حاخام یعقوب نگاری
 

حاخام یعقوب نگاری

 

 
   
 

 

یعقوب نگاری فرزند حاجی رفیعا نگاری در سنۀ 5670 عبری مطابق با 1910 میلادی در خانواده ای متدین و پرهیزکار در همدان چشم بجهان گشود. طبق نصب نامۀ خانوادگی, جد او ، یکی از اعضای سنهدرین بزرگ در شهر بغداد بوده.
حاجی رفیعا در همدان تجارت عطاری میکرد ضمن آنکه از خیر اندیشان و نیز عضو فعال انجمن حبرا همدان بود.
یعقوب پنج سال بیش سن نداشت که آموختن سیدور تفیلا ، توراه و سایر کتب مقدسه را نزد حاخام موشه عمار که از ایسرائل برای انجام امور خیریه به همدان آمده و در خانۀ آنها مهمان شده بود آغاز نمود . او از همان دوران خردسالی ، هوش سرشار و قدرت حافظۀ خارق العاده ای در آموختن از خود نشان میدهد بطوریکه قبل از رسیدن به سن بلوغ تمام تفیلاهای سال (دعاها) اعم از روش هشانا, کیپور, اعیاد و تفیلاهای مناسبتهای دیگر را که در محضر استادانش ، ملا اهرون و ملا یهودا آموخته بود کاملا از حفظ میدانست.
در پنج سالگی پدرش بعنوان تشویق برایش یک مغیلای استر بسیار زیبا و کوچک میخرد ، او در زمان کوتاهی از شدت شور و شعف آنرا از حفظ یاد میگیرد. بدین طریق توراه , نویئیم و کتوبیم را از حفظ می آموزد و بعدها موفق میشود تعداد زیادی از قسمتهای گمارا و میشنا را دقیقاً در حافظه عجیب و خارق العادۀ خود ضبط نماید.
یعقوب نگاری در سالهای تحصیل در مدرسۀ آلیانس همدان ، تبحری خاص در یادگرفتن ادبیات زبانهای فارسی, عبری, عربی و فرانسه ازخود نشان میدهد. زبانهای ارمی و انگلیسی را بعدها بتنهائی یاد میگیرد. درطی تحصیل در مدرسۀ پهلوی همدان قطعات بسیاری از اشعار شاعران نامی سعدی, فردوسی, سنائی ، مولوی, باباطاهر, نظامی گنجوی و نیز اشعار شاعران و نوشته های نویسندگان فرانسوی ازقبیل لامارتین, ویکتور هوگو, دکارت و همچنین شعرای عبری زبان (سفارادی) از جمله ربی یهودا هلوی, ربی ابن گویرول و ... را با یکبار مطالعه و یا شنیدن کاملا حفظ میکرد. او طی تحصیلات دبیرستان ، بیش از هیجده هزار بیت شعر فارسی میدانست و در مشاعره ازاستادان خود پیشی می گرقت.
یعقوب نگاری از جوانی بسیار روشنفکر, مآل اندیش و کوشا بود او در مقایسه با دوستان فرهیخته و افراد متشخص جامعه ، همواره در فعالیت های اجتماعی, فرهنگی و مذهبی پیش کسوت و کوشا بود. او قرآن را از حفظ میدانست و کتاب ایقان بهائی ها و انجیل مسیحیان و نهج البلاغه را بخوبی یاد گرفته بود و اغلب در مباحثات مذهبی با مبلغان دیگر ادیان با درایت و کفایت به سخنوری می نشست و ادعا و منظور آنها را با استدلال قاطع و ایمان پاک در مورد پیوستن یهودیان آن دوره به مسلک مسیحی, مسلمان یا بهائی رد می نمود.همچنین درجمع عالمان, معلومات وسیعی در زمینۀ تاریخ ملل, جغرافیای دنیا, پیدایش ادیان, فلسفه و منطق داشت.
در سال 1306 خورشیدی یعقوب نگاری برای خدمت سربازی بعنوان اولین سرباز یهودی از همدان وارد ارتش رضا شاه میشود . او دوران خدمت و دانشکدۀ افسری توپخانه و سوارکاری را باموفقیت شایانی می گذراند, سپس بتدریس در دانشکدۀ نظام منصوب میشود. او جزو کادر افسران برجستۀ ارتش بشمار میرفت و بخاطر اگاهی در فنون نقشه کشی, علوم , ریاضیات, و هندسۀ فضائی مسئولیت ارشد طرح و نقشه کشی چند ساختمان پادگانهای سربازی جنوب تهران , حشمتیه و عشرت آباد را بعهدۀ می گیرد. از وضایف دیگر او در ارتش مسئولیت تدارکات پادگان حشمتیه بود.
قیل از خاتمۀ دوران افسری یعقوب نگاری با همسرش سارا خاتون از خانوادۀ نتن الی ازدواج میکند ، ثمرۀ این پیوند پنج فرزند پسر و سه دختر می باشد. او بعد از خاتمه نظام و ورود بزندگی اجتماعی به شغل کمیسیونری در بازار تهران می پردازد ، ضمن آنکه با شخصیت های معروفی چون شادروانان حاخام حییم موره, حاخام داود شادی, حاخام ملا یوسف اورشرگا, هاراو اسحق مئیر لوی مدیر اوتصر هتورا در ایران و حاخام یدیدیا شوفط آشنا میشود و در طی ملاقات با این بزرگان معلومات با ارزشی از آنها کسب میکند و آنها هم از عمق معلومات و بزرگی ایمان او در یهدوت تحت تأثیر قرار گرفته او را تقدیر میکنند. در طول سالیان دراز حاخام یهوشوع نتن الی و جناب حاخام اوریئل داویدی از همدرسان گمارای آن زنده یاد بودند.
