نوای ایرانیان یهودی
 

گویش های اصیل

مقدمه:
بدون تردید گویش یا صحبت کردن، مؤثرترین وسیله ارتباط بشر با محیط خود می باشد.
اگر چه گویش ها به طرق متفاوتی ابراز می شوند، به عبارتی هر قوم یا نژاد با زبان و یا لهجه ای خاص متأثر از محیط زیست خویش (زبان مادری) شروع به صحبت می کند.
باید در نظر داشت، بیان واژه ها با احساس آدمی در آمیخته است و اغلب انسان ها خواسته یا ناخواسته احساس شان را بصورت کلمات در قالب شعر می سرایند و گاهی آنرا بصورت یک زمزمه یا آواز بیان می کنند.
پس از ویرانی بیت همیقداش (معبد سلیمان) و به اسارت رفتن یهودیان به بابل و آزادی و استقرار یافتن آنها در سرزمین پهناور ایران، پس از گذشت بیش از 2700 سال ، زبان و فرهنگ آنان متأثر از شرایط زمان و مکان تغییرات زیادی پیدا نموده است .
در این بخش (گویش های اصیل) ما با تلاشی پیگیر اقدام به ضبط و ثبت گفتارها، سرودها و نیز لهجه های به جا مانده از همکیشان یهودی تهرانی، کاشانی، اصفهانی، یزدی و ..... نموده ایم. ما امیدواریم با شناختی بیشتر در احیاء و حفظ و توسعه این میراث فرهنگی، سهم کوچکی در پایداری و بقا جامعه ایرانیان یهودی داشته باشیم.در صورت تمایل به همکاری در این راستا، اگر گویشی را به صورت گفتگو، آواز، سرود یا خواندن تفیلا و شیرا سراغ دارید، با ما تماس بگیرید تا آنرا در این بخش قرار دهیم.
آنچه در این بخش مشاهده خواهید نمود:
* گفتارها: مشتمل بر سخنرانی ها، بیان خاطرات و  یا صحبتهای محاوره ای با لهجه ی خاص ( زبان مادری) می باشد.
* سرودهای روحانی: که اغلب به زبان عبری خوانده شده و مشتمل بر سرودهای مذهبی مانند تفیلاها، شیرا و زیمرا، تهیلیم و قرائت توراه می باشد.
* نواها: که مشتمل بر آوازهای اصیل و سنتی، مناجات و سرودها محلی اغلب به زبان فارسی و بالهجه های متفاوت خوانده شده است.
* لهجه ها:  نشان گر  فن بیان که اغلب بصورت صحبت های محاوره ای (بومی) به شکل گفتار و یا تصنیف نشات گرفته از زادگاه شخص و یا محیط آموزشی می باشد.
* فهرست اسامی: شامل اسامی شخصیتهایی است که گویش های اصیل ایرانیان یهودی را در قالب عنوان های ذکر شده ( گفتارها- سرودهای روحانی و نواها) و نیز یا با لحجه ای خاص اجرا نموده اند.
* مقالات تحلیلی: این بخش بیانگر تاریخ و آمار گویش های اصیل یهودیان، متمرکز در اقصی نقاط شهرهای ایران می باشد که در یک دوران نچندان دور  جمعیت قابل توجه ای را در آن نقاط تشکیل داده بودند. اگر چه در حال حاضر تعداد جمعیت آنان به حداقل رسیده، ولی هنوز هم کم و بیش استفاده از آن گویش ها رایج می باشد.
راهنمای استفاده
:
طرح کاربردی این بخش بنحوی در نظر گرفته شده که متخصصین علم گویش ها، می توانند با بهره گیری از هر شاخه، به سهولت گویش هر شهر و یا شخص مورد نظر خود را بیابند.
بطور مثال اگر گویش حاخام یدیدیا شوفط مورد نظر شما است، می توانید در بخش فهرست اسامی روی نام ایشان کلیک کنید. و یا اگر لهجه ای خاص مورد نظرتان می باشد روی ستون لهجه ها، شهر مورد نظر تان را انتخاب کنید و روی آن کلیک کنید.
با کلیک کردن بر هر نام در هر ستون، جدولی در ارتباط با همان گویش شکل خواهد گرفت و شما می توانید اثر مورد نظر خود را انتخاب کنید، سپس در سمت چپ برروی دکمه فلش دار کلیک کنید. تا به نمایش در آید..

