مدرسه کوثر

مدرسه کوثر

نام و نام خانوادگی : هوشنگ خاندادش

نوع اثر: خاطرات   لهجه: شیرازی   زمان: may 2014    مکان: شیراز

توضیحات:

 

 

 

صفحه در حال باز گذاریست لطفا تامل بفرمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست همه آثار: هوشنگ خاندادش
خاطرات
لیست همه خاطرات ها
شیرازی
لیست همه لهجه های شیرازی

مشاهده همه لیست

 

 

     

در FaceBook با 7Dorim ارتباط برقرار کنید