تاریخ و فرهنگ CULTURE
  این بخش ،
تاریخ سازان اختصاص یافته به فداکاری ها و نو آوری های شخصیت های خیر خواه یهودی که با وقفه زندگانیشان توانسته اند نامشان را به عنوان خدمتگزاران جامعه، در تاریخ یهودیان ایران ثبت نمایند.

همچنین بخش تاریخ به روایت تصویر مشتمل بر تصاویری همراه با مختصر توضیحات راجب، اثار و ابنیه دوران گذشته ، زیارتگاه ها، کنیساها، انجمن کلیمیان و دیگر اماکن عمومی و غیره می باشد

v    History Through Images
In this section, you see some images of famous Jews whom innovations and social efforts, resulted their name be established in Iranian Jewish History as who served their country with devotion.
Here you see also some pictures and explanations about Synagogues, shrines, schools, Jewish organizations, etc. 

مقالات:
این بخش اختصاص داده شده به مقالات فرهنگی ، علمی و مذهبی. به عبارتی نوشتاری آمیخته از تاریخ و سنن، آ داب و رسوم ، آیین های مذهبی و علوم.

v    Articles
Articles about culture, religion, history and traditions of Jews are shown in this section.
مناسبتها:
بی تردید تاریخ هر ملتی مقارن است با مناستها و اعیاد تاریخی ، ملی و مذهبی . تاریخ قوم بنی اسراییل وارٍث گنجینه است از این مناسبتها که نشات گرفته از فرهنگ الهی است.

 

v    Moadim
Israelite history has numerous occasions, holydays and anniversaries of religious events, many of which were derived from divine commandments or rabbinical decisions. This section is about special days, events and festivals in Hebrew calendar.

کتب منتشره:
این بخش اختصاص داده شده به معرفی آثار، ترجمه و تالیفات دانشمندان و محققین یهودی ایرانی در قرون معاصر

 

v    Publications
This section includes introduction to books and publications of contemporary Iranian Jewish scholars and researchers. 

مشاهیر یهود:
سعی ما بر آن بوده در بخش مشاهیر ، شمعه ای مختصر از شرح حال و زندگینامه دانشمندان، هنرمندان و فرهیختگان علم و دانش که با ایثار گری ، عمرشان را در راه خدمت به بشریت معطوف داشته و نیز سهم به سزایی در بهینه سازی یک جامعه فرهنگی والا و مترقی ایفا نموده اند را به نمایش گذاریم.


v   
Nobility

In this section there are brief biographies of famous Jewish scientists, artists and scholars who had major role in improving humanity cultural and social values.

معرفی سایتهای دیگر :
هدف از راه اندازی این بخش، گرد آوری و معرفی دیگر سایت ها، رسانه ها و سازمان های فرهنگی و یا اشخاص پژوهشگر و فرهیخته که در راستای تعالی بخشیدن به ارزش های تاریخی و فرهنگی ، هنری و اجتماعی یهودیت فعال هستند.
ضمنا مسولیت کلیه مطالب، تصاویر، نوشتارها و سخنوری های عرضه شده  در زیر مجموعه این بخش به عهده پدید آورندگان آن می باشد.

v   Introduction to other websites (links)
Some websites and media who are involved in cultural affairs or belong to intellectuals and scholars; with the aim of improvement of Jewish values in its history, culture, art and society; are introduced in this section.

The owners and editors of these websites and media are responsible to their articles and other items introduced here. 


زیر مجموعه های تاریخ و فرهنگ:
 


 مجموعه های سایت
7DORIM

 

ARTICLE  مقالات
MOADIM  مناسبتها
PUBLICATIONS   کتب منتشر شده
LINKS  دیگر سایتها

GENEALOGY شجره نامه

 

تصاویر Visions
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma


 

صفحه اول  
در
FaceBook با 7Dorim
ارتباط برقرار کنید