انجمن کلیمیان تهران
 

انجمن کلیمیان تهران


به نام خد-ا
כל כניסה שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים; ושאינה לשם שמיים, סופה להתקיים.
هر انجمنی که به منظور خدمت در راه خد-ا تاسیس شود پایدار می ماند.

تاريخچه تشكيل انجمن كليميان تهران
جامعه كليميان ايران كه اصولا در گروه يهوديان سفارادي (توضيح اينكه يهوديان به دو گروه سفارادي يعني شرقي و اشكنازي غربي تقسيم مي‌شوند و با اينكه در اصول دين با يك ديگر كلا يكي هستند در اجراي مراسم ديني تفاوت هايي بين آنها موجود مي‌باشد) قرار دارند به روايت متون تاريخي از بيش از سه هزار سال قبل در مناطق شمالي خليج فارس ايران يعني اطراف شوش و دزفول فعلي و در منطقه جنوبي سلسله جبال البرز در نواحي كه امروز گيليارد و دماوند و گرمسار ناميده مي‌شود سكني گزيدند و بعدها به شهر ري- اصفهان- شيراز و كرمان- يزد- كاشان و شهرهاي كردستان و ديگر شهرهاي ايران كوچيدند و پيوندهاي تاريخي و اجتماعي بين يهوديان كشورها شكل گرفت. انبياء يهود و بزرگان يهود در ايران محلي امن و قابل اطمينان يافتند و در بسياري از موارد از ظلم كافران به دامان ايرانيان پناه آوردند و اين روند قبل و بعد از قبول اسلام از طرف ايرانيان وجود داشته است.
هم اكنون مقبره دانيال نبي در شوش- استر و مردخاي در همدان- حبقوق نبي در تويسركان كه هر سه از انبياء صاحب كتاب يهود هستند نشان از اين قدمت ديرينه دارد، مضافا بر آنكه عبادتگاه هاي ديگر نظير استر خاتون- ساره بت آشر در اصفهان و چند مكان ديگر در كردستان و تهران (به قول مرحوم جلال آل احمد) در نظر ايرانيان " چون يك امامزاده صحيح النسب مورد احترام مي‌باشند" و با اين بينش زمينه تاريخي در هر كجا تجمعي از يهوديان به وجود آمد آنها براي فرائض ديني خود سازمانهائي متناسب با شرايط روز به وجود آوردند. مهمترين فرايض ديني كه يهوديان همواره خود را مقيد به اجراي آن مي‌دانند انجام مراسم دعا و نيايش مخصوص روزهاي شنبه و اعياد و دعاهاي معمول روزانه است كه در كنيسا ها برگزار مي‌شود و اولين اقدام هر اجتماع يهودي ايجاد كنيسا و عبادتگاه در محل هاي سكونت آنها بوده است. علاوه بر اين ايجاد قبرستانهاي مخصوص كه غسل و تدفين براساس شرعي و ايجاد كلاسهاي آموزش فرايض و قرائت تورات براي كودكان يهودي و ساختن مراكز رفاهي براي جوانان و سالخوردگان يهودي و ايجاد كلاسهاي و رسيدگي به امور احوال شخصيه چون شرايط ازدواج- طلاق- ارث و حلال و حرام در امور شخصيه و غيره وظايفي بوده است كه نهادهاي يهودي در هر مرحله به عهده گرفته و سازمانهاي آنرا به وجود آورده‌اند. تا آنجا كه بتوان تاريخچه انجمن كليميان تهران را به صورت فعلي آن مورد مطالعه قرار داد مي‌توان گفت انجمن كليميان تهران در سال 1270 شمسي هجري به وسيله گروهي از معتمدين جامعه يهودي تهران تشكيل شد اسم آن را "حبرا" به معني انجمن گذاشتند و اولين اعضاي انجمن در سال 1277 شمسي به اين شرح بوده‌اند.