215 اثر موجود است

نام اثر نوع گویش لهجه نام و نام خانوادگی توضیحات

263

خاطراتی از اصفهان صحبت محاوره ای اصفهانی ابراهیم گلیان مقدم

262

پاتح الیاهو تفیلا کاشانی میرزا آقاجان سوفری میرزا آقاجان سوفری متولد کاشان بوده و در دوران جوانی از خزانیم کنیسای کاشان بشمار می رفت و پس از مهاجرت به تهران در کنیسای حییم سالها بعنوان یکی از خزانیم آن کنیسا فعال بود

261

پاتح الیاهو تفیلا کاشانی میرزا آقاجان سوفری میرزا آقاجان سوفری از اهالی کاشان بوده و در دوران جوانی از خزانیم کنیسای کاشان بشمار می رفت ا و پس از مهاجرت به تهران در کنیسای حییم سالها بعنوان یکی از خزانیم آن کنیسا فعال بود

260

پاتح الیاهو تفیلا کاشانی میرزا آقاجان سوفری میرزا آقاجان سوفری از اهالی کاشان بوده و در دوران جوانی از خزانیم کنیسای کاشان بشمار می رفت و پس از مهاجرت به تهران در کنیسای حییم سالها بعنوان یکی از خزانیم آن کنیسا فعال بود

259

تصنیف آتش دل آواز سنتی تهرانی شلمو عاقلیان

258

آداب روسوم یهودیان یزد صحبت محاوره ای یزدی موسی تاجیان

257

قدر سلامتی سخنرانی سایر لهجه ها ایل ال بن منخم حییم گویش بخارائی، گویش زبان پارسی و یکی از زبان های مرسوم در بین ازبک ها و یهودیان فارسی زبان کهن ترین شهر های (بخارا و سمرقند) ازبکستان می باشد

256

بسوی تو آواز سنتی تهرانی شلمو عاقلیان

255

خدای من آواز سنتی تهرانی شلمو عاقلیان این تفیلا بخشی از تهیلیم می باشد که معمولا در ایام سلیحوت خوانده می شود ، البته ترجمه آن در قالب آواز سنتی اجرا شده است این تفیلا با سنتور شلمو عاقلیان و ضرب ژاکوب حناساب تنظیم و اجرا شده

254

بریوخای تفیلا عبری ژاکوب حناساب این تفیلا بخشی از تهیلیم می باشد که معمولا در ایام سلیحوت خوانده می شود این تفیلا با همکاری شلمو عاقلیان و ژاکوب حناساب اجرا شده

253

می ال کاموخا تفیلا عبری شلمو عاقلیان این تفیلا بخشی از تهیلیم می باشد که معمولا در ایام سلیحوت خوانده می شود این تفیلا با همکاری شلمو عاقلیان و ژاکوب حناساب اجرا شده

252

ترانه شیرازی تصنیف شیرازی شکر شیرازی

251

موسیقی یهودیان اصفهان مصاحبه اصفهانی شلمو عاقلیان برسی موسیقی یهودیان اصفهان مانند شیرا، زمیرا و تفیلا ها و ..... همچنین تاثیر پذیری آن از نحوه خوان دعا ها و سرود های قدیمی مذهبی یهودیان و نیز رشد این موسیقی با بهره گرفتن از فرهنگی ایرانی در طی زمان و به موازات آن، متاثیر شدن از سبک آوازها و موسیقی اصیل ایرانی

250

تهیلیم تفیلا عبری یونا(یونس) دردشتی برگرفته از کتاب مزامیر داوید(تهیلیم) فصل 118 این متن در بخشی از کتاب تفیلای هلل (تشکر از خداوند) هم آورده شده ، تفیلای هلل اغلب در موعدیم قرائت می شود

249

زیمیرا مناجات اصفهانی نیسان شاولیان

248

پاتح الیاهو تفیلا عبری هاراو موشه شرگا

247

شلخ گوئل شیرا و زیمرا اصفهانی مراد نیکنام

246

شلخ گوئل شیرا و زیمرا تهرانی ژانت یهودیان بدون تردید سرود شلح گوئل یکی از اصیل تری و قدیمی ترین شیرا های متداول بین یهودیان ایران می باشد ، که با لهجه های گوناگون سایر شهر ها ، آمیخته ای با زبان فارسی و عبری خوانده می شود .

