گاو

سال گاو در فرهنگ طالع بینی چینی، دومین جای را دارد و اودی هم نامیده می شود. متولّدان آن، آرام، متین، باوقار و بسیار شکیبا توصیف شده اند که با ظاهر آرامشان، گاهی نمایی از پرخاش گری و لج بازی را می توان در نهادشان لمس کرد. با این که عُصیان گاوها کمتر به اوج می رسد، بهتر است که در برابر ایشان، رفتاری با سیاست و نرمش نشان دهیم تا تلاطم و طغیانی در روحیه شان پدید نیاید و کمتر برافروخته و عصبی شوند؛ وگرنه، به دشواری می توانند خشم خودشان را مهار کنند. متولّدان سال گاو، بسیار با احساس و رمانتیک هستند؛ ولی متاسفانه نمی توانند احساسات درونی، لطیف، مهر و محبّت قلبی خود را به نزدیکان نشان دهند و این سردی ظاهری، اختلافاتی را حتّی در روابط زناشویی و همسرداری پدید می آورد. فراموش نکنید که گاهی آنها را در خلوت خودشان رها کنید؛ که تنهایی را دوست دارند و نیازمند فرصتی هستند تا بتوانند راه حلی برای سختی ها و مشکلات زندگی، در عمق درون خود بیابند. نیز این درون گرایی، بیشتر، تقویّت روحیه ایثارگری و شخصیّت جذّاب را در ایشان بر می انگیزد. هنگامی که گاوها به ضرورت، برای حل مشکلات نزدیکان و به ویژه، افراد خانواده، آماده فداکاری همه جانبه می شوند، مناسب ترین وقت برای درک و لمس احساسات قلبی آنهاست. گاهی می توان یک گاو را در قالب میهن پرست و سربازی که در راه کشورش فداکاری می کند، دید. گاو، عاشق خانواده و به ویژه فرزندان خود است و با درایت و مدیریّت نشان خواهد داد که برای آنها، ارزش بسیاری قایل است. نیز می تواند مشاوری امین، مثبت، با راه کار درست و معشوقی واقعی برای نزدیکان باشد و با رفتاری که نشان می دهد، فضایی آکنده از اعتماد همراه با اعتبار، برای خود به دست آورد. منش و شخصیّت گاو به گونه ای است که حسّ احترام به خود را در اطرافیان پدید می آورد. زادگان سال گاو، بسیار سنّت گرا، پای بند اصالت خانوادگی، نگهبان آداب و رسوم و سنّت اجداد خویش و علاقه مند به گردآوری اشیای قدیمی، باستانی و آنتیک هستند. آنها به آثار هنری نو گرایشی ندارند و از نوگرایی و نزدیکی به مسایل غیرهنری هم پرهیز می کنند؛ ولی با گذشت زمان و چنان چه به ایشان فرصت داده شود، به شیوه دل خواه خودشان، اندک اندک، این نوگرایی را می پذیرند. گاو، قوی، واقع گرا و تا حدّی محافظه کار است. به دور از هر ضعفی، مسوولیت را بر دوش می گیدر و به طور کامل کنترل می کند. بزرگترین نقطه ضعف او، پرخاش گری است که اگر کنترل نشود، دشواری و خطرهایی را بر می انگیزد. گاو، روحیه مادّی گرایی دارد و روشن است که این حالت، در مسایل عشقی، برایش گرفتاری هایی هدیه می کند! این دوست گرامی ما، دوست دار طبیعت و به عبارتی، سبزگراست. سبز، رنگی است که به او آرامش می بخشد و از این رو در تغذیه، به خام خواری گرایش بسیار دارد. بهترین سرگرمی و کار مطلوبش، پرورش گل و کشاورزی است. نسبت به دیگران و بیشتر، غریبه ها و بیگانگان، حساّس، دیرجوش و دیرآشناست؛ چنان که این مورد، گاهی برایش مشکل آفرین می شود و بنابراین بهتر است که از کارهای تجاری و خدمات عمومی دوری کند، مگر آن که در رفتار خود برای پیوند بیشتر با دیگران و حفظ آن رابطه، تجدیدنظر و بازنگری کند؛ یعنی، باید رفتار و سیاستی را پیش گیرد تا به حوزه قدرت و رهبری او آسیبی نرسد. پیوند در هم نشینی و پیوند با دیگران، متولّدان سال خروس، بهترین یار برای گاوها هستند که با دید یک سان به سنّت گرایی و محافظه کاری، هم را در می یابند و درک می کنند؛ امّا بزها به سبب روحیه رنگارنگ، بی ثباتی و نوگرایی، در برابر گاوها قرار می گیرند. پس بهتر است که گاو و بز از هم دور باشند. گاو وببر هم با روحیه رهبری و پرخاش گری نمی توانند زمان بسیاری را درزیر یک سقف سپری کنند؛ یعنی، دوستی آنها زمان بسیاری دوام نخواهد داشت. دوستان خوب ما، در پایان گفتار بدانید که مار با داشتن هوش و ذکاوت، موش با وفاداری، صمیمیّت و گرم بودن و میمون با نبوغ و تخیّلی که دارد، می توانند با گاو رابطه خوبی داشته باشند.