شاوعوت

شاوعوت

نام و نام خانوادگی : رحیم عبدیان

نوع اثر: شیرا و زیمرا   لهجه: اصفهانی   زمان: 1385    مکان: تهران

توضیحات: در مورد جش اعطای تورات به یهودیان سروده شده است

 

 

 

صفحه در حال باز گذاریست لطفا تامل بفرمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست همه آثار: رحیم عبدیان
شیرا و زیمرا
لیست همه شیرا و زیمرا ها
اصفهانی
لیست همه لهجه های اصفهانی

مشاهده همه لیست

 

 

     

در FaceBook با 7Dorim ارتباط برقرار کنید