بز یا گوسفند

بز بر پایه تقویم چینی و در باور برخی مردم خاور دور، "گوسفند" که در واژه نامه آنها "قوی" هم نامیده می شود، هشتمین صُوَر فلکی این گردونه را ویژه خود کرده است.
داشتن استعداد بسیار، ذوق، سلیقه عالی، روابط عمومی خوب، جاذبه، برقراری و ارتباط با دیگران، مهر و محبّت، مهربان و هنرمند بودن، از ویژگی های سال بز است که به آن، بدبینی و گاه ناآرامی، بی قراری، بی ثباتی و خجالتی بودن افزوده
 می شود.
بز و هنر:
دانش طالع بینی چین، بر آن است که سال بز، سال زادن هنرمندان و شکوفایی و اوج هنر است.
بزها نه تنها استعدادهای هنری و روحیه حسّاس یک هنرمند را می نمایند؛ با هوش و نبوغی که در ذات و درون آنها نهفته است، آفریدگار و خالق بسیاری از باشکوه ترین و زیباترین آثار هنری جهان هستند و برای همین است که بالزاک و میکِل آنژ، به ترتیب، با آثار نوشتاری و کارهای هنری هم چون مُجَسّمه، از متولدان سال بز یا گوسفند هستند.
بز و آرامش:
اگر به دقّت بررسی کنیم، می بینیم که آن چه سرلوحه زندگی ایشان قرار گرفته، بسیار مهم و ارزشمند است؛ مانند آرامش و ایجاد امنیّت کامل که از این راه بتوانند در درونشان، ثبات، نظم و باز همان آرامش را برقرار کنند تا به یاری استعداد و نیروی عالی خود، نبوغ و هنر خویش را به نمایش نهند؛ زیرا همه می دانیم که در سایه آرامش است که بهترین آثار خلق می شود.
ناگفته نماند که طبیعت هم می داند که آنها آرامش طلب هستند و برای جلب رضایتشان در این راستا، همکاری بسیاری را برای آماده سازی زندگی مرفّه، آرام، مطلوب و بی هیاهو و دغدغه کرده است.
بز و عشق:
روشن است که بزها بسیار عاشق پیشه، رویایی و خیال بافند و محور زندگی شان دور ماجراها و رخ دادهای رمانتیک و عاشقانه خواهد گذشت؛ ولی بدانید اتّفاق هایی در زندگی آنها پیش خواهدآمد که خالی از هیجان و اضطراب بسیار نخواهد بود، به ویژه دوران جوانی بز که آغاز تلاطم و همراه بحران های عاشقانه و شکوفایی و شکوه هنرنمایی آنهاست.
بز و سخن گفتن:
بز یا گوسفند در زندگی، کمتر می تواند احساس، اندیشه و تفکّر خود را برای دیگران بگوید و این، مشکلی است که بیشتر بزها با آن روبه رو هستند. شاید هم بزها سخن می گویند و حرف های دلشان را به گونه ای می زنند؛ ولی اطرافیان نمی توانند آنها را درک کنند و مفاهیم کلام ایشان را دریابند.
آن چه گفتیم از چند چیز سرچشمه می گیرد. نخست آن که همه اینها می تواند رهاورد حسّ بدبینی، شک و تردید ایشان باشد که آن، بخشی از ویژگی اخلاقی بزهاست. دیگر این که هنگام گفتگو، گاهی سخنان نسنجیده می گویند و رفتارهای شگفت، بی خردانه و بی سیاست از ایشان سر می زند که دوستان و نزدیکان را آزرده می سازد و ما و همگان، آن را نقطه ضعفی می پنداریم.
بز و مقررات:
گوسفند یا بز، کمتر به وقت شناسی اهمّیّت می دهد؛ یعنی، بدانید که گاهی سرساعت آماده نمی شود و هرگز هم زحمت آن را به خود نمی دهد تا عادت کند که سروقت در محّل قول و قرار آماده شود و کمتر بدقولی و خُلف وعده کند.
