گراز

"گراز" بر پایه گاه شمار چین باستان و از دید برخی مردمان شرق دور "خوک"، دوازدهمین یا آخرین صُور فلکی این گردونه است.
در فرهنگ لغات طالع بینی، واژه "تنگوز" به معنای گراز و با ویژگی یک رنگ، مخلص، ایثارگر، دور از نیرنگ و ریا، ساده لوح، خوش بین، مادّی گرا و لذّت طلب آمده است.
خوک و دانش:
متولّدان سال گراز یا خوک، شخصیتی روشنفکر و پژوهش گر بوده و با این که بیشترشان فراگیری دانش و کسب معلومات را بسیار دوست دارند، تحصیلات و تحقیقاتشان را در نیمه راه رها خواهند کرد. برای همین، آگاهی و اطّلاعاتشان هرگزکامل و عمیق نخواهد بود و دلیل آن، گرایش خوک به مادّیات ولذایذ نفسانی است. با این وصف، کمتر می توانند به درجات علمی برسند.
خوک و ظاهرنمایی:
زادگان سال خوک، تشنه جلب توجّه دیگران هستند. از این رو به زیبایی و فریبندگی ظاهر خود بسیار اهمّیّت می دهند. شیک می پوشند، به بهترین رستوران می روند، بسیار می خورند، خود را اهل تفریح و سفر می نمایند، عاشق تجّملات و شرکت در محافل، مجالس و مهمانی هستند، ورزش را پاس می دارند و می توانند ورزش کاری حرفه ای به شمار آمده، پیروزی هایی را به دست آورند. پس همه این ها می تواند یکی از بهترین راه ها برای جلب توجّه اطرافیان باشد.
خوک و سخن گفتن:
گراز اصولا کم حرف و خجالتی است؛ ولی اگر موقعیتّی پیش آید، می تواند پرحرف شود. به گونه ای که با پرحرفی، اطرافیان خود را خسته و عاصی خواهدکرد.
خوک و جلب توجّه:
گراز یا خوک می کوشد که اعتماد و نظر دیگران را به خود جلب کند و در هر وضعی، بیشترین سعی را می کند تا به هدف موردنظر دست یابد.
خوک و پیروزی:
پیروز شدن در کار و مسوولیّت برای خوک ها بسیار مهم و ارزشمند است؛ زیرا از این راه می تواند اعتماد مردم را به دست آورد و از سویی، روحیه ضعیف، پرتلاطم و جاه طلب خود را اندکی آرام بخشد. گرچه با یک سپاس گزاری، قدردانی یا تشویق ساده می توان حسّ خودنمایی گراز یا خوک را ارضا کرد.
خوک و شکست:
ایشان اگر با شکست روبرو شوند، زود دلسرد و ناامید شده، برای مدّتی در تنهایی به سر می برند.
ناگفته نماند جاه طلبی گرازها، ابزاری برای سوق دادن و سرعت بخشیدن وظایف کار و کوششان در زندگی است.
خوک و بررسی کارها:
آنها پیش از دست زدن به هر کاری، مسایل جنبی و حاشیه ای آن را ازهر لحاظ، مو به مو و به دقّت بررسی خواهند کرد. زمان بسیاری را صرف سبک و سنگین گردن موضوع می کنند، چنان که همه می پندارند گرازها وسواسی هستند یا در کارشان تَعَلّل و سستی می کنند.
خوک و پیامد دقّت ها:
گاهی هم ممکن است که این وقت کُشی ها و زمان به هدر دادن ها بسیاری از موقعیّت های ویژه کاری و موفّقّیت ها را از بین ببرد.
خوک و اراده:
در پشت این نما و ظاهر وسواسی خجالتی، شخصیّتی با اراده آهنین نهفته است که اگر تصمیم به کاری بگیرد، با نیروی بسیاری که سرچشمه از انرژی درونی او دارد، در کمال قدرت، وظایفش را انجام خواهد داد و هیچ انگیزه ای هم نمی تواند سدّ راه او بشود یا جلویش را بگیرد.
خوک و سادگی:
در مقایشه با سال های دیگر، زادگان سال گراز یا خوک، گاهی چنان ساده لوح هستند که به آسانی می توان آنها را فریب و تحت تاثیر قرار داد و به عبارتی؛ ازسادگی و زودباوری شان سوءاستفاده کرد. از این رو گرازها بیش از حد، ملاحظه کارند و کمتر به افراد اعتماد می کنند.