244

زبان یهودیان کرمانشاه صحبت محاوره ای کرمانشاهی همایون ابراهیمی

243

اصفهان در نیم قرن گذشته صحبت محاوره ای اصفهانی نجات سرشار این گفتگو با همکاری دکتر برآوریان انجام گرفته

242

سلیحوت تفیلا عبری راو داوید شوفط در این بخش ابتدا توضیحاتی راجع به سلیحوت توسطه راو داوید شوفط بیان شده است ، سپس بخشی از سلیحوت توسطه ربای داوید در ی خوانده شده برگرفته از آرشیو کنیسای نتصح

241

ریبنو - سلیحوت تفیلا عبری راو داوید شوفط این تفیلا بخشی از سلیحوت می باشد که با همکاری ربای داوید دری ، احسان خوبیان ، نورالئه یزدی و نجات الئه اسحاقیان خوانده شده برگرفته از آرشیو کنیسای نتصح

240

شیر هملوت -سلیحوت تفیلا عبری راو داوید شوفط برگرفته از آرشیو کنیسای نتصح

239

قدیش تفیلا عبری داوید دری این قدیش بخشی از سلیحوت می باشد که در کنیسای نتصح ضبط شده بر گرفته از کنیسای نتصح

238

ناسا تینا تفیلا عبری احسان خوبیان این بخشی است از سلیحوت برگرفته ار آرشیو کنیسای نتصح

237

آوینو ملکینو تفیلا عبری داوید دری این بخش از سلیحوت با همکاری آقایان نورالئه یزدی ، احسان خوبیان ، نجات الئه اسحاقیان و راو داوید شوفط خوانده شده بر گرفته از آرشیو کنیسای نتصح

236

سلیحوت تفیلا عبری نورالئه یزدی این بخش از سلیحوت با همکاری آقایان احسان خوبیان ، نجات الئه اسحاقیان و ربای داوید دری خوانده شده است

235

یهودیان یزدی صحبت محاوره ای یزدی شالم هرمان مقدم

234

حمام یهودیان شیراز صحبت محاوره ای شیرازی استر کهنیم

233

مصاپزی خاطرات شیرازی استر ماشیح

232

محله آقا زمان صحبت محاوره ای کردی آرامیت نبی لاویان

231

مدرسه کوثر خاطرات شیرازی هوشنگ خاندادش

230

آداب و رسوم یهودیان کرمانشاه صحبت محاوره ای کرمانشاهی بهمن محمودی

229

کنیسای اتحاد (آلیانس) صحبت محاوره ای کردی آرامیت حاخام میکائیل قدوسی

228

مناجات تفیلا تهرانی یونا(یونس) دردشتی بخشی از تفیلای سلیحوت

227

سلیحوت - تفیلا عبری یونا(یونس) دردشتی بخشی از تفیلای سلیحوت

226

سلیحوت تفیلا عبری یونا(یونس) دردشتی بخشی از تفیلای سلیحوت

225

پاتح الیاهو تفیلا عبری یونا(یونس) دردشتی بخشی از تفیلای سلیحوت

223

سلیحوت تفیلا عبری یونا(یونس) دردشتی بخشی از تفیلای سلیحوت

222

مدرسه آقایقتی ال سخنرانی کاشانی مردخای (مراد) ستاره شناس

221

تاریخ شناسی یهودیان ایران مصاحبه تهرانی امنون نتصر مصاحبه آمنون نتصر در استودیو جام جم امریکا راجع به تاریخ یهودیان ایران برگرفته از آرشیو منوچهر بی بی یان

220

بزرگداشت مصاحبه تهرانی جمشید کشفی مصاحبه جمشید امیدوار با جمشید کشفی نماینده یهودیان ایران در مجلس شورای ملی دوره بیست و یکم سالهای خدمت 1342 - 1346 خورشیدی برگرفته از آرشیو منوچهر بی بی یان

219

مرغ سحر مصاحبه تهرانی مرتضی نی داود مصاحبه با مرتضی خان نی داود ، توسط تلویزیون جام جم امریکا برگرفته از آرشیو منوچهر بی بی یان

218

خاطرات نگفته خاطرات تهرانی حاخام یدیدیا شوفط مصاحبه منوچهر بی بی یان با حاخام یدیدیا شوفط رهبر دینی ایرانیان یهودی توسط تلویزیون جام جم بر گرفته از آرشیو منو چهر بی بی یان

217

تبریک سال نو روش هشانا سخنرانی تهرانی حاخام یدیدیا شوفط مصاحبه منوچهر بی بی یان با حاخام یدیدیا شوفط و راو داوید شوفط بمناسبت فرا رسیدن روش هشانا 5750 عبری بر گرفته از آرشیو منوچهر بی بی یان

216

تعامیم قرائت توراه فارسی سلیس پروانه صراف شناخت و اجرای صیحیح نت ها و موسیقی نیایشی یهودیان بویژه در نحوه قرائت توراه ( تعامیم ) و خواندن نفیلا ها

215

مزبور داوید تفیلا عبری پروانه صراف خواندن مزامیر داود (قبل از خواندن براخای یائین شب شبات ) بطور کلاسیک و با رعایت و در با نظر گرفتن صدا ها در چهار چوب تعامیم

