ترانه شیرازی

ترانه شیرازی

نام و نام خانوادگی : شکر شیرازی

نوع اثر: تصنیف   لهجه: شیرازی   زمان: 2015    مکان: ایستگاه رادیو

توضیحات:

 

 

 

صفحه در حال باز گذاریست لطفا تامل بفرمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست همه آثار: شکر شیرازی
تصنیف
لیست همه تصنیف ها
شیرازی
لیست همه لهجه های شیرازی

مشاهده همه لیست

 

 

     

در FaceBook با 7Dorim ارتباط برقرار کنید