بیمارستان دکتر سپیر
 

بیمارستان دکتر سپیر

 

 
  شادروان دکتر روح الله سپیر:پایه گذار موسسات بهداشتی ،فرهنگی و اجتماعی یهودیان ایران  
 

 

1

شادروان دکتر روح الله سپیر:
پایه گذار موسسات بهداشتی ،فرهنگی و اجتماعی یهودیان ایران  1322-1290

 

كانون خيرخواه

درمانگاه كانون خيرخواه در سال 1321 در محل كنيسا ملا حنينا افتتاح شد. آن تشكل كوچك به ياري حداوند و نيت خير بنيانگزاران و جامعه يهودي و كمك مقطعي يهوديان خارج از كشور، رفته رفته گسترش يافت و از همان ايام تمام امكانات بهداشتي و درماني بدون در نظر گرفتن رنگ پوست، نژاد و مذهب در اختيار تمامي هموطنان قرارگرفت. دهه 1320 بود، گروهي متشكل به نام كانون جوانان يهودي ايران به رياست بنژامين نهوراي در يك گردهمايي، دكتر رحيم كهن يكي از اعضاي كانون كه بارها ناظر بر وضع رقت بار بيماران يهودي و نيز شاهد بر رفتار خشونت بار و توهين آميز نسبت به آنان در بيمارستان ها بود توجه به بهداشت و كمك به بيماران سرگردان و تحقير شده يهودي را نيز در برنامه هاي كانون جوانان پيشنهاد نمود كه با نظر موافق ساير اعضا به تصويب رسيد.
ديري نپاييد دكتر رحيم كهن با تشريح اهداف كانون به دوستش دكتر سپير از وي دعوت به عضويت و همكاري در كانون مي نمايد، دكتر سپير مشتاقانه از اين امر استقبال مي كند و عضويت را مي پذيرد.
در اولين جلسه با حضور دكتر سپير، رياست كانون به وي واگذار مي‌گردد.
نخستين حركت، آشنا كردن مستمندان بر اهميت بهداشت و نظافت، سپس با تهيه مقدمات درصد يافتن پايگاهي برآمدند.
در بين محل هاي پيشنهاد شده، كنيساي ملاحنينا انتخاب گرديد و با همكاري يوسف ملمد (مسئول كنيسا) مقدمه پايه گذاري اولين پايگاه به عنوان يك مركز درماني كه مظهر شكل گيري خدمات اجتماعي بود با همت چند جوان به نام كانون خيرخواه به سرپرستي دكتر روح ا... سپير انجام گرفت و با قراردادن چند صندلي ويك ميز و يك نيمكت ساده، رسما كار خود را آغاز نمودند.

 
   
 

 

2

مراسم کلنگ زنی درمانگاه کانون خیرخواه (آذر 1321)
استاد عزیز بنا، دکتر ناصر اخترزاد، دکتر رحیم کهن، دایی یعقوب مصابند، عبدالله یوم طوب، حاج شعبان شمس، دکتر روح الله سپیر، مهندس بنژامین نهورایی

 


