ملا حنینا
 

کنیسای ملا حنینا

كنيساي ملاحنينا با وسعت 127.66 متر مربع، يكي از كوچكترين و قديمي‌ترين كنيساهاي يهوديان تهران به شمار مي‌رود.
اين كنيسا در محله عودلاجان مشرف بر خيابان سيروس سابق، ضلع جنوبي بيمارستان دكتر سپير، كوي تقوي (سرجمبك) پلاك 7 واقع شده.
قدمت اين كنيسا، حكايت از اواخر قرن نوزدهم ميلادي مصادف با حكومت مظفرالدين‌شاه قاجار دارد. اگرچه ساختمان آن در نيم‌قرن گذشته يكبار تغييريافته و بارها نوسازي شده، نيز با معماري قرن حاضر درآميخته است، ولي هنوز، حال و هواي صدسال پيش را حفظ نموده است.
نام ملاحنينا ملامد يزدي به عنوان بنيانگذار اين كنيسا ثبت شده است.
علت ساخت را به روايتي نداشتن وارث (فرزند) براي وي بوده، از اين رو ملا حنينا جهت باقي گذاشتن نام خود تصميم به ايجاد اين كنيسا مي‌كند.
سال 1283 خورشيدي ملاحنينا دار فاني را وداع مي‌گويد و مسئوليت اداره كنيسا به شوراي كنيسا واگذار مي‌شود.
مرحوم نباتي (پدر آقاي نباتي مدير مدرسه اتحاد) به عنوان شاليح‌صيپور انتخاب مي‌شود و آقاي رحيم ياشارپور، برادران يوسفيه و مرحوم شموئل شميان ديگر اعضاي شوراي كنيسا را تشكيل دادند.
كنيسا ملا حنينا در سير طول عمر خويش، فراز و نشيب‌هاي متعددي را پشت سرگذاشته است. سال 1320 دنيا در آتش جنگ دوم مي‌سوخت، رضاشاه به تبعيد مي‌رود و قواي متفقين ايران را اشغال مي‌كند. تاخت و تاز و قحطي، فقر گرسنگي و سرايت امراض مسري گوناگون همانند طاعون، وبا، تيفوييد و تيفوس تهديدي است كه دامنگير شهرهاي ايران مي‌شود. محله عودلاجان هم از اين امر مستثني نمي‌ماند.
اگرچه از قبل كانون جوانان با مساعدت و كمك يوسف ملامد مسئول كنيسا ملاحنينا اطاقي را در اين محل جهت ارائه خدمات درماني اختصاص داده بودند، ولي با اوج‌گيري مشكلات بهداشتي، اجبارا كنيسا ملاحنينا رسما به عنوان اولين پايگاه كانون خيرخواه موجوديت خود را اعلام مي‌نمايد و دكتر سپير در اطاقي كه بدين منظور اختصاص داده بودند، شروع به معالجه بيماران به طور سرپايي مي‌نمايد.
سال 1328خورشيدي پس از پشت‌سرگذاشتن اين بحران، هنگام تعميرات داخلي سقف كنيسا فرو مي‌ريزد. همزمان هيئت‌مديره بيمارستان كانون خيرخواه كه هفت سال از تاسيس آن مي‌گذرذ جهت توسعه ساختمان بيمارستان، تقاضا ضميمه شدن كنيسا ملاحنينا به بيمارستان را مي‌كند كه با مخالفت شوراي كنيسا روبه‌رو مي‌شوند.
بحث و جدل در اين مورد، دوسال به طول مي‌انجامد و اعضاي كنيسا طي اين مدت با چادري كه بر سقف كنيسا نصب شده بود، مراسم مذهبي را به‌جاي مي‌آورند. بالاخره پس از كشمكش‌ها شوراي كنيسا موافقت مي‌كند به حياطي در مجاورت بيمارستان نقل مكان كند و كنيسا ملاحنينا را به بيمارستان كانون خيرخواه واگذار مي‌كند.
اما كنيساي جديد جوابگوي جمعيت روبه‌رشد را نداشت. و گنجايش آن حداكثر به پنجاه نفر مي‌رسيد در صورتي‌كه مراجعه كنندگان گاهي به بيش از صد نفر مي‌رسيدند، اغلب مجبور مي‌شدند در حياط كنيسا مستقر شوند.
شوراي كنيسا بعد از پنج سال تصميم به توسعه ساختمان كنيسا ملاحنينا را مي‌گيرند، اما قبل از آن مي‌بايست بودجه آن را تامين نمود. يوسف درخشان، خادم و عضو شوراي كنيسا شخصا اين امر را پي‌گيري مي‌كند و اقدام به جمع‌آوري كمك‌هاي مردمي مي‌نمايد و حتي بدين‌منظور به تمامي كنيساهاي موجود رجوع مي‌نمايد.
سال 1335 پس از اتمام كارهاي ساختماني، در مراسم بازگشايي در شب سيمخاتورا، طي يك مراسم يشوعايي، توراه‌هايي كه موقتا به كنيساي ديگري برده بودند، با مراسمي خاص به كنيسا ملاحنينا منتقل مي‌نمايند.
سال 1348 شوراي كنيسا ملاحنيا در راستاي بزرگ‌كردن فضاي كنيسا، مجددا بخشي از حياط را به ساختمان كنيسا اضافه مي‌نمايد. سال 1373 يوسف درخشان خادم كنيسا ملاحنينا پس از 40 سال خدمت دار فاني را وداع مي‌گويد، بعد از فوت ايشان مسئوليت نگهداري كنيسا به برادرش نورا... درخشان كه عضو شوراي كنيسا و از خيرانديشان جامعه به شمار مي‌رود واگذار مي‌شود.
در حال حاضر به‌خاطر خالي شدن سكنه يهودي از محله عودلاجان، كنيساي ملاحنينا فقط در شبات‌ها عسارا مي‌شوند و مراسم مذهبي را برگزار مي‌نمايند. ضمنا در موعديم نيز در بعضي از مراسم خاص، همه ساله از گوشه و كنار تهران جمعيتي بالغ بر 300 نفر گردهم مي‌آيند تا مراسم لگ‌به‌عومر و سيمخا تورا را در اين كنيسا برگزار نمايند. همچنين همه‌ساله مراسم كپروت (נועי) در اين كنيسا انجام مي‌شود.