214

کنیسا آقا یقوتیل خاطرات کاشانی پرویز شیریان

213

باغ فین خاطرات کاشانی پرویز شیریان

212

خاطرات مدرسه آقا یقوتیئل صحبت محاوره ای کاشانی یعقوب شوفط

211

شیرای دامادی شیرا و زیمرا عبری یعقوب شوفط

210

تفیلای حنا تفیلا عبری یعقوب شوفط

209

پاتح الیاهو تفیلا عبری نورالئه یزدی نورالئه یزدی زاده کاشان می باشد سبک خواندن این پاتح الیاهو ، اغلب با همین نوا در کنیساها ی کاشان خوانده می شده است

208

هفطارا قرائت توراه عبری پروانه صراف هفطارای ویرا سفر شموت از کتاب یحزقل فصل بیست و هشتم آیه 25

207

عطیه ایمان سخنرانی فارسی سلیس پروانه صراف تربیت فرزندان به عنوان مهم ترین سرمایه ما می باشد . تفسیر مطالب فوق برگرفته ازکتاب مقدس می باشد

206

پاراشای پارا ادوما سخنرانی تهرانی حاخام اوریل داویدی

205

تفسیر سخنرانی تهرانی حاخام اوریل داویدی

204

یهودیان کاشان خاطرات کاشانی راو داوید شوفط سخنرانی پروفسور امنون نتصر با لهجه کاشی در مراسم گردهمائی ایرانیان یهودی در شب کاشی ها با همکاری و سخنرانی راو داوید شوفط لس آنجلس 1995

203

تاریخ یهودیان کاشان صحبت محاوره ای تهرانی حاخام یدیدیا شوفط سخنرانی حاخام یدیدیا شوفط در گردهمائی ایرانیان یهودی در مراسم شب کاشی ها لس آنجلس 1995

202

پی یود تفیلا تهرانی ناصر مرادزری "پی یود" بخشی از نماز سلیحوت می باشد که ترجمه کامل آن بفارسی قرائت شده است عبارت آغازین آن با جمله "پروردگار ما که در آسمان ها هستی " بیان می شود

197

سنندج صحبت محاوره ای کردی آرامیت الیه خلیلی

196

خاطرات دهه 1350 مصاحبه رشتی فخری فرداد

195

یهودیان رشت صحبت محاوره ای رشتی فخری فرداد گفتگوی فخری فرداد با حضور آمنون نتصر و با همکاری موسی فرداد برگرفته از آرشیو آمنون نتصر

194

خاطرات رشت صحبت محاوره ای رشتی موسی فرداد گفتگوی در حضور آمنون نتصر با همکاری فخری فرداد برگرفته از آرشیو آمنون نتصر

193

آموزش زبان گیلکی صحبت محاوره ای رشتی فخری فرداد برگرفته از آرشیو آمنون نتصر آموزش زبان گیلکی قسمت دوم

192

آموزش زبان گیلکی صحبت محاوره ای رشتی فخری فرداد تمرین و آموزش زبان گیلکی با حضور آمنون نتصر قسمت اول برگرفته از آرشیو آمنون نتصر

191

آداب و رسوم صحبت محاوره ای رشتی فخری فرداد گفتگوی با حضور آمنون نتصر در باره یهودیان رشت بر گرفته از آرشیو امنون نتصر

190

ترانه گیلکی ترانه رشتی فخری فرداد مجموعه ای از ترانه های گیلکی برگرفته از آرشیو آمنون تتصر

189

اگد لخا شیرا و زیمرا عبری ناصر مرادزری اگد لخا- شیرا و تفیلا

188

ها ادرت و ها امونا شیرا و زیمرا عبری ناصر مرادزری ها ادرت و ها امونا - شیرا و تفیلا

187

اودخا شیرا و زیمرا عبری ناصر مرادزری اودخا - شیرا و تفیلا

186

میزمور له داوید شیرا و زیمرا عبری ناصر مرادزری میزمور له داوید - شیرا و تفیلا

184

زندگینامه خاطرات تهرانی شمسی حکمت گزارش مستند ، از زندیگینامه ( مشاهیر یهود ایران ) خانم شمسی حکمت برگرفته از آرشیو خانوادگی شمسی حکمت

183

برمیتصوا سخنرانی مشهدی ملا یوسف دیلمانی اجرای مراسم برمیتصوا

182

حجاب قسمت دوم سخنرانی تهرانی حاخام اوریل داویدی

181

حجاب قسمت اول سخنرانی تهرانی حاخام اوریل داویدی

180

دوچرخه خاطرات اصفهانی شکرالئه برآوریان خاطراتی از دوران تحصیلی ، اصفهان اواسطه دهه 1330 خورشیدی

