نیایش

نیایش

نام و نام خانوادگی : یونا(یونس) دردشتی

نوع اثر: تفیلا   لهجه: تهرانی   

توضیحات:

 

 

 

صفحه در حال باز گذاریست لطفا تامل بفرمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست همه آثار: یونا(یونس) دردشتی
تفیلا
لیست همه تفیلا ها
تهرانی
لیست همه لهجه های تهرانی

مشاهده همه لیست

 

 

     

در FaceBook با 7Dorim ارتباط برقرار کنید