حکیم آشر
 

کنیسای حکیم آشر

 

 

 برای دیدن تصاویر 360 درجه ای (پاناروما)  لطفا کلیک کنید

 

 

 
   
 

 

1

 درب ورودی کنیسای حکیم آشر
بهار 2009
 

 

 
   
 

 

2

 ورودی کنیسای حکیم آشر
بهار 2009
 

 

 
   
 

 

3

 ورودی کنیسای حکیم آشر
بهار 2009
 

 

 
   
 

 

4

حیاط کنیسای حکیم آشر
بهار 2009
 

 

 
   
 

 

5

نمای از ضلع شمالی و درب ورودی کنیسای حکیم آشر
بهار 2009
 

 

 
   
 

 

6

نمای از ضلع شمالی و درب ورودی کنیسای حکیم آشر
بهار 2009
 

 

 
   
 

 

7

نمای از ضلع شمالی و درب ورودی کنیسای حکیم آشر
بهار 2009
 

 

 برای دیدن تصاویر 360 درجه ای (پاناروما) از کنیسای حکلیم آشر لطفا کلیک کنید

 

 
   
 

 

8

 کنیسای حکیم آشر
بهار 2009
 

 

 
   
 

 

9

 کنیسای حکیم آشر
بهار 2009
 

 

 
   
 

 

10

 کنیسای حکیم آشر
بهار 2009
 

 

 
   
 

 

11

 کنیسای حکیم آشر
بهار 2009
 

 

 
   
 

 

12

 کنیسای حکیم آشر
بهار 2009
 

 

 
   
 

 

13

 کنیسای حکیم آشر
بهار 2009
 

 

 
   
 

 

14

نمایی از کچ بری و نقاشی سقف کنیسای حکیم آشر
 

 

 
   
 

 

15

نمایی از چهارستون اصلی کنیسا که اخیرا مرمت شده اند

 

 
   
 

 

16

نمایی از چهارستون اصلی کنیسا که اخیرا مرمت شده اند

 

 
   
 

 

17

نمایی از چهارستون اصلی کنیسا که اخیرا مرمت شده اند

 

 
   
 

 

18

ستون کنیسا حکیم آشر

 

 
   
 

 

19

  کنیسای حکیم آشر

 

 
   
 

 

20


هنر گچ بری و کنده کاری خطوط عبری بر دیواره کنیسا

 

 
   
 

 

21


بالکن کنیسای حکیم آشر
 

 

 
   
 

 

22


درب جایگاه توراه

 

 
   
 

 

23


هنر معماری یهودیان در بیش از یک قرن پیش در کنیسای حکیم آشر واقع در محله عودلاجان - تهران
 

 

 
   
 

 

24


نمایی از چهار ستون که در میان آن جایگاه شالیح صیپور ( دوخان) می باشد.

 

 
   
 

 

25

درب کنیسا که اصراف آن مزین به هنر گچکاری و شیشه کاری می باشد.

 

 
   
 

 

26


نمایی از سقف کنیسای حکیم آشر
بهار 2009
 

 

 
   
 

 

27


سقف کنیسا گذشته از خلق آثار هنری به نحوی طراحی شده که بصورت بادگیر باعث خنکی محیط کنیسا نیز باشد.
 

 

 
   
 

 

28

کنیسای حکیم آشر
تابستان 2009
 

 

 
   
 

 

29

کنیسای حکیم آشر
تابستان 2009
 

 

 
   
 

 

30

کنیسای حکیم آشر
تابستان 2009
 

 

 
   
 

 

31

کنیسای حکیم آشر--- این کنیسا به یادبود عشر بن مردخای کاشی و پسرانش در تاریخ 5654 ساخته شده هدیه  قلبی، بنیت حکیم آشر اسحاق و لئا بت حاخام یعقوب
تابستان 2009
 

 

 
   
 

 

32

کنیسای حکیم آشر
تابستان 2009
 

 

 
   
 

 

33

کنیسای حکیم آشر
تابستان 2009
 

 

 
   
 

 

34

کنیسای حکیم آشر
تابستان 2009
 

 