179

محله کلیمیان شیراز خاطرات شیرازی ایرج یگانه بیان خاطراتی از محله کلیمیان شیرازطی نیم قرن گذشته دهه 1340 خورشیدی

178

مصاحبه تلویزیونی مصاحبه فارسی سلیس یوسف ستاره شناس مصاحبه مژده روفه با یوسف ستاره شناس در رابطه با معرفی سایت 7dorim.com و تعین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت مرکز پژوهش و مطالعات ایرانیان یهودی

177

آواز آواز سنتی تهرانی یونا(یونس) دردشتی

176

آواز آواز سنتی تهرانی یونا(یونس) دردشتی

175

آواز آواز سنتی تهرانی یونا(یونس) دردشتی

174

آواز آواز سنتی تهرانی یونا(یونس) دردشتی

173

آواز آواز سنتی تهرانی یونا(یونس) دردشتی

172

آواز آواز سنتی تهرانی یونا(یونس) دردشتی

171

شهر من اصفهان صحبت محاوره ای اصفهانی مژده روفه

170

مصاحبه صحبت محاوره ای تهرانی آقا جان شادی برگرفته از آرشیو فرشاد فرزان

169

مصاحبه سخنرانی تهرانی مرتضی نی داود برگرفته از آرشیو رادیو ایران چهره های موسیقی ایران تهیه کننده : محمود خوشنام و با همکاری ژاله کاظمی

168

سلیحوت تفیلا عبری ربای مردخای کهنیم برگرفته از آرشیو انجمن مشهدهای نیویورک اجرای مراسم سلیحوت توسطه ربای مردخای کهنیم با همکاری ربای الیاهو بن حیم

167

شلح گوئل شیرا و زیمرا تهرانی ابراهیم بنایان

166

شبات خاطرات کاشانی اسحق یعقوبیه

165

روش هشانا تفیلا کاشانی اسحق یعقوبیه

164

یهودیان کاشان صحبت محاوره ای کاشانی اسحق یعقوبیه

161

عروسی صحبت محاوره ای اصفهانی مژده روفه

160

حکایت مادر بزرگ صحبت محاوره ای اصفهانی مژده روفه

159

آشنای صحبت محاوره ای اصفهانی مژده روفه

158

آداب و رسوم یهودیان کاشان سخنرانی کاشانی راو داوید شوفط

157

خاطراتی از کاشان خاطرات کاشانی نورالئه گبای

156

خاطرات کاشان صحبت محاوره ای کاشانی رفائل گبای

155

سروده صحبت محاوره ای اصفهانی مراد نیکنام

154

تفیلا شیرا و زیمرا عبری موشه داویدی

153

زهره آواز سنتی تهرانی موشه داویدی

152

آواز آواز سنتی تهرانی یونا(یونس) دردشتی

151

آواز آواز سنتی تهرانی یونا(یونس) دردشتی

150

آواز آواز سنتی تهرانی یونا(یونس) دردشتی

149

آواز آواز سنتی تهرانی یونا(یونس) دردشتی

145

سلیحوت تفیلا عبری ماشاالئه (نحمیا) سلیمانی

144

سلیحوت تفیلا فارسی سلیس منصور زر برگرفته از آرشیو انجمن مشهدی های نیویورک با همکاری ابراهیم شاعر نشات گرفته از سبک نوحه خوانی

143

سلیحوت تفیلا عبری منصور زر بر گرفته از آزشیو انجمن مشهدی های نیویورک با همکاری ابراهیم شاعر

142

سلیحوت تفیلا عبری عبدالرحیم زر برگرفته از آرشیو انجمن مشهد های نیویورک با همکاری ابراهیم شاعر

141

سلیحوت تفیلا عبری منصور زر

140

سلیحوت تفیلا عبری میرزا نسیم بصلیان

139

سلیحوت تفیلا عبری امیر کهن برگرفته از آرشیو انجمن مشهد های نیویورک با همکاری ابراهیم شاعر

138

سلیحوت تفیلا عبری ماشاالئه (نحمیا) سلیمانی

137

سلیحوت تفیلا عبری ماشاالئه (نحمیا) سلیمانی برگرفته از آرشیو انجمن مشهدی های نیویورک باهمکاری ابراهیم شاعر

136

سلیحوت تفیلا عبری یعقوب بهنام برگرفته از آرشیو انجمن خراسانی های نیویورک با همکاری ابراهیم شاعر

