زبان یهودیان کرمانشاه

زبان یهودیان کرمانشاه

نام و نام خانوادگی : همایون ابراهیمی

نوع اثر: صحبت محاوره ای   لهجه: کرمانشاهی   زمان: پائیز 2016    مکان: یروشالیم

توضیحات:

 

 

 

صفحه در حال باز گذاریست لطفا تامل بفرمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست همه آثار: همایون ابراهیمی
صحبت محاوره ای
لیست همه صحبت محاوره ای ها
کرمانشاهی
لیست همه لهجه های کرمانشاهی

مشاهده همه لیست

 

 

     

در FaceBook با 7Dorim ارتباط برقرار کنید