پس از مدتي از محل دريافت كمك مالي طرح احداث 4 اطاق در همكف صحن حياط كنيساي ملاحنينا و يك سالن اجتماعات در طبقه دوم آن پي ريزي شد.
به خاطر مراجعات روزافزون بيماران و زياد شدن مراجعين، كمبود دارو و كمبود وسائل پزشكي و امكانات محدود پذيرش بيماران مشكلات و دشواري ها روز به روز بيشتر محسوس مي شد. بار ديگر كانون جوانان با كمك هاي مردمي و اشخاص خيرانديش موفق شد.
در سال 1321 بي هيچ ادعا و كسب منفعت در قطعه زميني مشرف بر خيابان سيروس اولين كلنگ درمانگاه كانون خيرخواه را بر زمين بكوبد و در آن شرايط سخت كاري بزرگ و تاريخي انجام دهند.
بدون ترديد خدمات بي دريغ و تحسين برانگير بنيانگزاران كانون خيرخواه فراموش شدني نخواهد بود و نام زنان و مرداني كه با حداقل امكانات، كمر همت بستند و اين نهاد خيريه را بنا نهادند در تاريخ جامعه يهوديان ايران به نيكي ثبت شده است. در همين اثنا دامنه آتش جنگ جهاني دوم به ايران هم سرايت نمود و ارمغان شوم آن مرگ، قحطي، تاخت و تاز، نا امني و سرايت بيماري ها به ويژه بيماري تيفوس و تيفوئيد كه سرزده به هرخانه اي خصوصا بي‌غوله هاي محله عودلاجان (سرپولك) تهران را سركشيد و خانواده هاي عيالوار يهودي، فشرده در زواياي تنگ و تاريك كوچه پس كوچه هاي سرچال، بي بهره از هرگونه بهداشت، سخت هدف هجوم بيماري هاي مسري قرار گرفتند.
فعاليت دكتر سپير در سال هاي اوليه تاسيس درمانگاه كانون خيرخواه، در محل كوچك كنيساي ملاحنينا در جهت مبارزه با اپيدمي تيفوس آغازي اوج داشت.
وي بي پروا بي هيچ ترس و ترديد، براي نجات جان مردم محروم جنوب تهران به ويژه محله عودلاجان به مبارزه با افريت مرگ كه سايه گسترده بود شخصا اقدام نمود. با وجود آنكه خود به بيماري تيفوس مبتلا شد، تا آخرين لحظه دست از مبارزه برنداشت. اما به علت ضعف شديد ناشي از كار زياد، نتوانست با مرگ مبارزه كند و جان به جان آفرين تسليم نمود. پيش از مرگ فقط يك وصيت نمود، نگذاريد درمانگاه خيرخواه از هم فرو بپاشد.
دكتر سپير با فدا كردن جان خود بنيادي را بنا كرد كه امروز اين نهاد خيريه، مايه سرافرازي و غرور تاريخي يهوديان ايران در سرتاسر جهان مي باشد.
اولين هيئت مديره كانون خيرخواه در سال 1320:
مهندس بنژامين نهورايي، دكتر رحيم كهن، مهندس ربيع الي، مهدي محبوبيان، دكتر ناصر اخترزاد، خانبابا ذهابيان، يديديا رباني، يوسف حقاني، عزت ا... سليمي، نعمت ا... شهرآرا، نعمت ا... گباي، ابراهيم ميزراحي، دكتر روح ا... سپير (رئيس هيئت مديره)

پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي در سال 1357، هيئت مديره كانون خيرخواه با تغيير نام بيمارستان كوروش كبير به دكتر سپير مرحله تازه اي را آغاز كرد، و با تلاشي مستمر، بيمارستان را در رديف يكي از بهترين نهادهاي بهداشتي درماني خيريه در ايران قرار داد و هر روز خود را موظف به انجام خدمات كاملتر به مراجعين دانست.
در سال 1362 به علت تراكم زياد مراجعه كنندگان به بيمارستان، براي ارائه خدمات بيشتر به بيماران، هيئت مديره كانون خيرخواه اقدام به ساختن محلي جديد براي درمانگاه انجام داد و ساختمان مشتمل بر 30 اطاق براي مطب و كلينيك براي پزشكان آماده بهره‌برداري نمود. همچنين خانه اي را در ضلع شمالي به مساحت 400 مترمربع خريداري گرديد كه به بخش اورژانس و بعضي تاسيسات بيمارستان اختصاص داده شد.
سال 1364 با احداث ساختمان جديد در قسمت شمالي بيمارستان، درمانگاه ها از ساختمان قديم به ساختمان جديد منتقل شد و بخش زنان به شكل كنوني مستقل گرديد.
ضمن آنكه بخشي جهت انبار فني بيمارستان در قسمت غربي احداث شد. در همين سال با خريد ملك ديگري جنب شرق بيمارستان، ساختمان جديدي جهت رختشويخانه، خياط خانه، تاسيسات، اكسيژن مركزي، سردخانه و موتورخانه برق احداث گرديد، ضمن آنكه طبقه فوق اين ساختمان در صورت نياز آماده بهره برداري است.
امكانات بيمارستان به طور عه در سال هاي انقلاب و جنگ تحميلي در خدمت مجروحين انقلاب و جنگ تحميلي قرار گرفت و اين سهم كوچكي از تعهد جامعه يهوديان به هموطنان خود بوده كه همواره مورد تشويق و قدرداني مسئولين جمهوري اسلامي ايران قرارگرفته.
سال 1370 به جهت فرسودگي هاي پيش آمده ناشي از گذشت زمان، بيشترين بخش هاي بيمارستان و تجهيزات درماني، اطاق هاي عمل و پارا كلينيك ها نوسازي گرديد.
سال 1380 هيئت مديره بيمارستان سپير تصميم تجهيز نمودن بيمارستان به بخش هاي ICU و CCU نمود و اين امر با كمك انجمن كلميان تهران و تني چند از يهوديان خيرانديش در داخل و خارج از كشور در سال 1383 تحقق يافت و بخش قلب بيمارستان با به خدمت گرفتن متخصصين كارآزموده آغاز به كار كرد. ضمن آنكه خدمات ارزنده مرحوم دكتر يوسف جواهري به طور موثر كارساز بوده است.
سال 1384 در راستاي نوسازي بيمارستان كار احداث تصفيه خانه فاضلاب در بيمارستان پايان گرفت و مورد بهره برداري قرار گرفت.
هم اكنون بيمارستان دكتر سپير با وسعت 3900 متر مربع داراي 102 تحت بيمارستاني با حداقل 50% اشغال مي‌باشد كه متوسط اشغال تخت در بيمارستان هاي ايران 35% است، وضع كنوني بيمارستان از جميع جهات در شرايط قابل قبولي قرار دارد.
درمانگاه زنان و زايمان، قلب و عروق، داخلي، جراحي عمومي، ارولژي، گوش و حلق و بيني، جراحي مغز و اعصاب، اورتوپدي، كودكان، اعصاب و روان و اديومتري مورد مراجعه بيماران است و در بخش هاي اورژانس CCU، ICU و زنان و زايمان، داخلي اطفال و جراحي هاي عمومي و تخصصي بيماران بستري، مورد مداوا قرار مي گيرند.
بخش مددكاري بيمارستان با بسياري از نهادهاي خيريه و خدمات و مساجد اطراف و سراي سالمندان يهودي و ساير نهادهاي جامعه يهوديان در ارتباط است و خدمات خود را به تمام نيازمندان مراجعه كننده بعد از كارشناسي و شناسايي كامل انجام مي دهد.
مهد كودك بيمارستان در خدمت شاغلين در بيمارستان قرارگرفته و به كودكان كارمندان سرويس مي دهد.
پاراكلينيك هاي بيمارستان، آزمايشگاه، راديولوژي، فيزيوتراپي، داروخانه، آشپزخانه عمومي و كاشر، رختشويخانه، خياطخانه، CSR، نمازخانه و تعاوني مصرف از قسمت هاي ديگر فعال در بيمارستان دكتر سپير مي باشد.
بيمارستان دكتر سپير طبق اوامر درج شده در كتاب توراه

"همنوعت را مانند خودت دوست بدار"

با خدمات خيريه خود به هموطنان غيريهودي به عنوان يك نهاد برجسته و نشانگر تمدن و فرهنگ ايراني و ارزش هاي والاي يهوديت، در سرتاسر گيتي نامي آشنا مي باشد.
 

 

 
   
 

 

3

سردر بیمارستان دکتر سپیر مشرف بر خیابان سیروس
(مصطفی خمینی)

 

 
   
 

 

4

نمای خارجی ساختمان بیمارستان سپیر مشرف بر خیابان سیروس سابق ( مصطفی خمینی) با وسعت 3900 متر مربع
بهار 2009

 

 
   
 

 

5

سالن انتظار کانون خیرخواه
1966

 

 
   
 

 

6

آموزش مسائل بهداشتی به مادران در محل کانون خیرخواه
1343 خورشیدی

 

اواسط جنگ جهانی دوم که بیماری های واگیردار در ایران شیوع پیدا کرده بودند، و نیز به ویژه یهودیان محله عودلاجان هم در معرض بیشترین تهدید تلفات قرار گرفته بودند، به علت شیوع تیفوس و تیفوئید و کمبود مراکز ضدعفونی کننده البسه و خرابی حمام سرچال و حمام اسحق شیرازی در محله، مردم از لحاظ نظافت و بهداشت عمومی در مضیقه شدید قرار گرفته بودند از یک سو به درخواست های کمک از انجمن مبارزه با تیفوس جوابی داده نشده بود.
از سوی دیگر یهودیان را به حمامهای مسلمانان راه نمی دادند و بودجه هم جهت ساخت حمام ویژه کلیمیان هم وجود نداشت. لذا با پی گیری دکتر رحیم کهن طی ملاقاتی که با وزیر بهداری وقت دکتر مرزبان انجام داد، طی دستوراتی یهودیان اجازه گرفتد که روزهای چهارشنبه از حمام عمومی زنانه و مردانه سنگلج استفاده کنند. یکسال بعد سلیمان سنه در خیابان سیروس اولین حمام مدرن ویژه یهودیان را ساخت.

