کنیسا

کنیسا

نام و نام خانوادگی : سعید اصفهانی

نوع اثر: صحبت محاوره ای   لهجه: اصفهانی   زمان: بهار 2011    مکان: اصفهان

توضیحات: صحبت راجع به کنیسا های اصفهان

 

 

 

صفحه در حال باز گذاریست لطفا تامل بفرمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست همه آثار: سعید اصفهانی
صحبت محاوره ای
لیست همه صحبت محاوره ای ها
اصفهانی
لیست همه لهجه های اصفهانی

مشاهده همه لیست

 

 

     

در FaceBook با 7Dorim ارتباط برقرار کنید