میمون

میمون برپایه تقویم چینی، در نهمین صورت فلکی جای دارد که در فرهنگ واژه های مردمان خاور دور، کلمه "پیچی"، حادثه جو یا ماجراجو، حادثه آفرین، با استعداد، باهوش و زیرک، پژوهش گر و محقّق، دلیر و شجاع، مقاوم و مبارز، شرور و شیطان صفت تعریف شده است.
تفاوت مهمّ او با دیگر سال ها:
روشن است که میمون ها با داشتن جنبه و نکته های منفی و نه چندان خوب در ذاتشان؛ مانند بسیاری از مردم و با این که کمتر به دیگران اعتماد می کنند و از سویی، در پایه قیاس با افراد، خود را از همه برتر و بالاتر می پندارند. به آسانی می توانند به عنوان یک دوست، با اطرافیان خود رابطه برقرار کنند و آنها را مجذوب کرده، به سوی خود جلب نمایند.
میمون و دشمن:
ویژگی میمون ها چنان است که می توانند دشمن خویش را فریب دهند و در ظاهر با وی، ارتباط و دوستی عمیق بیافرینند. در این روش و کار، آن گونه پیروز می شوند که طرف مقابللشان از شدّت گرمی و دوستی، می پندارد که مدّت هاست میمون را می شناسد و به او نزدیک است. حالت تعریف شده، از مهم ترین تفاوت های میمون با دیگر متولّدان سال های دوازده گانه است.
میمون و رهاورد استعداد:
میمون ها با آن که روشن فکر و با استعداد هستند، چنان چه این هوش و استعداد را در راستای هدفی مثبت بنهند و آن را به درستی بپرورند، می توانند با داشتن روحیه اجتماعی در میدان تجارت، سیاست، هنر و ... توانایی های چشم گیری از خود نشان دهند؛ یعنی در هر زمینه که اراده کنند و بخواهند، می توانند به پیروزی و شهرت برسند.
میمون و حافظه:
از دیگر ویژگی هی مهم متولّدان سال میمون، داشتن حافظه ای خوب و برتر است که کلید و رمز پیروزی ایشان در کارهاست. نیز هوش و ذکاوت، خلاقیّت، عزم، اراده راسخ و مصممّ بودن در کارهایی که به آنها سپرده می شود، همواره رهاوردهای خوبی برای ایشان به ارمغان می آورد.
میمون و مسوولیّت پذیری:
باید بدانید هنگامی که دیگران مسوولیّت هایی را بر دوش میمون ها می گذارند، آنها به تندی و سرعت باید اجرا کنند و اگر از تلاش بایستند، سستی و اهمال کنند؛ همه چیز به عقب می افتد یا دیگر هرگز اجرا نخواهدشد. پس دوستان متولّد سال میمون، اگر مسوولیّت می پذیرید، با اندیشه و به تندی کار کنید.
میمون و دانش:
میمون با این که بذله گو، شادی آفرین و شوخ طبع است، در کارهای پژوهشی و علمی، بسیار جدّی و کوشاست. به خواندن کتاب، اخبار و آگاهی از مسایل روزمره جهان، علاقه مند است.
میمون و همانندی با موش:
میمون با موش، در یک ویژگی، همانند است؛ یعنی او می تواند از دیگران نهایت استفاده را ببرد، بی آن که بگذارد یا اجازه دهد که دیگران از وی بهره ببرند.
میمون ها کسانی نیستند که دُم به تله بدهند و بیشتر، دیگران هستند که آنها را یاری می رسانند، برایشان کار می کنند و سرویس می دهند. اصولا میمون، فردی سودجو، غنیمت شمار و فرصت طلب است که طبیعت هم با یاری می کند و امکاناتی را در اختیارش می نهد.
میمون و نقطه ضعف:
دروغ گویی، بی دقّتی و گاهی گزاف گویی و پرحرفی های بسیار، از نقاط ضعف و منفی میمون است که می تواند در هر زمان و مکانی، موقعیّت و جایگاه او را به خطر اندازد و برایش دردسر آفرین شود.
میمون و عشق:
در میدان احساس، عاطفه و فضاهای رمانتیک عشقی و حسّی، میمون ها بسیار کام جو و لذّت طلب بوده، در برابر جنس مخالف، ضعیف هستند. عنان از کف می دهند و زود دل می بازند؛ امّا این برای مدّت کمی است؛ زیرا میمون، تنوّع طلب و همواره در پی عشق جدید و تازه است. وقتی همه آن چه را گفتیم، بررسی کنیم؛ می بینیم که موارد متّضاد و رنگارنگ، با هم در وجود میمون، به وقت عشق و عاشقی گرد آمده اند که همان تنوّع طلبی در مسایل عاطفی، او را با شکست رو به رو می کند. گرچه همیشه خود را از ورطه شکست های عاطفی می رهاند، بر این باور است که "بخند تا دنیا به تو بخندد".
میمون و هدف:
زادگان سال میمون، آن چنان اهداف خود را دوست دارند، مهم می شمارند و آن را پی می گیرند که تن به هر کاری خواهند داد، می کوشند و در این راه، اگر لازم باشند از هر فرد، موقعّیت و حتّی ابزار دروغ گویی و کذب استفاده می کنند و ابایی ندارند.
میمون سخن، تجارت، دشواری:
پیشتر گفتیم که میمون ها پرحرفی می کنند. در میدان تجاری با پرحرفی و زمانی با لاف زدن در معاملات مالی و سیاسی، گاهی می توانند توانایی هایی را از خود نشان دهند. آنها با این که قدرت بسیار بالایی در ریسک کردن دارند و به آسانی و راحتی می توانند بدون گذر و هدر دادن لحظه ها، به طور شخصی و مستقل در هر معامله، معاهده یا مذاکره تصمیم بگیرند. بیشتر وقت ها با دشواری ها و مسایل مادّی، دست به گریبان هستند و خودشان دردسر برای خود می آفرینند.
خوب، همه اینها برای میمون، سختی دارد؛ ولی طالع بینی چینی می گوید که اگر میمون در چنین مواردی، فکرش را بیشتر متمرکز کند و از بی دقّتی دست بکشد، حتماً می تواند پیچیده ترین دشواری ها را حل کند.
میمون خردسالی، جوانی، پیری:
دوران خردسالی میمون میمون ها با شادی و خرسندی خواهد گذشت. جوانی او اگر با تردید و راه دادن شک و ناامیدی به خود باشد، حتماً شکست هایی را در میدان زندگی می بیند و پس از دوران نوجوانی و جوانی به این وضع، گذران آرامی را با شادی و خوش بختی در جمع به دست می آورد.
آنها در تنهایی، شاد نخواهند بود و با این که رنج می کشند، بیشتر میمون ها دوران پیری را در تنهایی می گذرانند.
میمون و پیوند با دیگر سال ها:
متولّدان سال میمون با بهره وری از نیرو و قدرت سال اژدها در فعّالیّت های تجاری، پیوند خوبی می توانند با اژدها داشته باشند.
میمون در کنار موش، زندگی خوبی را گاه با داشتن بچّه های بسیار سپری می کند.
از آن جا که میمون ها حالت شوخ طبعی و گزافه گویی دارند، بهتر است برای ارتباط با سال ببر بررسی و احتیاط کنند؛ زیرا ببرها کوچک ترین بی احترامی را از سوی کسی شکیبایی نخواهند کرد. در این صورت، گاهی درگیری و تنش پدید می آید و بیش از آن، چه بسا این برخوردها به رخ دادهای ناگوار و تلخ خواهد انجامید.