 

 
   
 

 

1

کوچه تقوی درب ورود کنیسا ی ملاحنینا
بهار 2009

 

 
   
 

 

2

نور الله خادم کنیسای   ملا حنینا
بهار 2009

 

 
   
 

 

3

کنیسای   ملا حنینا
بهار 2009

 

 
   
 

 

4

صلع جنوبی کنیسای ملا حنینا
بهار 2009

 

 
   
 

 

5

کنیسای   ملا حنینا
بهار 2009

 

 
   
 

 

6

کنیسای   ملا حنینا
بهار 2009

 

 
   
 

 

7

کنیسای   ملا حنینا
بهار 2009

 

 
   
 

 

8

جایگاه تورات
بهار 2009

 

 
   
 

 

9

کنیسای   ملا حنینا
بهار 2009

 

 
   
 

 

10

لوح یادمان ، یوسف درخشان

 

ل
 

 مجموعه های سایت 7DORIM
آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

 

زیر مجموعه های
 تاریخ و فرهنگ
:
ARTICLE  مقالات
MOADIM  مناسبتها
PUBLICATIONS   کتب منتشر شده
LINKS  دیگر سایتها

Colloquial  گویشهای اصیل  
 

صفحه اول     صفحه مرجع  در
FaceBook با 7Dorim

ارتباط برقرار کنید

        زیر مجموعه های بخش  تصاویر:

تاریخ سازان

تاریخ به روایت تصویر

 چهره های ماندگار

 مشاهیر یهود

نماینده های یهودیان در مجلس:
عزیزاله سیمانی
سید عبدالله بهبهانی
دکتر لقمان نهورایی
شموئل حییم
مراد اریّه
جمشید کشفی
دکتر موسی برال
لطف الله حی
یوسف کهن
خسرو ناقی
دکتر منوچهر نیکروز
دکتر کورس کیوانی
دكتر منوچهر الياسي
موريس معتمد
دکتر سيامك مره صدق


روسا ی انجمن کلیمیان :
حبیب الله القانیان
مهندس عزیز دانش راد
موسی آزادگان
دكتر منوچهر الياسي
هارون یشایایی
دکتر رحمت ا... رفيع
همایون سامیح

خیراندیشان و مسولین جامعه:
فریده پوراتیان (یشایایی)
دائی یعقوب مصابند
ژاک ماهفر
روح الئه کهنیم
خلیل نهایی
عبدالله زرگریان
اسحق حکیم
آقاجان ابریشمی
صیون ابراهیمی
صالح نیکو
حاج یشوعا یحزقل یادگار
آقایقوتیئل
نورالله گبای
یوسف پیروزیان
اسحق کهن صدق
مسعود هارونیان
دکتر حشمت الله کرمانشاهچی
عبدالرحیم اعتصامی
جهانگیر بنایان
مهدی حریری طلوع
لقمان میکاییل
فرنگيس حسيديم
گاد نعيم
آقا جان شادی
استاد عزیز معمار
اسکندر میکاییل
ابراهیم موره
منوچهر کاشانیان
منصور پور اتحاد
منوچهر کوهن
شهلا جاودان
ملوک زرگریان
 

