ساختار لهجه شیرازی

ساختار لهجه شیرازی

نام و نام خانوادگی : سیامک مره صدق

نوع اثر: صحبت محاوره ای   لهجه: شیرازی   زمان: 2011    مکان: تهران

توضیحات: لهجه یهودیان شیراز در واقع با شهر لار هم ریشه است. ایشان در باره بخش ادبی و بخش فرکلور این لهجه نیز توضیحاتی داده اند

 

 

 

صفحه در حال باز گذاریست لطفا تامل بفرمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست همه آثار: سیامک مره صدق
صحبت محاوره ای
لیست همه صحبت محاوره ای ها
شیرازی
لیست همه لهجه های شیرازی

مشاهده همه لیست

 

 

     

در FaceBook با 7Dorim ارتباط برقرار کنید