در اوائل اقامت در تهران چه در دورۀ افسری و چه بعد از آن حاخام یعقوب در کنیسای حسن آباد سمت شالیح صیبوری را عهدار بود و باصدای رسا و نوای گیرائی که در خواندن توراه و تفیلاهای سال داشت ، توجه جماعت کنیسا را بخود و قلب آنها را به قادر متعال جلب میکرد بخصوص که تفیلاها و هفطاراهای سال و تفسیر آنها و شیراهای مختلف را از حفظ قرائت میکرد و مردم را به شگفتگی و تحسین وامیداشت. حاخام یعقوب در تمام عمرش باوجود معلومات و احترامی که تودۀ مردم برایش قائل بودند رسم داشت تواضع و فروتنی را پیشه کند, هرگز ادعای بزرگی و تفخر بخود راه نمیداد. درعوض شخص شوخ مسلک, وظیفه شناس و وقت شناسی بود. همیشه مردم را براستی راه حق و حقیقت بینی و خیرخواهی هدایت میکرد.
پس از مدتی به قسمت جنوب غربی تهران محل سه راه طرشت نقل مکان میکند و درآنجا دراولین فرصت اقدام بر افتتاح کنیسائی میکند که خود وظیفۀ رهبری و شالیح صیبوری آنجا را بعهده میگیرد ، پس از مدتی با همیاری تشکیلات اوتصر هتورا که خود یکی از اعضای فعال آن شمرده می شد، ساختمان سه طبقۀ بزرگی را برای مدرسۀ ابتدائی کودکان یهودی آن ناحیه میسازند. بار دیگر در سال 1961 به ناحیۀ یوسف آباد نقل مکان میکند و در آنجا باهمکاری مرحوم یوسیان و دیگران کنیسای مجلل و معروف یوسف آباد را میسازند که بنای آن ازنظر کاشی کاری از زیباترین کنیساهای دنیا بشمار میرود. همزمان با این مساعی بعنوان عضو فعال و مؤثر انجمن اوتصر هتورا در ایران مدارس گنج دانش را در یوسف آباد بنیاد گذاشت که موفقیت و پیشرفت بسزائی در بین قاطبۀ یهودیان شمال تهران پیدا کرد.
او همواره بفکر جماعت یهود و بخصوص همیشه نظرش متوجۀ نونهالان و جوانان بود و از هیچ کوشش و مساعی برای آنها فروگزار نبود. درطی چهل سال تجارت و کمیسیونری مواد تولیدی در بازار تهران با حسن نیت, امانتداری و درایت معامله میکرد .از این رواز شخصیت های مورد اعتماد در بین بازاریان شمرده می شد . ضمن آنکه در جمع آوری کمکهای مالی و دستگیری از مستمندان, در خفا پیش قدم بود
حاخام یعقوب همراه با خانواده اش در سال 1354 خورشیدی (1976 میلادی) به بخاطر عشق به سرزمین مقدس به آنجا مهاجرت کرد و در شهر یروشالیم اقامت گزید . پس از سروسامان گرفتن ابتدا ، اقدام به تأسیس یک کانون مذهبی و فرهنگی برای جامعه یهودیان ایرانی نمود. نیز همچنین برای تحصیلات فقه و علوم کبالا وارد یشیوا شد و تا آخرین ایام عمر پرثمرش در آنجا مشغول فراگرفتن موضوع مورد علاقه و آرزوی دیرینه اش, کبالا گردید.
رهاورد این پژوهش و مطالعات باعث گردید که این شخصیت روحانی بعنوان یک کبالیست بتواند بمردم محتاج و درمانده کمک های بیشتری انجام دهد . از این رو ، حاخام یعقوب برای نیل به اهداف خیرخواهانه ، باتلاشی پیگیر و خستگی ناپذیر از هیچ کمکی دریغ نکرد تا به آرزوی دیرینه اش که همان مساعدت بمردم بود برسد.
او در خاطراتش ذکر کرده بود ، برای سلامتی انسانها صدها تفیلا (دعا) و قامیع برای مادران نازا, دختران و پسران پای بخت و جویندگان رزق و روزی ، سعادت و خوش بختی نوشتم و همه عایدی این کمکها را بمنظور تأسیس کنیسای بزرگتر و مرفه تری برای ایرانیان صرف کردم و هرگز منظورم نفع شخصی نبود. همیشه در فکر رفاه مردم و تشکل جامعۀ یهود بود.
حاخام یعقوب نگاری با وجود کهولت سن موفق به تألیف هفت کتاب بنامهای تهیلت یعقوب, قهیلت یعقوب, عبدی یعقوب, پند پدران, یشوعوت یعقوب, ستارۀ یعقوب, شعر هگیلگولیم و چندین رساله های ارزنده ای دربارۀ توراه و مطالب مربوط به ایمان و آداب و رسوم یهودیت و آتیه و تکلیف قوم یهود تا آمدن ماشیح شد.
دیری نپائید ، کتب منتشره و نوشتارهای حاخام نگاری در سرتاسر دنیا ،بدست همکیشان پارسی زبان رسید و توانست نظر بسیاری از علاقمندان علوم مذهبی را بخود جلب کند . این شخصیت باتقوی و پرهیزکار ایام آخر عمر خود را به تفیلا خواندن و تعنیت گرفتن برای استقرار صلح و سلامتی در جهان گذراند. حاخام نگاری درسال 1996میلادی بپاس خدمات بشردوستانه مفتخر بدریافت تقدیرنامۀ مخصوص ازطرف نخست وزیر ایسرائل گردید.
حاخام یعقوب نگاری صبحگاه روز شبات 25 ماه شواط سال 5758 مطابق فوریۀ 1998 پس از مدتی بیماری بدنیای بالا خوانده شد و در هشتادو هشت سالگی چشم از جهان فرو بست . روانش شاد

