اسب

سال اسب یا "یونِت ایل" در فرهنگ طالع بینی چینی یا صُوَر فلکی، هفتمین جای را دارد که نجیب ترین جانور است و از دوران باستان، آن را اصیل، با وفا، خون گرم، نجیب، باوقار، متین، فعّال، باهیجان و گاهی بی تفاوت و خودخواه تعریف کرده اند.
اسب و نمایش
شیک پوشی و مرتّب بودن جامه، شاید نخستین انگیزۀ جلب نظر دیگران به سوی اسب ها باشد؛ زیرا آنها به خوبی آگاهند که ظاهر خود را بسیار آراسته بنمایند و به طور مطلوب در اجتماع، با مردم پیوند داشته باشند تا مورد توجّه و عنایت هم قرار گیرند. پس بهترین و شاید گران ترین لباس را آماده می کنند و با رفتاری گرم، مودّب و مهربان در اجتماع و مجالس شرکت می کنند تا دوستان و یاران بسیاری را برای خود بیابند.
اسب و اجتماع:
اسب ها چنان که بسیار اجتماعی هستند، بیشتر وقت فراغت و بی کاری خود را در بیرون خانه و محافل عمومی می گذرانند، مانند رفتن به جُنگ های سیاسی، تالارهای کنسرت، تئاتر، جشنواره، مسابقه های ورزشی و ... تا جایی که دوست دارند مهمانی های کوچک خود را هم در رستوران برگزار کنند.
آنها گروهی مثبت و برون گرا هستند که با همین رفت و آمدها در جامعه، پیروزی هایی را در راستای اهداف و خواسته هایشان به دست می آورند؛ به ویژه در زمینۀ سیاسی که در اندک زمانی، خود را در ردیف سیاسیون درجه یک می نهند و با زبردستی، گوی سبقت را از رقیبان و همتایان خواهند گرفت.
اسب و تصمیم گیری:
اسب ها با ظاهر قوی، نیرومند و مطمئن؛ خویشتن داری و اعتماد به نفس ندارند و برای همین، در تصمیم گیری ها بیشتر ضعیف کار می کنند. روحیۀ بی قرار و بی ثباتی دارند؛ چنان که گاهی رفتارهای مثبت و هیجان آور آنها، مانند آسمان آفتابی، ناگهان هوایی ابری، سرد و طوفانی می شود.
بنابراین از دید دیگران، این ناآرامی ها و نوسان های روحی، نقطه ضعف بزرگی به شمار می آید.
اسب و استقلال:
زادگان سال اسب با همۀ خودخواهی و جاه طلبی، انسان های استقلال طلبی هستند؛ چنان که بیشترشان در جوانی برای خود، کاری دست و پا کرده، بسیار زود خانواده را ترک می کنند تا به طور شخصی، زندگی مستقلی را برای خود بسازند. البته آنها در آغاز با دشواری هایی روبه رو می شوند که با غروری که دارند، با همه چیز مقاومت و مبارزه می کنند؛ به گونه ای که کمتر کسی مبارزات و سختی هایشان را خواهد یافت.
اسب و کوشش:
همۀ سعی و کوشش اسب ها در درجۀ نخست، در راستای منافع شخصی خودشان است.
آنها با این که همواره در پنهان داشتن خودخواهی ها و تکبّرشان می کوشند، به هنگام بحث با ایشان به آسانی می توان از رفتار و گونۀ سخن گفتنشان، این نقطه ضعف را دریافت.
اسب و گفتگو:
اسب چنان اندیشه و نیرویی دارد که در مناظره یا گفتگو، هرگز اجازه نمی دهد که شما از موضوع اصلی خارج شوید. بلکه با نکته سنجی و شوخ طبعی، میدان بحث را در دست می گیرد تا دیدگاهش را کاملاً بگوید.
او ضمن سخن گفتن و در حاشیۀ آن، تعریف و تمجید را از خود آغاز می کند؛ زیرا در پی آن است که با هر هزینه و به هر قیمیتی، نظر و توجّه دیگران را به سوی خود جلب کند. آنها بیشتر از آن چه هستند و دارند، در مورد خود مبالغه و بزرگ نمایی می کنند و بسیار مهم اهل تظاهر هستند.
اسب و کار و تلاش:
ایشان همان طور که در کار و کوشش های فکری و سخن وری پیروز هستند، می توانند در کارهایی که آن چنان مثبت و خوب نیست و جنبه های بد و منفی دارد، مهارت داشته باشند.
اسب و اقتصاد:
در میدانِ کاری، شَمّ اقتصادی اسب ها بسیار خوب است و چنان چه در یک راه بکوشند و حرکت کنند و از این شاخه به آن شاخه نپرند، به پیروزی مالی خواهند رسید.
اسب و ورزش:
اسب ها عاشق جنبش و ورزش هستند و بیشتر آنها، ورزشکار حرفه ای و صاحب مقام و رتبه می شوند.
اسب و عشق:
اسب در میدان احساس، عشق و عواطف، به ویژه در برابر جنس مخالف نه تنها دل می بازد، خود را هم می بازد. کافی است که او عاشق شود تا معشوق به آسانی بتواند، او را بازیچۀ خود قرار دهد. اگر در زندگی عاطفی اسب، شکست عاشقانه ای رخ دهد؛ او با روحیۀ مثبت و نگرش خوبی که دارد، در این مرحله، سرد و خشک و منفی گرا می شود که این حالت، مدّت ها ادامه خواهد یافت. ولی با روحیۀ مقاوم و مبارزی که دارد، در پس این رخ دادها دوباره همه چیز را از نو آغاز می کند و بر این باور است که شکست گذشته، تجربه ای است برای آینده.
ارتباط و پیوند اسب و بز:
اسب ها در پیوند و ارتباط با سال های دیگر، به ویژه، سال بز برای شوخ طبعی، تضاد، تَلوٌّن مزاج در نگارنگی خلق و خوی بزها پیروز هستند و پیوند خوبی میان آنها برقرار می شود.
پیوند خوب اسب و سگ
بدانید که اسب و سگ هم با هم خواهند ساخت و روزگار به نسبت خوبی خواهند داشت که این برای جسارت، شجاعت، بی پروایی و تعهّد سگ هاست.
اسب و موش:
اسب و موش باید در ارتباط و پیوندشان دقّت، تامّل و شکیبایی داشته باشند؛ زیرا موش، موجودی احساسی و گاه هوس باز است که برخی مواقع، این پیوند را به راهی ویژه هدایت می کند و دشوار می سازد.
اسب آتش:
سال های 1905، 1965، 2025 و ... (به فاصله هر 60 سال) آتش نامیده می شوند که از نظر ویژگی، همانند سال اسب هستند؛ ولی انرژی و نیروی منفی سال اسب آتش، بیش از انرژی مثبت اوست. یعنی در رفتارشان، افراطی، تند و با حرارت عمل می کنند.
بیشتر می کوشند و فعالیت دارند. از اسب های عادی، خودخواه تر و مغرورترند. همواره درپی خودمداری و استقلال بیشتری هستند که اگر این خواسته و رفتار، مورد بازنگری، بررسی، حفظ و کنترل قرار نگیرد؛ گرفتاری و دشواری های بسیاری را در پی خواهد داشت.