کتاب رحمیم

کتاب رحمیم

نام و نام خانوادگی : شوشنا شیرازی

نوع اثر: سخنرانی   لهجه: شیرازی   زمان: 2011    مکان: شیراز

توضیحات:

 

 

 

صفحه در حال باز گذاریست لطفا تامل بفرمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست همه آثار: شوشنا شیرازی
سخنرانی
لیست همه سخنرانی ها
شیرازی
لیست همه لهجه های شیرازی

مشاهده همه لیست

 

 

     

در FaceBook با 7Dorim ارتباط برقرار کنید