برگرفته از یادداشت های جهانگیر بنایان

 

 
   
 

 

7

توزیع شیر رایگان به خانواده هادر محل کانون خیر خواه
1343 خورشیدی

 

 
   
 

 

8

توزیع شیر رایگان به خانواده هادر محل کانون خیر خواه
1343 خورشیدی

 

 
   
 

 

9

بیماران در انتظار نوبت ملاقات در محل کانون خیر خواه
1964 میلادی

 

 
   
 

 

10

مراسم اعطای گواهی فارغ التحصیلی بهیاران
از سمت چپ: خانم ملحیه کشفی(خواهر دکتر سپیر)- مهمان خارجی آقای فدر- دکتر فروزان- ابن موسی و مادام کروپاخ
1962

 

 
   
 

 

11

مراسم اعطای گواهی فارغ التحصیلی بهیاران  در محل کانون خیر خواه
1343 خورشیدی
 

 

 
   
 

 

12

جشن فارغ التحصیلان بهیاران اموزشگاه کانون خیرخواه وابسته به سازمان بانوان یهود ایران سال 43-44

 

 
   
 

 

13

معاینه خرد سالان توسط بهیاران بیمارستان کانون خیر خواه
1964

 

 
   
 

 

14

کلاس های آموزشی بهیاران و مادران در محل بیمارستان مرحوم آقای دکتر مطلوب متخصص اطفال و خانم کهن متخصص بهداشت محیط

 

 
   
 

 

15

خدمات بهداشتی و عیادت بیماران، توسط بهیاران در منازل افراد تحت پوشش بیمارستان 1345-48

 

 
   
 

 

16

عیادت پرستار کانون خیر خواه از خانه ای در ضلع غربی محله 1343

 

 
   
 

 

17

بیماران در ساعت ملاقات
طبقه دوم بحش زنان
1341

 

 
   
 

 

18

گسترش ساختمان قدیمی کانون خیر خواه
1343 خورشیدی

 

 
   
 

 

19

بازدید خانم آنا الینور روزولت همسر رییس جمهور فقید آمریکا همراه با سفیر آمریکا در ایران و تنی چند از شخصیت های امریکن جوینت 1959

 

 
   
 

 

20

امضای دفتر یادبود توسط خانم آنا الینور روزولت

 

 
   
 

 

21

افتتاح بخش جدید زنان و جراحی  توسط فرح پهلوی 1348

 

 
   
 

 

22

هیت مدیره از راست به چپ: آقای تابان- آقای فروزان- دکتر پر کهنا( ریسس بیمارستان)- یدید صیون- خانم دکتر برال- آقای ذهابیان 1348

 

 
   
 

 

23

ایراد سخنرانی حاخام اوریل در افتتاح بخشی از بیمارستان دکتر سپیر
خرداد 1374

 

 
   
 

 

24

بازدید از بیمارستان 
سمت چپ داود القانیان - دکتر پر کهنا - ناشناس

 

 
   
 

 

25

ریس و پرسنل ارشد کانون خیر خواه
1343-1345

 

 
   
 

 

26

هیت مدیره بیمارستان سپیر در مراسم روز پرستار

 

 
   
 

 

27

هیت مدیره بیمارستان دکتر سپیر همراه با جمعی از کارکنان و پزشکان 1373

 

 
   
 

 

28

مراسم پنجاهمن سالگرد فوت دکتر سپیر در کنیسای کوروش
1372

 

 
   
 

 

29

حضور شخصیت های جامعه در مراسم پنجاهمی سالگرد فوت دکتر سپیر در کنیسای کوروش 1372

 

 
   
 

 

30

بازدید حجت الاسلام مهدی کروبی (ریسس مجلس) از بیمارستان دکتر سپیر سال 1372

 

 
   
 

 

31

بازدید شهردار منطقه 12 از بیمارستان دکتر سپیر :
رییس بیمارستان آقای دکتر مره صدق و تی چند از اعضای هیت مدیره - آقای اسکندر میکاییل- آقای هارون یشایایی - و خانم فرنگیس حسیدم
1385 خورشیدی

 

 
   
 

 

32

بازدید شهردار منطقه 12 از بخش ICU، به همراه آقای دکتر مره صدق
 1385 خورشیدی

 

 
   