135

می کاموخا 2 تفیلا فارسی سلیس راو اسحق بعلنث پاراشای تورا ه مرتبط با شبات زاخور

134

می کاموخا 1 تفیلا فارسی سلیس راو اسحق بعلنث ترجمه می کامو ا مرتبط به شبات زاخور

133

زاهد آواز سنتی تهرانی ابراهیم اخلاق فر

132

بگشای لب آواز سنتی تهرانی ابراهیم اخلاق فر

131

صنوبر آواز سنتی تهرانی ابراهیم اخلاق فر

130

مست آواز سنتی تهرانی ابراهیم اخلاق فر

129

مرغ سحر تصنیف تهرانی ابراهیم (خلیل ) ستاره شناس

128

کاشان خاطرات کاشانی ابراهیم (خلیل ) ستاره شناس

127

خوش اذا تصنیف تهرانی ابراهیم (خلیل ) ستاره شناس

126

شالم علیخم تفیلا تهرانی ابراهیم (خلیل ) ستاره شناس

125

واسونک ترانه شیرازی داریوش شیرا خوان

124

سلیحوت تفیلا عبری عزیز دردشتی

122

پاراشای توراه قرائت توراه عبری احسان خوبیان بر گرفته از آرشیو جورج هارونیان و با همکاری متشه امیر

121

شیرا شیرا و زیمرا عبری احسان خوبیان

120

عروسی شیرا و زیمرا تهرانی احسان خوبیان

119

دیدار شیرا و زیمرا تهرانی احسان خوبیان برگرفت از آرشیو جورج هارونیان و با همکاری متشه امیر

118

موسی شیرا و زیمرا تهرانی احسان خوبیان

117

شیرای حاتانی شیرا و زیمرا عبری احسان خوبیان برگرفته از آرشیو جورج هارونیان و با همکاری متشه امیر

116

پیراهن یوسف شیرا و زیمرا اصفهانی یهودا صدیق پور

115

شبات شیرا و زیمرا اصفهانی یهودا صدیق پور بر گرفته از آرشیو جورج هارونیان و با همکاری متشه امیر

114

شلح گوئل شیرا و زیمرا تهرانی نورالئه ساقیان

113

می پی یل تفیلا تهرانی نورالئه ساقیان

112

مشه شیرا و زیمرا تهرانی نورالئه ساقیان بر گرفته از آرشیو جورج هارونیان و با همکاری متشه امیر

111

شیرای حاتانی شیرا و زیمرا سایر لهجه ها نورالئه ساقیان برگرفته از آرشیو جورج هارونیان و با همکاری متشه امیر

110

شیرای حاتانی شیرا و زیمرا اصفهانی نورالئه ساقیان

109

شیرای برمیتصوا شیرا و زیمرا تهرانی احسان خوبیان بر گرفته از آرشیو جورج هارونیان و با همکاری متشه امیر

108

شیرای حاتانی شیرا و زیمرا تهرانی احسان خوبیان برگرفته از آرشیو جورج هارونیان و با همکاری متشه امیر

107

شیرای حاتانی شیرا و زیمرا عبری احسان خوبیان

106

سلیحوت تفیلا عبری ناصر زر برگرفته از آرشیو انجمن مشهدی ها - نیویورک

105

سلیحوت تفیلا عبری ربای الیاهو بن حیم برگرفته از آرشیو انجمن مشهدی ها نیویورک

104

سلیحوت تفیلا عبری عبدالرحیم زر برگرفته از آرشیو انجمن مشهدی ها نیویورک

103

سلیحوت تفیلا عبری ناصر زر برگرفته از آرشیو انجمن مشهدی ها نیویورک

101

واسونک ترانه شیرازی شکر شیرازی

100

خانوم خانونم ترانه شیرازی شکر شیرازی

99

دائی جونوم ترانه شیرازی شکر شیرازی

97

کاکا آمد ترانه شیرازی شکر شیرازی

96

شمس العماره ترانه شیرازی شکر شیرازی ترانه روحوضی

95

بیاد شیراز ترانه شیرازی شکر شیرازی

93

شیرای حاتانی شیرا و زیمرا تهرانی نجات الئه موسیقی برگرفته از آرشیو آمنون نتصر

92

فرهنگ کاشان خاطرات کاشانی جواهر تجاریه توضیحاتی درباره فرهنگ و تاریخ مردم کاشان

91

بیات ترک سرود اصیل فارسی سلیس شهلا سرشار با همکاری استاد مرتضی خان نی داود

90

سلیحوت تفیلا عبری یونا(یونس) دردشتی هوها الوهیم- شمع ایسرائل - عننو

89

نیایش تفیلا تهرانی یونا(یونس) دردشتی

88

تفیلای حنا تفیلا تهرانی یعقوب بنفشه

87

مناجات شعبان شهری تفیلا تهرانی یعقوب بنفشه

86

جاده ها ترانه فارسی سلیس فرید دردشتی

85

عزیزم ترانه فارسی سلیس فرید دردشتی

84

اسمت در لب منه ترانه فارسی سلیس فرید دردشتی

83

کسی مثل ما نمیشه ترانه فارسی سلیس فرید دردشتی

82

ملاگانیا سالزوسا ترانه سایر لهجه ها فرید دردشتی این تراته به زبان اسپانیولی اجرا شده است