 
   
 

 

35

کنیسای حکیم آشر
تابستان 2009
 

 

 
   
 

 

36

کنیسای حکیم آشر
تابستان 2009
 

 

 
   
 

 

37

نمای درب ورودی و برچسته کاری خطوط عبری کنیسای حکیم آشر
تهران در زمان مظفرالدین قاجار

 

 
   
 

 

38

نمای آثار گچ بری و کنده کاری خطوط عبری اطراف محراب
 

 

 
   
 

 

39

نمای آثار گچ بری و کنده کاری خطوط عبری ستون و سقف گنبدی کنیسای حکیم آشر
 

 

 
   
 

 

40

کنیسای حکیم آشر
تابستان 2009
 

 

 
   
 

 

41

مخروبه کنیسای حکیم آشر قدیمی
تابستان 2009
 

 

 برای دیدن تصاویر 360 درجه ای (پاناروما) از کنیسای حکلیم آشر لطفا کلیک کنید

 

 

ل
 

 مجموعه های سایت 7DORIM
آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

 

زیر مجموعه های
 تاریخ و فرهنگ
:
ARTICLE  مقالات
MOADIM  مناسبتها
PUBLICATIONS   کتب منتشر شده
LINKS  دیگر سایتها

Colloquial  گویشهای اصیل  
 

صفحه اول     صفحه مرجع  در
FaceBook با 7Dorim

ارتباط برقرار کنید

        زیر مجموعه های بخش  تصاویر:

تاریخ سازان

تاریخ به روایت تصویر

 چهره های ماندگار

 مشاهیر یهود

نماینده های یهودیان در مجلس:
عزیزاله سیمانی
سید عبدالله بهبهانی
دکتر لقمان نهورایی
شموئل حییم
مراد اریّه
جمشید کشفی
دکتر موسی برال
لطف الله حی
یوسف کهن
خسرو ناقی
دکتر منوچهر نیکروز
دکتر کورس کیوانی
دكتر منوچهر الياسي
موريس معتمد
دکتر سيامك مره صدق


روسا ی انجمن کلیمیان :
حبیب الله القانیان
مهندس عزیز دانش راد
موسی آزادگان
دكتر منوچهر الياسي
هارون یشایایی
دکتر رحمت ا... رفيع
همایون سامیح

خیراندیشان و مسولین جامعه:
فریده پوراتیان (یشایایی)
دائی یعقوب مصابند
ژاک ماهفر
روح الئه کهنیم
خلیل نهایی
عبدالله زرگریان
اسحق حکیم
آقاجان ابریشمی
صیون ابراهیمی
صالح نیکو
حاج یشوعا یحزقل یادگار
آقایقوتیئل
نورالله گبای
یوسف پیروزیان
اسحق کهن صدق
مسعود هارونیان
دکتر حشمت الله کرمانشاهچی
عبدالرحیم اعتصامی
جهانگیر بنایان
مهدی حریری طلوع
لقمان میکاییل
فرنگيس حسيديم
گاد نعيم
آقا جان شادی
استاد عزیز معمار
اسکندر میکاییل
ابراهیم موره
منوچهر کاشانیان
منصور پور اتحاد
منوچهر کوهن
شهلا جاودان
ملوک زرگریان
 

شخصیتهای مذهبی:
ملا اورشرگا
حاخام یوسف حئیم اورشرگا
حاخام یدیدیا شوفط
حاخام اوریل داویدی
حاخام یوسف حئیم همدانی کهن
حاخام نتن الی
حاخام موسي زرگري
ملا مراد آقا لر
حاخام یونس حمامی لاله زار
یدیدیا آذر احیان
اسحق بعلنث
ملا یوسف دیلمانی
حاخام یعقوب نگاری
ربای الیاهو بن حئیم
رحمان دلرحیم
موسی تاجیان
پروانه صراف
صیون حکاکیان
دیوید مختار
راب عزیزالئه نعیم