 

 

33

خانم حسیدیم مسئول امور مالی و اداری بیمارستان

 

 
   
 

 

34

دکتر الیاسی عضو هیت رییسه با بیش از سی سال خدمت در بیمارستان دکتر سپیر

 

 
   
 

 

35

آقای دکتر محبر جراح بیمارستان سپیر

 

 
   
 

 

36

نگهبانی و درب ورودی به بیمارستان سپیر
بهار 2009

 

 
   
 

 

37

ضلع شمالی بیمارستان بخش اورژانس
بهار 2009

 

 
   
 

 

38

محوطه پارگینگ بیمارستان، ورودی به بخش زایشگاه
بهار 2009

 

 
   
 

 

39

محوطه داخلی اورژانس

 

 
   
 

 

40

محوطه داخلی بیمارستان ، بخش اطلاعات

 

 
   
 

 

41

داروخانه بیمارستان سپیر

 

 
   
 

 

42

بخش دو ، زنان و زایمان

 

 
   
 

 

43

درمانگاه

 

 
   
 

 

44

بخش چهار، جراحی ، داخلی

 

 
   
 

 

45

طبقه اول راهروی منتهی به اطاق عمل

 

 
   
 

 

46

طبقه دوم بخش نوزادان

 

 
   
 

 

47

بخش نوزادان بیمارستان دکتر سپیر
طبق آمار موجود، از بدو تاسیس کانون خیرخواه تا پایان سال 2008 حدود دویست هزار نوزاد در بخش زایمان بدنیا آمده اند

 

 
   
 

 

48

دکتر سوفر فروزان عضو هیت رئیسه کانون خیر خواه،
مادام کروباخ ناظر فنی ( مترون) درمانگاه
سال 1342

 

 

ل
 

 مجموعه های سایت 7DORIM
آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

 

زیر مجموعه های
 تاریخ و فرهنگ
:
ARTICLE  مقالات
MOADIM  مناسبتها
PUBLICATIONS   کتب منتشر شده
LINKS  دیگر سایتها

Colloquial  گویشهای اصیل  
 

صفحه اول     صفحه مرجع  در
FaceBook با 7Dorim

ارتباط برقرار کنید

        زیر مجموعه های بخش  تصاویر:

تاریخ سازان

تاریخ به روایت تصویر

 چهره های ماندگار

 مشاهیر یهود

نماینده های یهودیان در مجلس:
عزیزاله سیمانی
سید عبدالله بهبهانی
دکتر لقمان نهورایی
شموئل حییم
مراد اریّه
جمشید کشفی
دکتر موسی برال
لطف الله حی
یوسف کهن
خسرو ناقی
دکتر منوچهر نیکروز
دکتر کورس کیوانی
دكتر منوچهر الياسي
موريس معتمد
دکتر سيامك مره صدق


روسا ی انجمن کلیمیان :
حبیب الله القانیان
مهندس عزیز دانش راد
موسی آزادگان
دكتر منوچهر الياسي
هارون یشایایی
دکتر رحمت ا... رفيع
همایون سامیح

خیراندیشان و مسولین جامعه:
فریده پوراتیان (یشایایی)
دائی یعقوب مصابند
ژاک ماهفر
روح الئه کهنیم
خلیل نهایی
عبدالله زرگریان
اسحق حکیم
آقاجان ابریشمی
صیون ابراهیمی
صالح نیکو
حاج یشوعا یحزقل یادگار
آقایقوتیئل
نورالله گبای
یوسف پیروزیان
اسحق کهن صدق
مسعود هارونیان
دکتر حشمت الله کرمانشاهچی
عبدالرحیم اعتصامی
جهانگیر بنایان
مهدی حریری طلوع
لقمان میکاییل
فرنگيس حسيديم
گاد نعيم
آقا جان شادی
استاد عزیز معمار
اسکندر میکاییل
ابراهیم موره
منوچهر کاشانیان
منصور پور اتحاد
منوچهر کوهن
شهلا جاودان
ملوک زرگریان
 

شخصیتهای مذهبی:
ملا اورشرگا
حاخام یوسف حئیم اورشرگا
حاخام یدیدیا شوفط
حاخام اوریل داویدی
حاخام یوسف حئیم همدانی کهن
حاخام نتن الی
حاخام موسي زرگري
ملا مراد آقا لر
حاخام یونس حمامی لاله زار
یدیدیا آذر احیان
اسحق بعلنث
ملا یوسف دیلمانی
حاخام یعقوب نگاری
ربای الیاهو بن حئیم
رحمان دلرحیم
موسی تاجیان
پروانه صراف
صیون حکاکیان
دیوید مختار
راب عزیزالئه نعیم

