آرشیو Archive

 

Archive آرشیو

 

 این بخش ، تاریخ سازان اختصاص یافته به فداکاری ها و نو آوری های شخصیت های خیر خواه یهودی که با وقفه زندگانیشان توانسته اند نامشان را به عنوان خدمتگزاران جامعه، در تاریخ یهودیان ایران ثبت نمایند.

همچنین بخش تاریخ به روایت تصویر مشتمل بر تصاویری همراه با مختصر توضیحات راجع به،  اثار و ابنیه دوران گذشته ، زیارتگاه ها، کنیساها، انجمن کلیمیان و دیگر اماکن عمومی و غیره می باشد.

History Through Images
In this section, you see some images of famous Jews whom innovations and social efforts, resulted their name be established in Iranian Jewish History as who served their country with devotion.
Here you see also some pictures and explanations about Synagogues, shrines, schools, Jewish organizations, etc.

 تاریخ به روایت تصویر  

            تاریخ سازان    

     

اماکن عمومی:
محله عودلاجان
بیمارستان دکتر سپیر
حمام کشوریه
سرای سالمندان یهود
مصاپزی
بهشتیه خاوران


زیارتگاه ها:
حبقوق نبي
دانیال نبی
استر و مردخای
محوطه ی پیربکران و یادبود ها
سارا بت آشر
ملا ماری
اورشرگا
موشه هلوی
گیلیارد-دماوند

کنیساها:
ابریشمی
یوسف آباد
باغ صبا
حییم
کنیسای اسحق حکیم
دانیال - لهستانی ها
گرگان
عزرا یعقوب
دروازه دولت
اتفاق
سیدخندان
زرگریان
رفیع نیا
خراسانی ها
عبدالله زاده
راه دانش
پل چوبی
عزیز خان
اتحاد - ژاله
لویان
کهن
ملا حنینا
حکیم آشر
سرای سالمندان
هارامبام
کوروش
گیشا
نصرت
اورشرگا
فخرآباد
طرشت


میقوه ها:
ابریشمی
ابریشمی - مردانه
دروازه دولت
باغ صبا
یوسف آباد

 

سازمان های فرهنگی اجتماعی:
انجمن کلیمیان تهران
کتابخانه انجمن کلیمیان تهران
انجمن خراسانی ها
خانه جوانان یهود تهران
سازمان بانوان یهود ایران
سازمان بانوان هاتف
مرکز پژوهش و مطالعات

 یهودیان ایران
کانون پیشبرد
جامعه فارغ التحصیلان
سازمان دانشجویان
خانه جوانان
جوانان باغ صبا
جوانان گیشا

مدارس کلیمی:
آلیانس (اتحاد) -ژاله
موسسه فرهنگی ارت
مدارس گنج دانش (اوتصرهتورا)
گرگان گنج دانش
اتقاق
مدرسه نور صداقت

اتحاد
ابریشمی
راه دانش
روحی شاد
باغ صبا
گنچ دانش
فخر آباد
. . . .

مراکز فرهنگی و مذهبی کلیمیان در جهان
سازمان پاراس
کنیسای پاراس
سازمان ایما

شرح تصاویر:

 1. ضلع شرقی محله عودلاجان

 2. پرورشگاه سابق کودکان ضلع غربی محله عودلاجان

 3.  کنیسای پل چوبی جایگاه توراه

 4.  مراسم سوکا در خانه سالمندان

 5.  کنیسای ملاحنیینا

 6. درب ورودی کنیسای عزرا یعقوب

 7. بهشتیه سابق (مازندران) کمپ مهاجرین علیا

 8. زیارتگاه گیلیارد ، دماوند

 9. سقف سالن حمام کشوریه

 10. ماشالله یزدی عودلاجان

 11. کنسای عزرا یعقوب خانم راحل نعمان

 12. کلاس شخیطا -
  ملا یوسف دیلمانی و ملا زر

 13. سرای سالمندان ساختمان اداری

 14. معاینه خردسالان توسط بهیاران کانون خیرخواه

 15. کنیسای ملاحنیا جایگاه تورا

 16. درب ورودی حمام کشوریه

 17. حمام کشوریه نمای از ضلع شرقی سالن

 18. دبیرستان گنچ دانش، دانش آموزان کلاسهای بیت شالم

 19. اتاق انتظار درمانگاه کانون خیر خواه

 20. عشرت تار زن  در محله عودلاجان

 21. محله، میدان سرچال دهه 1280 شمسی

 22. مراسم کلنگ زنی کانون خیرخواه

 23. زیارتگاه استر مردخای 1343

 24.  کوروش کبیر بنیانگذار شاهنشاهی هخامنشی و نخستین امپراطوری در جهان (550 سال قبل از میلاد)

 25.  استوانه منشور آزادی کوروش کبیر که در موزه بریتانیا قرار دارد

 26.  زیارتگاه دانیال نبی

 27. حضور جامعه کلیمیان در جشن ملی دومین سال مشروطیت در مقابل مجلس

 28. کنیسای بزرگ همدان 2016

 29. کنیسای ارومیه  2007

 30. کنیسای لوی های مشهد در سال 2014

 31. زیارتگاه سارا بت آشر اصفهان 2011

 32. محصلین کلاس عبری مدرسه گنج دانش  در سال 1340 خورشیدی

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

چهره های ماندگار

 مشاهیر یهود

نماینده های یهودیان در مجلس:

عزیزاله سیمانی
سید عبدالله بهبهانی
دکتر لقمان نهورایی
شموئل حییم
مراد اریّه
جمشید کشفی
دکتر موسی برال
لطف الله حی
یوسف کهن
خسرو ناقی
دکتر منوچهر نیکروز
دکتر کورس کیوانی
دكتر منوچهر الياسي
موريس معتمد
دکتر سيامك مره صدق

روسا ی انجمن کلیمیان :
عزیز الله برال
حبیب الله القانیان
مهندس عزیز دانش راد
موسی آزادگان
دكتر منوچهر الياسي
هارون یشایایی
دکتر رحمت ا... رفيع
همایون سامیح

خیراندیشان و مسولین جامعه:
فریده پوراتیان (یشایایی)
دائی یعقوب مصابند
ژاک ماهفر
روح الئه کهنیم
خلیل نهایی
عبدالله زرگریان
اسحق حکیم
آقاجان ابریشمی
صیون ابراهیمی
صالح نیکو
حاج یشوعا یحزقل یادگار
آقایقوتیئل
نورالله گبای
یوسف پیروزیان
اسحق کهن صدق
مسعود هارونیان
دکتر حشمت الله کرمانشاهچی
عبدالرحیم اعتصامی
جهانگیر بنایان
مهدی حریری طلوع
لقمان میکاییل
فرنگيس حسيديم
گاد نعيم
آقا جان شادی
استاد عزیز معمار
اسکندر میکاییل
ابراهیم موره
منوچهر کاشانیان
منصور پور اتحاد
منوچهر کوهن
شهلا جاودان
ملوک زرگریان


شخصیتهای مذهبی:
ملا اورشرگا
حاخام یوسف حئیم اورشرگا
حاخام یدیدیا شوفط
حاخام اوریل داویدی
حاخام یوسف حئیم همدانی کهن
حاخام نتن الی
حاخام موسي زرگري
ملا مراد آقا لر
حاخام یونس حمامی لاله زار
یدیدیا آذر احیان
اسحق بعلنث
ملا یوسف دیلمانی
حاخام یعقوب نگاری
ربای الیاهو بن حئیم
رحمان دلرحیم
موسی تاجیان
پروانه صراف
صیون حکاکیان
دیوید مختار
راب عزیزالئه نعیم

اساتید فرهنگی:
اردشیر بابک نیا
موسی بروخیم
فتح الئه بینا
پریچهر لوئیم ( ثانی)
فریده شبانفر
الیاس مشعل
فرج گلبان
دکترهمایون آرام
ابراهیم سعیدیان
فریبا صدیقیم
همایون ابراهیمی
دکتر منوچهر صیونیت
بقراط صفائی
الیاس اسحاقیان
شعبان شهری
امیر کهن
ناهید پیرنظر
اسحق فرهمند پور
جهانگیر صداقت فر
الهام یعقوبیان
فرشید دلشاد
منوچهر امیدوار
موسی میکاییل
شیرین دخت دقیقیان

اساتید هنری:
پرویز نی داوود
منوچهر طبری
سیما عمید
کوروش سلیمانی
سلیمان ساسون
امین امینی
ابراهیم تربتی
مژده روفه
مهین عمید
ناصر نظـریان
منوچهر بی بی یان
مینو ذهابیان (کوتال)

گوناگون:
کوروش کبیر
میرزا نورالله و میس نورالله
خیابان سیروس و خاطره آن
هیلیت نقره ئیان
ماشالئه عکاس
پشت صحنه
منطقه دوازده
کوچه هفت کنیسا
گذری از کوچه بزازها
اتوبوس خط 8
خانه ای در محله
بدل ناصرالدین شاه
راهیان هیمالیا
فرشتگان گمنام

 

یهودیان شهرهای ایران:
تهران
شیراز
اصفهان
کرمان
کاشان
مشهد
رفسنجان
بوشهر
اردستان
یزد
کرمانشاه
سنندج
بروجرد
گلپایگان
ارومیه
همدان
بابُل

کردستان
رشت
. . .
 

گویشهای اصیل:
شیرا و زیمرا
سخنرانی ها
گفتار ها
سرودهای روحانی
نواها


فرهیختگان یهودی جهان
آنه فرانک
چارلی چاپلین
آلفرد دریفوس
آلبرت انیشتین
هارامبام
باروخ اسپينوزا
فـرانتس كـافكـا
راو لـوی
استیون اسپیلبرگ
زیگموند فروید
یوال نوح هراری
ایزاک باشویس سینگر

     

 


استفاده از مطالب و تصاویر اين سايت تنها با ذكر منبع (www.7dorim.com) مجاز است
Using the materials of this site with mentioning the reference is free


این مجموعه در حال گسترش می باشد.


زیر مجموعه های تاریخ و فرهنگ:
 


 مجموعه های سایت
7DORIM

 

ARTICLE  مقالات
MOADIM  مناسبتها
PUBLICATIONS   کتب منتشر شده
LINKS  دیگر سایتها

GENEALOGY شجره نامه

 

آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma


 

صفحه اول  
در
FaceBook با 7Dorim
ارتباط برقرار کنید