- مرحومان رحيم ملاباخاج- اسحق مردخاي- سليمان داود مرادي- حاجي موشه ميخائيل- حاج داود ميخائيل- آقا بابا موشه ديان- حكيم ابراهيم روفه- حزقيا يوسف حقاني- يقوتيئل اسحق- ملا ابراهام ربان- آقا داود مردخاي- ملا یعغوب بن لوي آقا ذكريا بن آشر- و از همين سالها در واقع انجمن كليميان تهران تشكيل شد و آخرين اساسنامه آن در سال 1325 در مجمع عمومي تنظيم و شماره 6 در دفتر ثبت شركتها به ثبت رسيده است. و دارائي هاي عمومي جامعه كليميان تهران و بعضي شهرستانها از كنيسا- مدرسه- بيمارستان- كشتارگاه و غيره كه در تعلق عمومي جامعه كليمي بوده و در امور ذكر شده مورد استفاده قرار داشته است همواره به نام انجمن كليميان تهران بوده و مي‌باشد.
فعاليت عمومي انجام شده- كليميان تهران هم اكنون در 25 كنيسا عبادت روزانه خود را انجام مي‌دهند كه البته بعضي از آنها به دليل ساخته شدن كنيسا‌هاي جديد رونق سابقه را ندارند. بيمارستان كانون خيرخواه در كنار محل قديمي كليميان تهران عودلاجان سراي سالمندان كليمي- قبرستان كليميان در جاده خراسان- كشتارگاه ذبح كاشر كه هم اكنون انجمن مشغول ايجاد كشتارگاه جديدي مي‌باشد و محل پخت فطير (مصا) براي ايام عيد فطير "پسح" در جاده تهران نو و تعداد زيادي مدارس كه شرح آن در ليست املاك انجمن ذكر شده و بعضي از آنها مورد استفاده دانش‌آموزان كليمي به وسيله انجمن در آنها انجام مي‌پذيرد و دستگيري از نيازمندان و مستمندان جامعه كليمي و ايجاد زمينه براي فعاليت هاي هنري و ورزشي بين جوانان اهم فعاليت هايي است كه انجمن كليميان تهران به وسيله كميته هاي جداگانه خود انجام مي‌دهد بعلاوه انجمن كليميان تهران در ايجاد دارالشرع كليميان كه وظيفه رسيدگي و صدور فتاوي شرعي در احوال شخصيه را دارا مي‌باشد با رياست دارالشرع همكاري مي‌كند و امكانات ادامه فعاليت دارالشرع كليميان را فراهم مي‌نمايد. به طور خلاصه فعاليتهاي كنوني انجمن كليميان تهران را به شرح زير مي‌توان خلاصه كرد:
1-كمك به تشكيل دارالشرع و ايجاد امكانات براي روحاني مسئول دارالشرع در صدور احكام و فتاوي شرعي.
2- كمك به تشكيل كلاسها براي آموزش بينش ديني فرايض مذهبي به دانش‌آموزان كليمي برابر مقررات وزارت آموزش و پرورش.
3- ارتباط با كنيسا ها و عبادتگاه هاي كليمي در تهران و ايجاد هم آهنگي بين آنها در زمينه هاي مختلف.
4-كمك به مستضعفين و مستمندان كليمي و رسيدگي به امور خيريه كليميان تهران
5- رسيدگي و نظارت در اغذيه كاشر نظير گوشت- مرغ- نان فطير و غيره با رعايت نظر رياست دارالشرع.
6- ايجاد امكانات براي جوانان يهودي در زمينه هاي هنري و ورزشي و تشويق آن براي خدمت به ملت ايران در جمهوري اسلامي ايران.
7-اداره امور املاك عمومي يهوديان چون كنيسا ها و مدارس غيره.
8- رسيدگي و سرپرستي سراي سالمندان يهودي تهران.
9-نظارت بر امور بهداشتي و اداري بيمارستان دكتر سپير.
10- اداره امور متوفيات و ساير امور گورستان و موارد ديگر كه در هدف‌هاي انجمن ذكر شده است.

