سارح بت آشر

سارح بت آشر

نام و نام خانوادگی : یعقوب اوارهام اصفهانی

نوع اثر: گویش اصیل   لهجه: اصفهانی   زمان: بهار2011    مکان: اصفهان

توضیحات: یعقوب نهداران مسئول نگاهداری زیارتگاه سارح بت آشر و بهشتیه اصفهان

 

 

 

صفحه در حال باز گذاریست لطفا تامل بفرمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست همه آثار: یعقوب اوارهام اصفهانی
گویش اصیل
لیست همه گویش اصیل ها
اصفهانی
لیست همه لهجه های اصفهانی

مشاهده همه لیست

 

 

     

در FaceBook با 7Dorim ارتباط برقرار کنید