 


ل
 

 مجموعه های سایت 7DORIM
آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

 

زیر مجموعه های
 تاریخ و فرهنگ
:
ARTICLE  مقالات
MOADIM  مناسبتها
PUBLICATIONS   کتب منتشر شده
LINKS  دیگر سایتها

Colloquial  گویشهای اصیل  
 

صفحه اول     صفحه مرجع  در
FaceBook با 7Dorim

ارتباط برقرار کنید

        زیر مجموعه های بخش  تصاویر:

تاریخ سازان

تاریخ به روایت تصویر

 چهره های ماندگار

 مشاهیر یهود

نماینده های یهودیان در مجلس:
عزیزاله سیمانی
سید عبدالله بهبهانی
دکتر لقمان نهورایی
شموئل حییم
مراد اریّه
جمشید کشفی
دکتر موسی برال
لطف الله حی
یوسف کهن
خسرو ناقی
دکتر منوچهر نیکروز
دکتر کورس کیوانی
دكتر منوچهر الياسي
موريس معتمد
دکتر سيامك مره صدق


روسا ی انجمن کلیمیان :
حبیب الله القانیان
مهندس عزیز دانش راد
موسی آزادگان
دكتر منوچهر الياسي
هارون یشایایی
دکتر رحمت ا... رفيع
همایون سامیح

خیراندیشان و مسولین جامعه:
فریده پوراتیان (یشایایی)
دائی یعقوب مصابند
ژاک ماهفر
روح الئه کهنیم
خلیل نهایی
عبدالله زرگریان
اسحق حکیم
آقاجان ابریشمی
صیون ابراهیمی
صالح نیکو
حاج یشوعا یحزقل یادگار
آقایقوتیئل
نورالله گبای
یوسف پیروزیان
اسحق کهن صدق
مسعود هارونیان
دکتر حشمت الله کرمانشاهچی
عبدالرحیم اعتصامی
جهانگیر بنایان
مهدی حریری طلوع
لقمان میکاییل
فرنگيس حسيديم
گاد نعيم
آقا جان شادی
استاد عزیز معمار
اسکندر میکاییل
ابراهیم موره
منوچهر کاشانیان
منصور پور اتحاد
منوچهر کوهن
شهلا جاودان
ملوک زرگریان
 