 

 
   
 

 

1

اعضاء حبرا (بیت سفر) سال 1304
نشسته از چپ به راست: زکریا آشر، ملایعقوب بن لوی، آقا داود مردخای، ملا ابراهام ربان،  یقوتیل اسحق
نشسته نفر آخر : باخاچ اسحق مردخای

 

 
   
 

 

2

آکهی تغییر نام  انجمن در روزنامه  اطلاعات

 

اعضای حبرا ابتدا در محل کنیسا حاداش تجمع می نمودند. بعد از مدتی در سال 9/6/1317 در روزنامه های کثیرالانتشار نام حبرا را از بت سفر به انجمن کلیمیان تهران تغییر دادند.
یکسال بعد با تشکیل هیئت مدیره انجمن و تنظیم نمودن اساسنامه، انجمن کلیمیان تهران، هویت خود در وزارت (عدلیه) کشور با شماره 6 به ثبت رسانیدند و رسما آغاز به فعالیت نمودند.
همزمان در خیابان شیخ هادی محل فعلی انجمن ، باغی به وسعت 948/8 متر مربع را از دکتر منوچهر معتمد فرزند حسین خریداری نمودند و در سال 1327 خورشیدی با همیاری جامعه کلیمیان تهران اقدام به ساخت ساختمان انجمن کلیمیان با زیربنای 2234 متر مربع نمودند.
اولین هیئت مدیره انجمن کلیمیان در سال 1318 عبارت بودند از:
آقایان دکتر لقمان نهورای (رئیس) – دکتر عنایت الله منتخب (صندوق دار) – عبدالله گلشن – دکتر مرتضی معلم – ضیاء نهورای – عزیز القانیان – یهودا هارونیان – اسحق بروخیم – روح الله بن روحی – لاله زار صافانی – افندی فامیلی

 
   
 

 

3

تصدیق ثبت انجمن کلیمیان تهران

 

 
   
 

 

4

اساس نامه انجمن ص 1

 

 
   
 

 

5

اساس نامه انجمن ص 2

 

 
   
 

 

6

نمایندگان جامعه یهود ایران با اولین ریس مدرسه آلیانس در تهران
نشسته از راست: اسرائیل الیاهو سیمانطوب، آقا جان فتح الله، الیصافان، موسیو لوی، موسیو کازس، هاراو ملا ابراهیم، دوود حنا کلی ساقی، یحزقل لاهیجانی
ردیف ایستاده : دکتر نجات، یوسف سلیمان، نورالله نهورایی، آقاجان مردخای، اریحان، میرزا آقای فالگیر، بابایی موشه ریحان، حاجی بابا
ردیف ایستاده بالا: ملا رحیم، آقاجان (ربی ملا اهرون کهنیم)، شکرالله فتح الله، باروخ دایی نیسان، یهودا الیاهو ابراهیم یزدی، آقا جان درویش، شیمعون الیاهو دردشتی

 

 
   
 

 

7

حضور جامعه کلیمیان در جشن ملی دومین سال مشروطیت در مقابل مجلس

 

 
   
 

 

8

اعضاء انجمن کلیمیان تهران (برای بزرگ شدن عکس برروی آن کلیک کنید)ان
عکس تاریخی افراد نیکوکار و خدمتگزاران جامعه کلیمی تهران مورخه ماه شواط سال 5712 عبری مطابق با بهمن ماه سال 1330 شمسی (در هفته بزرگداشت) شادروان دائی یعقوب مصابند
از سمت راست نفرات نشسته: آقایان خانبابا بنایان – ربیع شادی – رحمت اله مصابند – شالوم مصابند – ابراهیم بن یعقوب مصابند - ربیع شیمعون مصابند – خانبابا بخشی – میرزا آقا ابدیا
از سمت راست نفرات ایستاده: نباتیان – حاج ابراهیم اسحق پور – عبداله یمطوب (نایب) – رحیم زلیخائیان (قندی) – حاخام یدیدیا شوفط – سلیمان حئیم – موسی حافظ – نیسان مصابند – موسی نصیر
از سمت راست ردیف بالا: عبداله دهدشتی – ایرج میکائیل – لقمان میکائیل – آقابابا داوود – اریه – تابان – خانبابا شائول پور – دکتر نوراله شادی
                                                                                                                            هدیه آقاجان شادی 

 

 
   
 

 