بز و دین داری:
زادگان سال بز یا گوسفند، گرایش مذهبی دارند؛ امّا در این راستا متعصّب و تندرو نخواهند بود. شاید هم این گرایش و علاقه، بیشتر برای فراهم کردن آرامش و تسلّای روحی – روانی خودشان است. چنان که گاه با کمک به مراکز گوناگون خیریه و پشتیبانی از نیازمندان، این وظیفه شرعی را انجام می دهند و گاه کنجکاوی و پژوهش را در مسایل عرفانی و تَصَوّف، بخشی از آیین های دینی می پندارند.
بز و شیوه هنری:
از ویژگی هیا متولّدان سال بز و به ویژه هنرمندان آن سال، پیروی و پیگیری سبک ها و قالب های ارزشمند، مهم و مختلف هنری است که در راستای بهینه سازی، بسیار موفّق بوده اند؛ یعنی، هنر در جهت به سازی زندگی خود، مردم و جامعه، یا هنری پیام آور و یاری رسان برای جامعه ای آرمانی تر، بهتر و شکوفاتر.
کافی است که ایده یا نظری را به آنها بدهید تا ببینید که با ذوق و استعداد درخشانی که دارند، شاهکار عالی و بی همتایی را بیافرینند. چنان که به یاری اندیشه های افسانه ای، تخیّلی یا رویایی در فضایی رمانتیک می توانند پیروزی هایی را در کارهای یدی یا دستی عملی و صنایع به دست آورند؛ یعنی، به کمک اندیشه و تخیّل، در هنرهای دستی و تَجَسّمی هم موفّق خواهند بود تا آثار درخور توجهّی خلق کنند.
بز و اقتصاد:
کمتر دیده شده است که زادگان سال بز یا گوسفند در میدان تجارت و دادوستد، پیروزی های بی نظیر، جالب یا موفّقّیت شایانی داشته باشند؛ ولی این جمله، بدان معنا نیست که بزها از دادوستدهای تجاری دوری کنند، بلکه باید مانند دیگر بازرگانان و تاجران، به هنگام دادوستد و معامله، فنون و شگرد لازم اقتصادی و تجاری را مانند ریسک کردن، زیر پا نهادن ارزش های اخلاقی و ... به کار برند تا سودی به دست آورند که همه این رفتارها با شخصیّت و منش ویژه بز در تضاد است.
اصلاً شمّ اقتصادی بز یا گوسفند، به طور طبیعی و آن گونه که باید و شاید قوی نیست و بنابراین به دشواری می تواند پیروزی مالی داشته باشد.
بز و پیروزی:
یادمان باشد میدان دیگری هم برای پیروزی بز هست؛ یعنی این که او می تواند با جذابیّت ذاتی در نما و قالب مشاور یا مدیر روابط عمومی، به آسانی با دیگران ارتباط برقرار کند و به خواسته ها و اهدافش دست یابد.
بز و نیروی سازش:
بزها به سادگی می توانند خودشان را در دل دیگران جای دهند و باز به آسانی می توانند با هرگونه محیط، اوضاع، زمان و مکانی، خودشان را تطبیق دهند و یک سان سازند؛ به شرطی که امنیّت، رفاه و آسایش در زندگی شان به معنای واقعی کلمه آماده باشد.
بز و پیوند:
بز یا گوسفند با داشتن صمیمیّت، محبّت و حسن اخلاق، روابط بسیار خوب و پررنگی با گربه، گراز و اسب خواهند داشت و از این پیوند معنوی هم خرسند و شادمان خواهند بود.
بز با گاو که بسیار متوقّع است و سگ که مانند خود بز بدبین است، ارتباط پیوند خوبی برقرار نمی کند و در نتیجه، دوستی ایشان هم دوام نخواهد داشت.