شیر هملوت -سلیحوت

شیر هملوت -سلیحوت

نام و نام خانوادگی : راو داوید شوفط

نوع اثر: تفیلا   لهجه: عبری   زمان: پائیز 1999    مکان: لس آنجلس

توضیحات: برگرفته از آرشیو کنیسای نتصح

 

 

 

صفحه در حال باز گذاریست لطفا تامل بفرمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست همه آثار: راو داوید شوفط
تفیلا
لیست همه تفیلا ها
عبری
لیست همه لهجه های عبری

مشاهده همه لیست

 

 

     

در FaceBook با 7Dorim ارتباط برقرار کنید