شخصیتهای مذهبی:
ملا اورشرگا
حاخام یوسف حئیم اورشرگا
حاخام یدیدیا شوفط
حاخام اوریل داویدی
حاخام یوسف حئیم همدانی کهن
حاخام نتن الی
حاخام موسي زرگري
ملا مراد آقا لر
حاخام یونس حمامی لاله زار
یدیدیا آذر احیان
اسحق بعلنث
ملا یوسف دیلمانی
حاخام یعقوب نگاری
ربای الیاهو بن حئیم
رحمان دلرحیم
موسی تاجیان
پروانه صراف
صیون حکاکیان
دیوید مختار
راب عزیزالئه نعیم

اساتید فرهنگی:
دکتر ميترا مقبوله
اردشیر بابک نیا
موسی بروخیم
فتح الئه بینا
پریچهر لوئیم ( ثانی)
فریده شبانفر
الیاس مشعل
فرج گلبان
دکترهمایون آرام
ابراهیم سعیدیان
فریبا صدیقیم
همایون ابراهیمی
دکتر منوچهر صیونیت
بقراط صفائی
الیاس اسحاقیان
شعبان شهری
امیر کهن
ناهید پیرنظر
اسحق فرهمند پور
جهانگیر صداقت فر
الهام یعقوبیان
فرشید دلشاد
منوچهر امیدوار
موسی میکاییل
شیرین دخت دقیقیان

اساتید هنری:
پرویز نی داوود
منوچهر طبری
سیما عمید
کوروش سلیمانی
سلیمان ساسون
امین امینی
ابراهیم تربتی
مژده روفه
مهین عمید
ناصر نظـریان
منوچهر بی بی یان
مینو ذهابیان (کوتال)

گوناگون:
کوروش کبیر
میرزا نورالله و میس نورالله
خیابان سیروس و خاطره آن
هیلیت نقره ئیان
ماشالئه عکاس
پشت صحنه
منطقه دوازده
کوچه هفت کنیسا
گذری از کوچه بزازها
اتوبوس خط 8
خانه ای در محله
بدل ناصرالدین شاه
راهیان هیمالیا
فرشتگان گمنام


یهودیان دیگر شهر ها:
تهران
شیراز
اصفهان
کرمان
کاشان
مشهد
رفسنجان
بوشهر
اردستان
یزد
کرمانشاه
سنندج
بروجرد
گلپایگان
ارومیه
همدان
بابُل

 

اماکن عمومی:
محله عودلاجان
بیمارستان دکتر سپیر
حمام کشوریه
سرای سالمندان یهود
مصاپزی
بهشتیه خاوران


زیارتگاه ها:
حبقوق نبي
دانیال نبی
استر و مردخای
محوطه ی پیربکران و یادبود ها
سارا بت آشر
ملا ماری
اورشرگا
موشه هلوی
گیلیارد-دماوند

کنیساها:
ابریشمی
یوسف آباد
باغ صبا
حییم
کنیسای اسحق حکیم
دانیال - لهستانی ها
گرگان
عزرا یعقوب
دروازه دولت
اتفاق
سیدخندان
زرگریان
رفیع نیا
خراسانی ها
عبدالله زاده
راه دانش
پل چوبی
عزیز خان
اتحاد - ژاله
لویان
کهن
ملا حنینا
حکیم آشر
سرای سالمندان
هارامبام
کوروش
گیشا
نصرت
اورشرگا
فخرآباد
طرشت

میقوه ها:
ابریشمی
ابریشمی - مردانه
دروازه دولت
باغ صبا
یوسف آباد


سازمان های فرهنگی اجتماعی:
انجمن کلیمیان تهران
کتابخانه انجمن کلیمیان تهران
انجمن خراسانی ها
خانه جوانان یهود تهران
سازمان بانوان یهود ایران
سازمان بانوان هاتف
مرکز پژوهش و مطالعات
سازمان زنان یهودی ایرانی در کالیفرنیای جنوبی

مدارس کلیمی:
آلیانس (اتحاد) -ژاله
موسسه فرهنگی ارت
مدارس گنج دانش (اوتصرهتورا)
گرگان گنج دانش
اتقاق
مدرسه نور صداقت
مراکز فرهنگی و مذهبی کلیمیان در جهان
سازمان پاراس
کنیسای پاراس
سازمان ایما

تصاویر خاطره انگیز:
عکسهای خاطره انگیز تهران
عکسهای خاطره انگیز شیراز
عکسهای خاطره انگیز  کاشان
عکسهای خاطره انگیز اصفهان
عکسهای خاطره انگیز مشهد
عکسهای خاطره انگیز همدان
عکسهای خاطره انگیز یزد
عکسهای خاطره انگیز کردستان
عکسهای خاطره انگیز خانوادگی

 

مجموعه تصاویر در حال گسترش می باشد.