اژدها یا نهنگ


سال اژدها یا نهنگ در باور مردم خاور دور در پنجمین جای دایرۀ افلاکی طالع بینی چینی است و توشقان هم خوانده می شود که این اسطوره؛ نماد شانس، بخت، طالع سعد و نیک و انرژی یا نیروی آسمانی شناخته شده است.
در قیاس با سال های دیگر، متولّدان این سال را بسیار فعّال یا پرجنب و جوش، با شخصیّتی جذاب و فریبنده، با نشاط، مقاوم و پرنیرو دانسته اند که بیشتر، عمر طولانی داشته و در زندگی هم، سلامت نسبتاً کاملی دارند؛ به ویژه در مقایسه با هم سن و سال هایشان که منش و شخصیّت آنها بر پایه گفتار، پندار و کردار نیک استوار شده است.
دوستان نهنگ ما که در پذیرش مسوولیت، بسیار پرکار و فعّال هستند و با این که گاهی به دیگران نیازمند می شوند؛ باز هم می خواهند که در یک برنامه، مثلاً از طراحی گرفته تا محاسبه و کارهایی اجرایی، خودشان همه کاره و در راس امور باشند.
اژدها یا نهنگ با داشتن هوش و استعداد، به هر کاری آگاه، نیرومند؛ یا همه فن، حریف است. او یک کمال گرای واقعی است و بالاترین و بهترین هر چیزی را خواهان است. همین اندیشه باعث می شود که از خود و دیگران، توقّع بسیار بالایی داشته باشد. درنتیجۀ توقّعات بیش از حد، دقّت بالا و سخت گیری در انجام دادن مسوولیّت ها، رفته رفته یک رشته دشواری ها و مسایل روحی، به ویژه در جوانی، برای او پدید می آید، البتّه پدر و مادر اژدها این را می دانند و می کوشند تا حدّ امکان، نیازهایش را در خردسالی برآورند و اگر جز این باشد، پرخاش گری، رفتارهای عصبی و تند، خودخواهی و گاهی یک دندگی و سماجت هم افزوده می شود. همۀ این رفتارهای دور از انتظار، ضعف جدّی اژدها یا نهنگ به شمار می رود و باید کنترل شود.
رفتار زادگان سال اژدها در ارتباط با دیگران، همیشه این احساس را پدید می آورد که اطرافیان موظّفند و باید به او احترام بنهند.
از آن جا که آنها در دوستی، وفادار و صادق هستند، بهتر است در گزینش یار، دقّت بسیار داشته باشند؛ زیرا حرکتی ناشایست یا رفتاری بی خردانه، رنجش دوستان را در پی دارد. از سویی، اژدها هم، چنان نیرومند است که پیش از خشم دوستانش در این رابطه، به تندی و با درایت و سیاست از دایرۀ دوستی فاصله می گیرد.
گاه او می تواند به عنوان مشاوری آگاه و مطمئن با پند و اندرزهایش، مخاطبان را تحت تاثیر قرار دهد، چنان که نفوذ فکری وی بر دیگران، قابل انکار نیست.
بدانید که نهنگ ها همان جور که در کارهای خوب و مثبت، پیروزند؛ بدبختانه، گاهی وقت ها در کارهای منفی، بد و زشت، توانایی بالایی دارند و می توانند بدرخشند!
آنها در مسوولیّت های سخت نمی ترسند؛ گویی که می دانند پیروزی، با آنهاست.
یاس و ناامیدی، برای نهنگ مفهومی ندارد و اگر خودش را ناخواسته درگیر ماجرایی کند، هروقت که بخواهد میتواند برگردد؛ به عبارتی، هرگز خودش را در طوفان حوادث و به ویژه تلاطم ماجراهای عشقی غرق نمی کند.
نهنگ ها به راحتی می توانند محبوب خاص و عام شوند؛ ولی کمتر اسیر دیگران می شوند و به گفته ای، دم به تله نخواهند داد.
در قیاس با دیگر سال ها معمولاً دیرتر از دیگران ازدواج می کنند و بیشتر دوست دارند که تنها زندگی کنند؛ امّا رفتار با اندیشه و سیاست و خوش برخوردی آنها بر دوستان، مدیران و خواستگارانشان می افزاید. نیز وقتی مسوولیت ازدواج را پذیرفتند، بدانید که برنامه، قانون و نظم ویژه ای را در آن برقرار می کنند. تربیّت و پرورش فرزندان هم برای آنها مهم است.
اژدها یا نهنگ، دست به هر کاری بزند، از جهان سیاست گرفته تا هنر، تجارت، دانش پزشکی و حتّی کارهای علمی و خدماتی، پیروز خواهد شد. بنابراین در گزینش کار، دغدغه و سختی برای او نخواهد بود.
پیوند
زادگان سال اژدها یا نهنگ، بسیار زودباور و گاهی ساده لوح هستند، از این رو، در ارتباط با سال های دیگر و به ویژه، میمون که با شکردهای ویژۀ خودش می تواند بر اژدها نفوذ کند، نیز در تجارت و ازدواج، شریک خوبی خواهد بود.
متولّدان سال مار و خروس، برای ازدواج با اژدها یا نهنگ، خوب هستند و موش ها هم در تجارت و بازرگانی می توانند شرکای مقبولی برای اژدها باشند؛ امّا ببر و سگ با ویژگی اخلافی خود، پیوند خوبی با اژدها برقرار نمی کنند، مگر آن که در رفتارشان بازبینی کنند.
بسیاری از مردمان خاور دور بر این باورند که اژدها مظهر و نماد خوش بختی و سعادت است و سال اژدها هم پیام آور صلح و سلامتی، طول عمر، خیر و برکت است.