صدیقیم شیرو لانو

صدیقیم شیرو لانو

نام و نام خانوادگی : رحیم عبدیان

نوع اثر: شیرا و زیمرا   لهجه: سایر لجه ها   زمان: 1375    مکان: تهران

توضیحات: ای خد-ا نجات بفرست به قدوسیت و زخوت موشه ربنو صدیقیم ها تاج برسر- همه تاج ها تاج قیصر - نشینیم بر لب کوثر

 

 

 

صفحه در حال باز گذاریست لطفا تامل بفرمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست همه آثار: رحیم عبدیان
شیرا و زیمرا
لیست همه شیرا و زیمرا ها
سایر لجه ها
لیست همه لهجه های سایر لجه ها

مشاهده همه لیست

 

 

     

در FaceBook با 7Dorim ارتباط برقرار کنید