81

در کنار تو ترانه فارسی سلیس فرید دردشتی

80

گل ناز ترانه فارسی سلیس فرید دردشتی

79

پاتح الیاهو تفیلا عبری موسی ساسونـی

78

قدیش تفیلا عبری فرید دردشتی

77

حیف والا ترانه فارسی سلیس فرید دردشتی

75

زنان یهودی صحبت محاوره ای شیرازی استر ربیع

74

کتاب رحمیم سخنرانی شیرازی شوشنا شیرازی

73

انجمن خیره شیراز گفتار شیرازی ایرج یگانه

72

سازمان بانوان شیراز گفتار شیرازی گلناز باری

71

ثبت اسناد یهودیان در شیراز گویش اصیل شیرازی رحمان مره صدق

70

ساختار لهجه شیرازی صحبت محاوره ای شیرازی سیامک مره صدق لهجه یهودیان شیراز در واقع با شهر لار هم ریشه است. ایشان در باره بخش ادبی و بخش فرکلور این لهجه نیز توضیحاتی داده اند

69

کلیمیان کرمان گفتار کرمانی شلومو آبایی

68

رسوم مردم کاشان گویش اصیل کاشانی نرگس آبایی

67

قدمت کلیمیان کاشان گفتار کاشانی النا لاویان

66

گفتار گویش اصیل شیرازی انجمن خیریه شیراز گفتگو هیات مدیره انجمن کلیمیان خیریه شیراز

65

زبان کرمانشاهی گویش اصیل کردی آرامیت فریدون قهرمانی درباره زبان کرمانشاهی صحبت می کند

64

کنیسای بزرگ گفتار اصفهانی یوهانا شمیان در باره ی کنیسای بزرگ اصفهان و اینکه چگونه آنرا مرمت و بازسازی کردند صحبت می کند

63

سارح بت آشر گویش اصیل اصفهانی یعقوب اوارهام اصفهانی یعقوب نهداران مسئول نگاهداری زیارتگاه سارح بت آشر و بهشتیه اصفهان

62

کنیسا صحبت محاوره ای اصفهانی سعید اصفهانی صحبت راجع به کنیسا های اصفهان

61

کلیمیان شیراز گفتار شیرازی هوشنگ خاندادش معاونت و عضو هیات مدیره انجمن خیره کلیمیان شیراز

60

معرفی دکتر منوچهر الیاسی گویش اصیل کردی آرامیت دکتر منوچهر الیاسی

59

محله ی اصفهان گویش اصیل اصفهانی عزت بروخیم در رابطه با وضعیت محله ی اصفهان صحبت می کنند

44

تو را دیدم پسندیدم شیرا و زیمرا اصفهانی رحیم عبدیان برگفته از آرشیو خانم شیرن دخت دقیقیان

43

13 سمبل یهودیان شیرا و زیمرا اصفهانی حبیب الله ملایم در این سرود از 13 سمبل یهودیان نام برده می شود- بعنوان مثال 1 سمبل خد-ا می باشد و یا 13 یا آور 13 سالگی و سن تکلیف پسران می باشد

42

قول ساسون و قول سیمحا شیرا و زیمرا اصفهانی رحیم عبدیان این سرود را جهت شاد باش گویی برای عروس و داماد می خوانند

41

ندا آمد شیرا و زیمرا اصفهانی رحیم عبدیان ندا آمد که یا موسی --- بگیر در دست تو این عصا

40

مهمان کن تصنیف اصفهانی رحیم عبدیان بر گرفته از آرشیو شیرین دخت دقیقیان

39

خرمن گل شیرا و زیمرا اصفهانی پروین اسرائیل راه رفتنت و خندیدنت و قهر کردنت واویلا برگفته از آرشیو خانم شیرین دخت دقیقیان

38

سرود ما شیرا و زیمرا اصفهانی حبیب الله ملایم برگرفته از آرشیو خانم شرین دخت دقیقیان

