کتب  اجتماعی-فلسفی
 

کتب اجتماعی- فلسفی

کتب منتشره:

این بخش اختصاص داده شده به معرفی آثار، ترجمه و تالیفات دانشمندان و محققین یهودی ایرانی در قرون معاصر

v    Publications
This section includes introduction to books and publications of contemporary Iranian Jewish scholars and researchers.

 

  • با کلیک نمودن بر تصویر هر کتاب، می توانید توضیحاتی مختصر راجع به آن دریافت نمایید
     

  • شما می توانید تصویری از کتاب مورد نظرتان را همراه با توضیحات، به آدرس Info@7dorim.com  بفرستید تا ما در این بخش به نمایش بگذاریم


تعصب یا تعمق
تالیف:
یوسف گبای
ایمان و مشیت الهی
تالیف، گردآوری و ترجمه:
بهرام آقالرپور
در سخن
پند و امثال بزرگان جهان
حبیب الله ملایم
گنجینه هایی از یهودیت

مراد حکمت پناه

ربای داوید شوفط
یهودیان در خدمت بشر
برندگان جایزه نوبل
دکتر اردشیر بابک نیا
موهبت زن بودن
زن از دیدگاه یهود
پروانه پنیا صراف
یهودیت اصیل ویهودیت اسیر
تالیف:
دکتر هوشنگ ابرامی
درجستجوی حقیقت
تالیف:
دکتر هوشنگ ابرامی
شناختی از دانش شناسی
تالیف:
دکتر هوشنگ ابرامی
نردبانی به آسمان
نیایش در فلسه یهود
شیرین دخت دقیقیان
اندیشیدن . . .  هنوز
شناخت شناسی اصلاحات:
شیرین دخت دقیقیان

یهودیان، جهان و پول

ترجمه :
صیون الیا کمال
مردمداری در ایران
تالیف:
گوئل کهن
کیمیای هستی
رهنمودی در مسیر زندگی
دکتر النا تیش بی
اندیشه ها خاطره و نامه ها
محموعه ای از مقالات
پروفسور آمون نتصر
لحظاتی برای تفکر
پژوهشی از
نور الله گبایی
جامعه شناسی جیست؟
ترجمه
مشفق همدانی
کتاب شناخت
شارح و مترجم :
شیرین دخت دقیقیان
عیسی ناصر مسیح موعود
بررسی و تحلیلی از مسحیت
دکتر همایون آرام

راهنمای سرگشتگان

شارح و مترجم
شیرین دخت دقیقیان

راهنمای سرگشتگان

شارح و مترجم
شیرین دخت دقیقیان

راهنمای سرگشتگان

شارح و مترجم
شیرین دخت دقیقیان

شرحی بر دلالت الحائرین

نوشته
شیرین دخت دقیقیان
سخن سردبیر
گزیده اید از مقالات
منوچهر امیدوار

چلچراغ

نوشته:

دکتر میترا مقبوله
عاقبت شعرمراخواهد کشت
سروده
ابراهیم تربتی
سخنان شنیدنی
سارا  کرملی
مهین کاهنی ساواج
صبح امید
عوالم اسلام و یهود
عبدالله امین زاده ناسی
پرسشهای نه گانه
درباره یهودیت
ترجمه :گیتی بروخیم

بسوی کمال

تالیف:
داوود ادهمی

مقرارت اقتصادی و اجتماعی

تالیف:
مارسل رحیمی

کاربرد یهودیت در عصر مدرن

مجموعه مقالات
دکتر عطا لاوی

دروغی که هرگز نخواهد مرد

ترجمه :

فرنوش رام

وظایف قلب ها

ترجمه و تحقیق:

حسین‌جعفری-آرش آبائی

تب سی و شش ساله

تالیف:

دکتر فتح الله بینا

الفبای فارسی

تالیف:

دکتر فتح الله بینا

قیام گتو ورشو

ترجمه و تالیف:

شیرزاد ابراهیمیان

اندیشه های رضا شاه کبیر

تالیف:

دکتر فتح الله بینا
تئوری های سازمان و مدیریت
عناصر و فرایندها

دکتر گوئل کهن

شناخت و مدیریت کودک

تالیف:

دکتر گوئل کهن

تئوری های سازمان و مدیریت
کلیات و مفاهیم

دکتر گوئل کهن

تنش زدائی

تالیف:

دکتر گوئل کهن