NOBILITY شخصیتها

NOBILITY شخصیتها


 

مشاهیر یهود:
سعی ما بر آن بوده در بخش مشاهیر ، شمعه ای مختصر از شرح حال و زندگینامه دانشمندان، هنرمندان و فرهیختگان علم و دانش که با ایثار گری ، عمرشان را در راه خدمت به بشریت معطوف داشته و نیز سهم به سزایی در بهینه سازی یک جامعه فرهنگی والا و مترقی ایفا نموده اند را به نمایش گذاریم.


v   
Jewish Fames

In this section there are brief biographies of famous Jewish scientists, artists and scholars who had major role in improving humanity cultural and social values.


 


فهرست اسامی و تصاویر شخصیتهای یهودی :

آقا لر agha Lar
         
 

حاخام حئیم موره
مرتضی خان نی داوود
هوشنگ ابرامی
هما سرشار
طالع همدانی
نوراله خرازی
سلیمان حئیم
حاخام یدیدیا شوفط
آمنون نتصر
روح الله سپیر
راو داوید شوفط
دكتر ابراهيم برال
ملا مراد آقا لر
دکتر حبیب لوی
مشفق همدانی
دکتر رحیم کهن
یونا دردشتی
پروفسور شموئیل رهبر
لُرد داود آلیانس
شمسی مرادپور (حکمت)
ملیحه سپیر(کشفی)
دکتر عزیزه برال
شلمو کهن صدق
باروخ بروخیم
پروین متعمد
مولانا شاهین شیرازی
ژانت کهن صدق
حاخام حکیم نور محمود نهورای
پروفسور جمشید مداحی
دکتر مرتضی معلم
پروفسور ایرج لاله زاری
چهره های ماندگار
-

آقا لر agha Lar


زیر مجموعه های تاریخ و فرهنگ:
 


 مجموعه های سایت
7DORIM

 

ARTICLE  مقالات
MOADIM  مناسبتها
PUBLICATIONS   کتب منتشر شده
LINKS  دیگر سایتها

GENEALOGY شجره نامه
 

 

آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma


 

صفحه اول     صفحه مرجع  در
FaceBook با 7Dorim
ارتباط برقرار کنید

 

مجموعه کتب در حال گسترش می باشد.