سلیحوت

سلیحوت

نام و نام خانوادگی : راو داوید شوفط

نوع اثر: تفیلا   لهجه: عبری   زمان: پائیز 1999 میلادی    مکان: لس آنجلس

توضیحات: در این بخش ابتدا توضیحاتی راجع به سلیحوت توسطه راو داوید شوفط بیان شده است ، سپس بخشی از سلیحوت توسطه ربای داوید در ی خوانده شده برگرفته از آرشیو کنیسای نتصح

 

 

 

صفحه در حال باز گذاریست لطفا تامل بفرمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست همه آثار: راو داوید شوفط
تفیلا
لیست همه تفیلا ها
عبری
لیست همه لهجه های عبری

مشاهده همه لیست

 

 

     

در FaceBook با 7Dorim ارتباط برقرار کنید