اساتید فرهنگی:
دکتر ميترا مقبوله
اردشیر بابک نیا
موسی بروخیم
فتح الئه بینا
پریچهر لوئیم ( ثانی)
فریده شبانفر
الیاس مشعل
فرج گلبان
دکترهمایون آرام
ابراهیم سعیدیان
فریبا صدیقیم
همایون ابراهیمی
دکتر منوچهر صیونیت
بقراط صفائی
الیاس اسحاقیان
شعبان شهری
امیر کهن
ناهید پیرنظر
اسحق فرهمند پور
جهانگیر صداقت فر
الهام یعقوبیان
فرشید دلشاد
منوچهر امیدوار
موسی میکاییل
شیرین دخت دقیقیان

اساتید هنری:
پرویز نی داوود
منوچهر طبری
سیما عمید
کوروش سلیمانی
سلیمان ساسون
امین امینی
ابراهیم تربتی
مژده روفه
مهین عمید
ناصر نظـریان
منوچهر بی بی یان
مینو ذهابیان (کوتال)

گوناگون:
کوروش کبیر
میرزا نورالله و میس نورالله
خیابان سیروس و خاطره آن
هیلیت نقره ئیان
ماشالئه عکاس
پشت صحنه
منطقه دوازده
کوچه هفت کنیسا
گذری از کوچه بزازها
اتوبوس خط 8
خانه ای در محله
بدل ناصرالدین شاه
راهیان هیمالیا
فرشتگان گمنام


یهودیان دیگر شهر ها:
تهران
شیراز
اصفهان
کرمان
کاشان
مشهد
رفسنجان
بوشهر
اردستان
یزد
کرمانشاه
سنندج
بروجرد
گلپایگان
ارومیه
همدان
بابُل

 

اماکن عمومی:
محله عودلاجان
بیمارستان دکتر سپیر
حمام کشوریه
سرای سالمندان یهود
مصاپزی
بهشتیه خاوران


زیارتگاه ها:
حبقوق نبي
دانیال نبی
استر و مردخای
محوطه ی پیربکران و یادبود ها
سارا بت آشر
ملا ماری
اورشرگا
موشه هلوی
گیلیارد-دماوند

کنیساها:
ابریشمی
یوسف آباد
باغ صبا
حییم
کنیسای اسحق حکیم
دانیال - لهستانی ها
گرگان
عزرا یعقوب
دروازه دولت
اتفاق
سیدخندان
زرگریان
رفیع نیا
خراسانی ها
عبدالله زاده
راه دانش
پل چوبی
عزیز خان
اتحاد - ژاله
لویان
کهن
ملا حنینا
حکیم آشر
سرای سالمندان
هارامبام
کوروش
گیشا
نصرت
اورشرگا
فخرآباد
طرشت

میقوه ها:
ابریشمی
ابریشمی - مردانه
دروازه دولت
باغ صبا
یوسف آباد


سازمان های فرهنگی اجتماعی:
انجمن کلیمیان تهران
کتابخانه انجمن کلیمیان تهران
انجمن خراسانی ها
خانه جوانان یهود تهران
سازمان بانوان یهود ایران
سازمان بانوان هاتف
مرکز پژوهش و مطالعات
سازمان زنان یهودی ایرانی در کالیفرنیای جنوبی

مدارس کلیمی:
آلیانس (اتحاد) -ژاله
موسسه فرهنگی ارت
مدارس گنج دانش (اوتصرهتورا)
گرگان گنج دانش
اتقاق
مدرسه نور صداقت
مراکز فرهنگی و مذهبی کلیمیان در جهان
سازمان پاراس
کنیسای پاراس
سازمان ایما

تصاویر خاطره انگیز:
عکسهای خاطره انگیز تهران
عکسهای خاطره انگیز شیراز
عکسهای خاطره انگیز  کاشان
عکسهای خاطره انگیز اصفهان
عکسهای خاطره انگیز مشهد
عکسهای خاطره انگیز همدان
عکسهای خاطره انگیز یزد
عکسهای خاطره انگیز کردستان
عکسهای خاطره انگیز خانوادگی

 

مجموعه تصاویر در حال گسترش می باشد.