خوک و دفاع از عقیده:
در میدان رای و عقیده، خوک از عقیده، نظر و فکر خود دفاع می کند؛ امّا نه با سلاح جنگ، نزاع یا بحث های تند و آتشین.
خوک و دشواری ها:
گراز یا خوک، هنگام روبه رو شدن با مسایل و مشکلات زندگی؛ ترجیح می دهد به تنهایی و بی کمک گرفتن یا درگیر کردن دیگران، دشواری ها و مسایل خودش را حل و فصل کند.
خوک و حلّ مشکلات:
این که خوک دلش نمی خواهد ازکسی یاری بگیرد یا دیگران را از گرفتاری های خود آگاه کند، برگرفته از شرم و حیای اوست. از سویی، داشتن روحیه صلح طلبی که باعث می شود وی از هر درگیری در موارد بغرنج، سخت و حاد یا رویارویی با دیگران پرهیز کند.
خوک و تک رَوی:
گراز یا خوک باید بداند که گاهی این تک رَوی ها، پیامدهای خوبی نخواهد داشت و می تواند آسیب های جبران ناپذیری همراه داشته باشد.
خوک و مادّیات:
خوک در مورد مسایل مادّی، درست کار و راستگو بوده و در امور مالی، کمتر تن به رشوه خواری می دهد. گاهی وقت ها، همین رفتار است که برای برخی، شک و تردید را نسبت به اندیشه و تفکّر خوک بر می انگیزد که دیگران، این کار را به حساب کوته فکری وی خواهند گذاشت.
ما نظر و زاویه دید دیگران را گفتیم؛ ولی گراز یا خوک، این روش یا منش را که اتّکا به نفس و قوی بودن در برابر مادّیات است، گونه ای رسالت و مسوولیّت می داند.
خوک و تجارت:
روشن است که امروزه در دنیای کار و تجارت، این شیوه و تفکّر، با دشواری می تواند به پیروزی های چشم گیری دست یابد؛ امّا دست تقدیر و سرنوشت، در این مورد با خوک ها یار است؛ یعنی که پول و کار برای ایشان همیشه مهیّاست و در سایه آرامش و آسایش آن است که می توان زمینه را برای کوشش های هنری، چون سرودن شعر، نویسندگی تا فراگیری موسیقی، هموار و آماده ساخت.
خوک و دوستی:
زادگان سال گراز با اینکه رفیق باز واقعی هستند در طول زندگی، دوستان کمی خواهند داشت که نسبت به ایشان ارزش و احترام ویژه ای قایل هستند و در دراز مدّت، دوستی شان را پاس خواهند داشت.
نیز اگر لازم بشود، آماده هرگونه کمک و فداکاری برای این یاران هستند. با همه این سخنان، باید بدانید که گرازها در گزینش دوست و پیوند و رابطه با دیگران، دقّت بسیار و وسواس فراوان خواهند داشت.
خوک و پیوند:
در حوزه پیوند، میمون ها همواره به گراز یا خوک احترام می گذارند و برای ایشان ارزش قایلند. پس رابطه بین گراز و میمون، می تواند خوب باشد.
در راستای پژوهش های انجام شده، اگر مساله سوءاستفاده در کار نباشد، گراز و بز هم پیوند گرم و صمیمی خواهند داشت.
پیوند و رابطه خوک یا گراز با متولّدان سال های ببر، گاو، خروس و مار اندکی ویژه است؛ یعنی، گروه دوّم که ببر، گاو، خروس و مار هستند، با داشتن ویژگی و خصلت خاصّ خود، می توانند از سادگی گراز گاهی سوءاستفاده کنند که این، چندان جالب و قشنگ نیست و بستگی به هوشیاری، اندیشمندی و نظر طرفین دارد که دوستی، تا چه میزان ادامه یابد.
خوک و بخت او:
برخی مردمان خاور دور یا مشرق زمین بر این باورند که اگر زمان به دنیا آمدن خوک یا گراز از آغاز سال نو دور باشد یا در پایان سال قرار گرفته باشد، شانس، با آنها بیشتر یاری می کند، خوش اقبال ترند و گرفتاری کمتری دارند.