز از خوردن و نوشيدن بيش از همه اهميت يافته است، ضمن آنكه بايد به اين نكته توجه داشت، درصورتي‌كه رنجاندن جان براي سلامتي فرد در انجام تعنيت و فرايض در كيپور مخاطره‌انگير باشد، فرد مريض مجبور به رعايت آن نمي‌باشد و توصيه شده كه افراد در اين روز براي آمادگي تعنيت كيپور به حدكافي از خوراكي‌ها استفاده كنند.
ناگفته نماند روز كيپور به هيچ‌وجه يك روز سوگواري نيست، بلكه يك عيد مقدس مي‌باشد و به احترام اين روز، مي‌بايست لباس‌هاي تميز پوشيد و از كاركردن اجتناب ورزيد، نوع كارهاي ممنوعه همان كارهايي هستند كه انجامشان در روز شبات نيز ممنوع مي‌باشد.
واژه يوم كيپور به معناي كفاره و بخشش گناهان است. نيز تاكيد بر خصلت آن به عنوان روز قضاوت حداوندي، روز دادرسي و لحظه اعلام راي دادگاه مي‌باشد. تعابير و معناي ديگري هم در اين راستا بيان شده كه عبارتند از:
1- يوم هقادوش: روز مقدس، در اين روز بيش از ايام سال به جهت ارتباط بين انسان و حداوند اختصاص داده شده است.
2- يوم هسليخا: به معناي روز بخشش و عضو گناهان، در نظر گرفته شده
3- يوم ادير: به معناي جليل و با عزت مي‌باشد، به‌ويژه در دعاهاي اين روز بيش از ايام ديگر به عظمت و جلال حداوند اشاره شده.
4- يوم عاسور: واژه عاسور به معناي عدد 10 و اشاره به دهم تيشري است.

رسم است بيش از غروب آفتاب و شروع كيپور، خانم خانه دو شمع روشن مي‌كند و براخاي آن را مي‌گويد. (اگر كيپور با شبات مصادف شود، دو شمع را روشن مي‌كنند، سپس بعد از گفتن براخاي كيپور، براخاي ويژه شبات گفته مي‌شود.) و قبل از اينكه وارد تعنيت شويم، افراد خانواده به‌ويژه كوچكترها از بزرگترها به جهت اشتباهاتي كه طي سال گذشته مرتكب شده‌اند، دلجويي و طلب عفو و بخشايش مي‌كنند و بزرگترها ضمن گذشت و بخشايش آنها را بركت مي‌نمايند.
براي يهوديان روز كيپور از جايگاه ويژه برخوردار است، در ميشنا اشاره شده در روز كيپور گناهان انسان نسبت به خالق براساس توبه بخشوده مي‌شوند، ولي گناهان انسان نسبت به انسان درصورتي بخشوده مي‌شوند كه شخص خطاكار از فرد مظلوم درخواست بخشش كرده و رضايت او را جلب كند، به اين ترتيب اهميت رابطة انسان با انسان از ديدگاه الهي و مذهبي مشخص گرديده است. كيپور فرصتي است كه كفاره و بخشايش براي كساني كه توبه كنند و به خطاهاي خود اعتراف كنند.
از اين رو حتي كساني كه از خانواده‌شان دور مي‌باشند سعي مي‌كنند براي نگاهداري و اجراي مراسم تعنيت كيپور، در كنار خانواده‌شان حضور داشته باشند. در شب كيپور قبل از آغاز تفيلاي عرويت با خارج كردن سفر توراه از هخال، مت (كُل نيدرِه) قرائت مي‌شود كه در آن همه ندرهاي فراموش شده باطل خواهد شد. سپس براخاي سفرتورا گفته شده و پس از خواندن تفيلاي عرويت مراسم سليحوت برگزار مي‌شود.
از ديرباز مرسوم بوده در روز كيپور چهار بار تفيلا قرائت شود.
ابتدا تفيلاي شحريت، موصاف و تفيلاي مينحا در بعد از ظهر و در پايان هنگام غروب آخرين تفيلا، تفيلاي نعيلا مي‌باشد كه تنها در يوم كيپور خوانده مي‌شود. واژه نعيلا به معناي بسته شدن درب‌ها مي‌باشد و آن اشاره‌ايست به پايان يافتن محكمه الهي و بسته شدن دروازه‌هاي آسمان سپس در پايان شوفار نواخته مي‌شود و عرويت خروج از كيپور قرائت مي‌شود و براخاي هودالا قرائت مي‌شود.
قرائت توراه
در روز كيپور دو مرتبه توراه قرائت مي‌شود، هنگام صبح در تفيلاي شحريت پاراشاي احره‌موت (אחרי מות) از سفر لاويان فصل 18 آيات 18 الي 30، موضوع پاراشا درباره پيدايش كيپور مي‌باشد، مفتير (מפתיר) مربوط به قرباني روز كيپور مي‌باشد و از سفر اعداد (بميدبار) و پينحاس فصل 29 آيات 11 الي 7 انتخاب شده است.
هفطارا از كتاب يشعيا نبي فصل 57 آيات 14 الي 21 و فصل 58 آيات يك الي 14 مي‌باشد.
قرائت توراه ميحا روز كيپور، پاراشاي احره موت از سفر وييقرا (لاويان) فصل 18 آيات يك الي 30 و موضوع آن درباره اجراي قوانين الهي كه توسط موشه به قوم بني‌اسرائيل خطاب گرديد.
هفطارا بعداز ظهر كيپور از كتاب «يونا» فصل 1 آيات 1 الي 16 فصل 2 آيات 1 الي 11 و فصل 3 آيات ا الي 10 و فصل 4 آيات ا الي 11 و از كتاب ميخا آيات 18 الي 20 مي‌باشد و موضوعش يونا و عزيمتش به شهر نينوه مي‌باشد.
در آدينه كيپور (روز پيش از كيپور) رسم است به نشانه كفاره گناهان براي هر نفر مرغ يا خروسي را گرفته و شحيطا مي‌كنند. و پيش از شحيطا جملاتي خوانده مي‌شود كه مضمون آن چنين است:
(اين حيوان كفاره گناه من باشد و به جاي من خونش ريخته شود)
در صورت در دسترس نبودن شحيطا، مي‌توان معادل ارزش آن را به فقرا و مستمندان صدقه داد.
در تقويم عبري هرگز روز كيپور با روزهاي يكشنبه، سه‌شنبه و جمعه مصادف نخواهد شد.


 

-
 


همچنین مقالات دیگر را بخوانید :
 


 مجموعه های سایت
7DORIM

 

آیین های مذهبی در تقویم عبری
شباتهای مهم سال
سلیحوت
روش هشانا
تشلیخ
کیپور
سوکا
شمینی عصرت
حنوکا
ايلانوت
پوریم
پسح
عُومِر-لگ با عومر
عید شاووعوت
تعنیت هفدهم تموز
تعنیت تشعا بِ آو
-

آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

 

زیر مجموعه های
 تاریخ و فرهنگ
:
ARTICLE  مقالات
MOADIM  مناسبتها
PUBLICATIONS   کتب منتشر شده
LINKS  دیگر سایتها

Colloquial  گویشهای اصیل  
 

صفحه اول     صفحه مرجع  در
FaceBook با 7Dorim

ارتباط برقرار کنید

 

 


 

مجموعه مقالات در حال گسترش می باشد.