تهیلیم

تهیلیم

نام و نام خانوادگی : یونا(یونس) دردشتی

نوع اثر: تفیلا   لهجه: عبری   زمان: 1345 خورشیدی    مکان: تهران

توضیحات: برگرفته از کتاب مزامیر داوید(تهیلیم) فصل 118 این متن در بخشی از کتاب تفیلای هلل (تشکر از خداوند) هم آورده شده ، تفیلای هلل اغلب در موعدیم قرائت می شود

 

 

 

صفحه در حال باز گذاریست لطفا تامل بفرمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست همه آثار: یونا(یونس) دردشتی
تفیلا
لیست همه تفیلا ها
عبری
لیست همه لهجه های عبری

مشاهده همه لیست

 

 

     

در FaceBook با 7Dorim ارتباط برقرار کنید