اساتید فرهنگی:
دکتر ميترا مقبوله
اردشیر بابک نیا
موسی بروخیم
فتح الئه بینا
پریچهر لوئیم ( ثانی)
فریده شبانفر
الیاس مشعل
فرج گلبان
دکترهمایون آرام
ابراهیم سعیدیان
فریبا صدیقیم
همایون ابراهیمی
دکتر منوچهر صیونیت
بقراط صفائی
الیاس اسحاقیان
شعبان شهری
امیر کهن
ناهید پیرنظر
اسحق فرهمند پور
جهانگیر صداقت فر
الهام یعقوبیان
فرشید دلشاد
منوچهر امیدوار
موسی میکاییل
شیرین دخت دقیقیان

اساتید هنری:
پرویز نی داوود
منوچهر طبری
سیما عمید
کوروش سلیمانی
سلیمان ساسون
امین امینی
ابراهیم تربتی
مژده روفه
مهین عمید
ناصر نظـریان
منوچهر بی بی یان
مینو ذهابیان (کوتال)

گوناگون:
کوروش کبیر
میرزا نورالله و میس نورالله
خیابان سیروس و خاطره آن
هیلیت نقره ئیان
ماشالئه عکاس
پشت صحنه
منطقه دوازده
کوچه هفت کنیسا
گذری از کوچه بزازها
اتوبوس خط 8
خانه ای در محله
بدل ناصرالدین شاه
راهیان هیمالیا
فرشتگان گمنام


یهودیان دیگر شهر ها:
تهران
شیراز
اصفهان
کرمان
کاشان
مشهد
رفسنجان
بوشهر
اردستان
یزد
کرمانشاه
سنندج
بروجرد
گلپایگان
ارومیه
همدان
بابُل

 

اماکن عمومی:
محله عودلاجان
بیمارستان دکتر سپیر
حمام کشوریه
سرای سالمندان یهود
مصاپزی
بهشتیه خاوران


زیارتگاه ها:
حبقوق نبي
دانیال نبی
استر و مردخای
محوطه ی پیربکران و یادبود ها
سارا بت آشر
ملا ماری
اورشرگا
موشه هلوی
گیلیارد-دماوند

کنیساها:
ابریشمی
یوسف آباد
باغ صبا
حییم
کنیسای اسحق حکیم
دانیال - لهستانی ها
گرگان
عزرا یعقوب
دروازه دولت
اتفاق
سیدخندان
زرگریان
رفیع نیا
خراسانی ها
عبدالله زاده
راه دانش
پل چوبی
عزیز خان
اتحاد - ژاله
لویان
کهن
ملا حنینا
حکیم آشر
سرای سالمندان
هارامبام
کوروش
گیشا
نصرت
اورشرگا
فخرآباد
طرشت

میقوه ها:
ابریشمی
ابریشمی - مردانه
دروازه دولت
باغ صبا
یوسف آباد


سازمان های فرهنگی اجتماعی:
انجمن کلیمیان تهران
کتابخانه انجمن کلیمیان تهران
انجمن خراسانی ها
خانه جوانان یهود تهران
سازمان بانوان یهود ایران
سازمان بانوان هاتف
مرکز پژوهش و مطالعات
سازمان زنان یهودی ایرانی در کالیفرنیای جنوبی

مدارس کلیمی:
آلیانس (اتحاد) -ژاله
موسسه فرهنگی ارت
مدارس گنج دانش (اوتصرهتورا)
گرگان گنج دانش
اتقاق
مدرسه نور صداقت
مراکز فرهنگی و مذهبی کلیمیان در جهان
سازمان پاراس
کنیسای پاراس
سازمان ایما

تصاویر خاطره انگیز:
عکسهای خاطره انگیز تهران
عکسهای خاطره انگیز شیراز
عکسهای خاطره انگیز  کاشان
عکسهای خاطره انگیز اصفهان
عکسهای خاطره انگیز مشهد
عکسهای خاطره انگیز همدان
عکسهای خاطره انگیز یزد
عکسهای خاطره انگیز کردستان
عکسهای خاطره انگیز خانوادگی

 

مجموعه تصاویر در حال گسترش می باشد.