9

اعضاء انجمن کلیمیان تهران (برای بزرگ شدن عکس برروی آن کلیک کنید)
1)ابراهیم عربیان - 2)حاجی ابراهیم اسحق پور - 3)حاخام یدیدیا شوفط - 4)دکتر عنایت اله منتخب - 5)مسیو کنهگا، رئیس کل دبیرستان اتحاد در ایران - 6)حبیب اله کهن، موسس ساختمان کنیسا و دبستان اتحاد نو نواب - 7)مسیو اواین، رئیس تعلیمات کل مدارس اتحاد در ایران - 8)داوود کهن، فرزند حبیب اله کهن - 9)میرزا ایوب بقراطی - 10)خسرو مرزائی - 11)ابراهیم مرزائی - 12)فرج اله لاله زاری - 13)قرمزی - 14)ایوب کهن - 15)بروخیم - 16)شموئل زاده - 17)یونس دردشتی - 18)رحیمی - 19)صالح کهن - 20)پرویز کاشانی - 21)اسحق مقدس - 22)ربانی - 23)رحمان رشتی - 24)الیاس رشتی - 25)شم توب - 26)رحیم بن حیم - 27)نجات اله مرادیان - 28)فرید دردشتی - 29)کهن زاده - 30)اسحق عربیان - 31)صدیق - 32)میرزا آقا فارابی - 33)نشر یهودائی - 34)گلیان - 35)صدیق - خرداد 1341 -

 

 

 
   
 

 

10

هیئت مدیره و بازرسین انجمن کلیمیان سال 1372
از راست به چپ: اسحق کهن صدق - منوچهر عمرانی - فریدون طوبی - بهرام ناعیمی - جهانگیر جواهری - موریس معتمد
نشسته: منوچهر کهن - منوچهر وفا منصوری - یعقوب برخوردار- آقاجان شادی- هارون یشعیا - صیون حکاکیان - یوسف خاکشور- پیکر

 
   
 

 

11

هیئت مدیره انجمن کلیمیان تهران 80 - 84
ایستاده از راست به چپ: کاوه دانیالی _ پرویز شب بویی- پرویز گرامی- حمیده مسجدی- اسکندر میکائیل- فریدون طوبا- بیژن آصف
نشسته: ساکت خو، اسحق گهن صدق - هارون یشایایی- آقاجان شادی - سعید کامیار - منوچهر عمرانی

 

 
   
 

 

12

بازرسین و هیئت مدیره انجمن کلیمیان  سال 1388
از راست به چپ:شهاب شهامی فر- موسی ثانی- فرید یاشار- موسی رفوآ- فرهاد افرامیان- شاهین آشوری- اسکندر میکائیل- رامین مسجدی- نجات الله کدخدا
نشسته:- فرنگیس حصیدیم - اسحق کهن صدق - دکتر رحمت الله رفیع- فیض الله ساکت خو- منوچهر عمرانی

 

 
   
 

 

13

انجمن کلیمیان تهران 2009
ایستاده سمت راست: اسکندر میکائیل خزانه دار و دکتر رحمت الله رفیع ریئس انجمن کلیمیان

 

 
   
 

 

14

کار کنان انجمن کلیمیان همراه با تنی چند از اعضائ هیائت مدیره 2009
از سمت چپ افراد نشسته : یونس حمامی لاله زار – فیض الله ساکت خو – رحمت الله رفیع – اسکندر میکائیل

از سمت چپ افراد ایستاده : شهاب شهامی فر – نسترن جاذب – فرانک فاخریان – الهام آبائی – شیوا آقابالا – ساناز نیسانی – بهاره برخوردار – فرهاد افرامیان – کرامت الله آرمین – مهرداد ساسانی فرد – مردخای امین شموئلیان – یورام هارونیان – شاهین آشوری

 

 
   
 

 

15

جلسه کمیته املاک انجمن کلیمیان تهران 2009
از سمت چپ افراد نشسته : اسکندر میکائیل – شاهین آشوری – فیض الله ساکت خو – کرامت الله آرمین – رحمت الله رفیع – مهران ملک – سعید یاشارل – مسعود یاشارل

 

 
   
 

 

16

بازرسین و هیئت مدیره انجمن کلیمیان سال 1391-(2012)
از راست به چپ آقایان: دکتر سیامک مره صدق، یوسف حارونیان،  فرید یاشار، دکتر سلیمان کهن صدق، مهندس  شاهین آشوری، دکتر همایون سامه یح نجف آبادی، دکتر فرنوشی، دکتر رحمت اله  رفیع، 
نجات اله کدخدا ، رامی دلرحیم ، دکتر رامین لاله پور ، فرزاد طوبیان

