دستمال یار

دستمال یار

نام و نام خانوادگی : پروین اسرائیل

نوع اثر: شیرا و زیمرا   لهجه: اصفهانی   زمان: 1370    مکان: تهران

توضیحات: معانی این شعر این است که کسی دستمال من را برداشته هر چه پول بوده حلاش باد ولی اطفا خود دستمال را بیاورید که یادگار یارم می باشد

 

 

 

صفحه در حال باز گذاریست لطفا تامل بفرمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست همه آثار: پروین اسرائیل
شیرا و زیمرا
لیست همه شیرا و زیمرا ها
اصفهانی
لیست همه لهجه های اصفهانی

مشاهده همه لیست

 

 

     

در FaceBook با 7Dorim ارتباط برقرار کنید