37

حروف عبری شیرا و زیمرا اصفهانی رحیم عبدیان این شعر به ترتیب حروف عبری خوانده شده

36

به زخوت موشه ربنو شیرا و زیمرا اصفهانی رحیم عبدیان این سرود بصورت گروهی اجرا شده است

35

گل پاشو شیرا و زیمرا اصفهانی پروین اسرائیل این ترانه در واقع مزایا و معایب خانه پدری و خانه همسر را مقایسه می کند و دست آخر بخاطر عشق از همه مزایای خانه پدری چشم پوشی می کند

34

شاوعوت شیرا و زیمرا اصفهانی رحیم عبدیان در مورد جش اعطای تورات به یهودیان سروده شده است

33

شبات عروسی شیرا و زیمرا اصفهانی رحیم عبدیان این شعر برای شبات عروسی خوانده شده است

32

صدیقیم شیرو لانو شیرا و زیمرا سایر لجه ها رحیم عبدیان ای خد-ا نجات بفرست به قدوسیت و زخوت موشه ربنو صدیقیم ها تاج برسر- همه تاج ها تاج قیصر - نشینیم بر لب کوثر

31

ای دوست بردی دل و دینم شیرا و زیمرا اصفهانی رحیم عبدیان برگرفته از آرشیو شیرین دخت دقیقیان

30

دستمال یار شیرا و زیمرا اصفهانی پروین اسرائیل معانی این شعر این است که کسی دستمال من را برداشته هر چه پول بوده حلاش باد ولی اطفا خود دستمال را بیاورید که یادگار یارم می باشد

29

مقدمه رساله کل ایسرائل تفیلا عبری حاخام یدیدیا شوفط کل ایسرائل یکی از مهمترین قسمتهای میشنا در قسمت فصول پدران می باشد که جناب حاخام آنرا در بسیاری ازکنیساها قراعت کردند

28

سرود یاریبون شیرا و زیمرا عبری حاخام یدیدیا شوفط سرود بسیار دلنشین جناب حاخام که در مجلس عروسی آقی بنداوید قراعت کردند

27

تفیلا تفیلا عبری حاخام یدیدیا شوفط تفیلای میحا در کنیسای حییم که در تاریخ 1342 بصورت جماعتی برگذار شده است

26

شیرا عروسی شیرا و زیمرا کاشانی حاخام یدیدیا شوفط قسمت دوم شیرا

25

شیرا عروسی شیرا و زیمرا کاشانی حاخام یدیدیا شوفط شیرایی که معمولادر مراسم ازدواج خوانده می شود قسمت اول بر گرفته از صیدور

24

هفت براخای ازدواج (شیوعا براخوت) تفیلا عبری حاخام یدیدیا شوفط شیواعا براخوت درواقع هفت دعا می باشد که برای عروس و داماد توسط بزرگان مجلس به ترتیب قراعت می شود

23

پاتح الیاهو تفیلا عبری حاخام یدیدیا شوفط پاتح الیاهو بخشی از قسمتهای تفیلا می باشد که در ابتدای آن خوانده می شود

11

بیات ترک آواز تهرانی یونا(یونس) دردشتی بیات ترک آواز یونس دردشتی با همکاری تار جلیل شهناز و ویلن علی تجویدی

10

ساقی نامه آواز تهرانی یونا(یونس) دردشتی ساقي نامه كه اجزاي يك منظومه مستقل را تشكيل مي‌دهد، شامل ابياتي هستند بيشتر در قالب مثنوي كه در آن ساقي خطاب قرار مي‌دهد

7

محله عودلاجان گفتار فارسی امروزی هارون یشایایی صحبت بطور اختصار در باره سابقه تاریخی محله عودلاجان و کلیمیان تهران از ابتدا تا کنون

6

داستانهای فولکور داوید هملخ سخنرانی اصفهانی حاجی سیون کامل کلیمی قسمتی ازسخنرانی مذهبی در خانه ای در اصفهان، در مراسم ختم، مشتمل چهار داستان کوتاه منتسب به حضرت داوید.

5

خاطرات گویش اصیل کاشانی آقا جان شادی بخشی از خاطرات آقا جان شادی در کاشان

 

زیر مجموعه های
 تاریخ و فرهنگ
:
ARTICLE  مقالات
MOADIM  مناسبتها
PUBLICATIONS   کتب منتشر شده
LINKS  دیگر سایتها
Colloquial
 گویشهای اصیل  

 

بخشهای اصلی سایت 7DORIM
آرشیو Archive
انطباق لحظه ها Calendar
تاریخ و فرهنگ  Culture
باع بهشت GanEden
درباره ما About Us
تماس با ما Contact Us
پاناروما ( سراسرنما) Panaroma