 

 
   
 

 

17

بازرسین و هیئت مدیره انجمن کلیمیان  سال 1394
از راست به چپ:امید ماخانی، الیاهو تراشندگان، فرید یاشار،بهداد  میکاییل، امید محبتی ، دکتر همایون سامه یح ، دکتر کهن صدق، دکتر عرب زاده ، دکتر رامین لاله پور، مشه ثانی
نشسته:بیژن آصف، دانیال مرادی، شاهین آشوری، ادموند معلمی، داوود گوهریان

 

 
   
 

 

18

جناب دکتر حمامی لاله زار  کارشناس ارشد امور فرهنگی انجمن کلیمیان تهران

 

 
   
 

 

19

مرکز کامپیوتر انجمن کلیمیان تهران

 

 
   
 

 

20

آقای ساسانی مسئول بخش "بدیقا" سفر توراه

 

 
   
 

 

21

انجمن کلیمیان تهران

 

 
   
 

 

22

سالن کنفرانس انجمن کلیمیان تهران

 

 

ل
 

 مجموعه های سایت 7DORIM
آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma

 

زیر مجموعه های
 تاریخ و فرهنگ
:
ARTICLE  مقالات
MOADIM  مناسبتها
PUBLICATIONS   کتب منتشر شده
LINKS  دیگر سایتها

Colloquial  گویشهای اصیل  
 

صفحه اول     صفحه مرجع  در
FaceBook با 7Dorim

ارتباط برقرار کنید

        زیر مجموعه های بخش  تصاویر:

تاریخ سازان

تاریخ به روایت تصویر

 چهره های ماندگار

 مشاهیر یهود

نماینده های یهودیان در مجلس:
عزیزاله سیمانی
سید عبدالله بهبهانی
دکتر لقمان نهورایی
شموئل حییم
مراد اریّه
جمشید کشفی
دکتر موسی برال
لطف الله حی
یوسف کهن
خسرو ناقی
دکتر منوچهر نیکروز
دکتر کورس کیوانی
دكتر منوچهر الياسي
موريس معتمد
دکتر سيامك مره صدق


روسا ی انجمن کلیمیان :
حبیب الله القانیان
مهندس عزیز دانش راد
موسی آزادگان
دكتر منوچهر الياسي
هارون یشایایی
دکتر رحمت ا... رفيع
همایون سامیح

خیراندیشان و مسولین جامعه:
فریده پوراتیان (یشایایی)
دائی یعقوب مصابند
ژاک ماهفر
روح الئه کهنیم
خلیل نهایی
عبدالله زرگریان
اسحق حکیم
آقاجان ابریشمی
صیون ابراهیمی
صالح نیکو
حاج یشوعا یحزقل یادگار
آقایقوتیئل
نورالله گبای
یوسف پیروزیان
اسحق کهن صدق
مسعود هارونیان
دکتر حشمت الله کرمانشاهچی
عبدالرحیم اعتصامی
جهانگیر بنایان
مهدی حریری طلوع
لقمان میکاییل
فرنگيس حسيديم
گاد نعيم
آقا جان شادی
استاد عزیز معمار
اسکندر میکاییل
ابراهیم موره
منوچهر کاشانیان
منصور پور اتحاد
منوچهر کوهن
شهلا جاودان
ملوک زرگریان
 

شخصیتهای مذهبی:
ملا اورشرگا
حاخام یوسف حئیم اورشرگا
حاخام یدیدیا شوفط
حاخام اوریل داویدی
حاخام یوسف حئیم همدانی کهن
حاخام نتن الی
حاخام موسي زرگري
ملا مراد آقا لر
حاخام یونس حمامی لاله زار
یدیدیا آذر احیان
اسحق بعلنث
ملا یوسف دیلمانی
حاخام یعقوب نگاری
ربای الیاهو بن حئیم
رحمان دلرحیم
موسی تاجیان
پروانه صراف
صیون حکاکیان
دیوید مختار
راب عزیزالئه نعیم