شخصیتهای مذهبی:
ملا اورشرگا
حاخام یوسف حئیم اورشرگا
حاخام یدیدیا شوفط
حاخام اوریل داویدی
حاخام یوسف حئیم همدانی کهن
حاخام نتن الی
حاخام موسي زرگري
ملا مراد آقا لر
حاخام یونس حمامی لاله زار
یدیدیا آذر احیان
اسحق بعلنث
ملا یوسف دیلمانی
حاخام یعقوب نگاری
ربای الیاهو بن حئیم
رحمان دلرحیم
موسی تاجیان
پروانه صراف
صیون حکاکیان
دیوید مختار
راب عزیزالئه نعیم

اساتید فرهنگی:
دکتر ميترا مقبوله
اردشیر بابک نیا
موسی بروخیم
فتح الئه بینا
پریچهر لوئیم ( ثانی)
فریده شبانفر
الیاس مشعل
فرج گلبان
دکترهمایون آرام
ابراهیم سعیدیان
فریبا صدیقیم
همایون ابراهیمی
دکتر منوچهر صیونیت
بقراط صفائی
الیاس اسحاقیان
شعبان شهری
امیر کهن
ناهید پیرنظر
اسحق فرهمند پور
جهانگیر صداقت فر
الهام یعقوبیان
فرشید دلشاد
منوچهر امیدوار
موسی میکاییل
شیرین دخت دقیقیان

اساتید هنری:
پرویز نی داوود
منوچهر طبری
سیما عمید
کوروش سلیمانی
سلیمان ساسون
امین امینی
ابراهیم تربتی
مژده روفه
مهین عمید
ناصر نظـریان
منوچهر بی بی یان
مینو ذهابیان (کوتال)

گوناگون:
کوروش کبیر
میرزا نورالله و میس نورالله
خیابان سیروس و خاطره آن
هیلیت نقره ئیان
ماشالئه عکاس
پشت صحنه
منطقه دوازده
کوچه هفت کنیسا
گذری از کوچه بزازها
اتوبوس خط 8
خانه ای در محله
بدل ناصرالدین شاه
راهیان هیمالیا
فرشتگان گمنام


یهودیان دیگر شهر ها:
تهران
شیراز
اصفهان
کرمان
کاشان
مشهد
رفسنجان
بوشهر
اردستان
یزد
کرمانشاه
سنندج
بروجرد
گلپایگان
ارومیه
همدان
بابُل

 

اماکن عمومی:
محله عودلاجان
بیمارستان دکتر سپیر
حمام کشوریه
سرای سالمندان یهود
مصاپزی
بهشتیه خاوران


زیارتگاه ها:
حبقوق نبي
دانیال نبی
استر و مردخای
محوطه ی پیربکران و یادبود ها
سارا بت آشر
ملا ماری
اورشرگا
موشه هلوی
گیلیارد-دماوند

کنیساها:
ابریشمی
یوسف آباد
باغ صبا
حییم
کنیسای اسحق حکیم
دانیال - لهستانی ها
گرگان
عزرا یعقوب
دروازه دولت
اتفاق
سیدخندان
زرگریان
رفیع نیا
خراسانی ها
عبدالله زاده
راه دانش
پل چوبی
عزیز خان
اتحاد - ژاله
لویان
کهن
ملا حنینا
حکیم آشر
سرای سالمندان
هارامبام
کوروش
گیشا
نصرت
اورشرگا
فخرآباد
طرشت

میقوه ها:
ابریشمی
ابریشمی - مردانه
دروازه دولت
باغ صبا
یوسف آباد


سازمان های فرهنگی اجتماعی:
انجمن کلیمیان تهران
کتابخانه انجمن کلیمیان تهران
انجمن خراسانی ها
خانه جوانان یهود تهران
سازمان بانوان یهود ایران
سازمان بانوان هاتف
مرکز پژوهش و مطالعات
سازمان زنان یهودی ایرانی در کالیفرنیای جنوبی

مدارس کلیمی:
آلیانس (اتحاد) -ژاله
موسسه فرهنگی ارت
مدارس گنج دانش (اوتصرهتورا)
گرگان گنج دانش
اتقاق
مدرسه نور صداقت
مراکز فرهنگی و مذهبی کلیمیان در جهان
سازمان پاراس
کنیسای پاراس
سازمان ایما

تصاویر خاطره انگیز:
عکسهای خاطره انگیز تهران
عکسهای خاطره انگیز شیراز
عکسهای خاطره انگیز  کاشان
عکسهای خاطره انگیز اصفهان
عکسهای خاطره انگیز مشهد
عکسهای خاطره انگیز همدان
عکسهای خاطره انگیز یزد
عکسهای خاطره انگیز کردستان
عکسهای خاطره انگیز خانوادگی

 

مجموعه تصاویر در حال گسترش می باشد.