زبان کرمانشاهی

زبان کرمانشاهی

نام و نام خانوادگی : فریدون قهرمانی

نوع اثر: گویش اصیل   لهجه: کردی آرامیت   زمان: بهار2011    مکان: تهران

توضیحات: درباره زبان کرمانشاهی صحبت می کند

 

 

 

صفحه در حال باز گذاریست لطفا تامل بفرمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست همه آثار: فریدون قهرمانی
گویش اصیل
لیست همه گویش اصیل ها
کردی آرامیت
لیست همه لهجه های کردی آرامیت

مشاهده همه لیست

 

 

     

در FaceBook با 7Dorim ارتباط برقرار کنید