داستانهای فولکور داوید هملخ

داستانهای فولکور داوید هملخ

نام و نام خانوادگی : حاجی سیون کامل کلیمی

نوع اثر: سخنرانی   لهجه: اصفهانی   زمان: بهار 2011    مکان: اصفهان

توضیحات: قسمتی ازسخنرانی مذهبی در خانه ای در اصفهان، در مراسم ختم، مشتمل چهار داستان کوتاه منتسب به حضرت داوید.

 

 

 

صفحه در حال باز گذاریست لطفا تامل بفرمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست همه آثار: حاجی سیون کامل کلیمی
سخنرانی
لیست همه سخنرانی ها
اصفهانی
لیست همه لهجه های اصفهانی

مشاهده همه لیست

 

 

     

در FaceBook با 7Dorim ارتباط برقرار کنید