اساتید فرهنگی:
دکتر ميترا مقبوله
اردشیر بابک نیا
موسی بروخیم
فتح الئه بینا
پریچهر لوئیم ( ثانی)
فریده شبانفر
الیاس مشعل
فرج گلبان
دکترهمایون آرام
ابراهیم سعیدیان
فریبا صدیقیم
همایون ابراهیمی
دکتر منوچهر صیونیت
بقراط صفائی
الیاس اسحاقیان
شعبان شهری
امیر کهن
ناهید پیرنظر
اسحق فرهمند پور
جهانگیر صداقت فر
الهام یعقوبیان
فرشید دلشاد
منوچهر امیدوار
موسی میکاییل
شیرین دخت دقیقیان

اساتید هنری:
پرویز نی داوود
منوچهر طبری
سیما عمید
کوروش سلیمانی
سلیمان ساسون
امین امینی
ابراهیم تربتی
مژده روفه
مهین عمید
ناصر نظـریان
منوچهر بی بی یان
مینو ذهابیان (کوتال)

گوناگون:
کوروش کبیر
میرزا نورالله و میس نورالله
خیابان سیروس و خاطره آن
هیلیت نقره ئیان
ماشالئه عکاس
پشت صحنه
منطقه دوازده
کوچه هفت کنیسا
گذری از کوچه بزازها
اتوبوس خط 8
خانه ای در محله
بدل ناصرالدین شاه
راهیان هیمالیا
فرشتگان گمنام


یهودیان دیگر شهر ها:
تهران
شیراز
اصفهان
کرمان
کاشان
مشهد
رفسنجان
بوشهر
اردستان
یزد
کرمانشاه
سنندج
بروجرد
گلپایگان
ارومیه
همدان
بابُل

 

اماکن عمومی:
محله عودلاجان
بیمارستان دکتر سپیر
حمام کشوریه
سرای سالمندان یهود
مصاپزی
بهشتیه خاوران


زیارتگاه ها:
حبقوق نبي
دانیال نبی
استر و مردخای
محوطه ی پیربکران و یادبود ها
سارا بت آشر
ملا ماری
اورشرگا
موشه هلوی
گیلیارد-دماوند

کنیساها:
ابریشمی
یوسف آباد
باغ صبا
حییم
کنیسای اسحق حکیم
دانیال - لهستانی ها
گرگان
عزرا یعقوب
دروازه دولت
اتفاق
سیدخندان
زرگریان
رفیع نیا
خراسانی ها
عبدالله زاده
راه دانش
پل چوبی
عزیز خان
اتحاد - ژاله
لویان
کهن
ملا حنینا
حکیم آشر
سرای سالمندان
هارامبام
کوروش
گیشا
نصرت
اورشرگا
فخرآباد
طرشت

میقوه ها:
ابریشمی
ابریشمی - مردانه
دروازه دولت
باغ صبا
یوسف آباد


سازمان های فرهنگی اجتماعی:
انجمن کلیمیان تهران
کتابخانه انجمن کلیمیان تهران
انجمن خراسانی ها
خانه جوانان یهود تهران
سازمان بانوان یهود ایران
سازمان بانوان هاتف
مرکز پژوهش و مطالعات
سازمان زنان یهودی ایرانی در کالیفرنیای جنوبی

مدارس کلیمی:
آلیانس (اتحاد) -ژاله
موسسه فرهنگی ارت
مدارس گنج دانش (اوتصرهتورا)
گرگان گنج دانش
اتقاق
مدرسه نور صداقت
مراکز فرهنگی و مذهبی کلیمیان در جهان
سازمان پاراس
کنیسای پاراس
سازمان ایما

تصاویر خاطره انگیز:
عکسهای خاطره انگیز تهران
عکسهای خاطره انگیز شیراز
عکسهای خاطره انگیز  کاشان
عکسهای خاطره انگیز اصفهان
عکسهای خاطره انگیز مشهد
عکسهای خاطره انگیز همدان
عکسهای خاطره انگیز یزد
عکسهای خاطره انگیز کردستان
عکسهای خاطره انگیز خانوادگی

 

مجموعه تصاویر در حال گسترش می باشد.