کنیسای اتحاد (آلیانس)

کنیسای اتحاد (آلیانس)

نام و نام خانوادگی : حاخام میکائیل قدوسی

نوع اثر: صحبت محاوره ای   لهجه: کردی آرامیت   زمان: may 2014    مکان: کرمانشاه

توضیحات:

 

 

 

صفحه در حال باز گذاریست لطفا تامل بفرمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست همه آثار: حاخام میکائیل قدوسی
صحبت محاوره ای
لیست همه صحبت محاوره ای ها
کردی آرامیت
لیست همه لهجه های کردی آرامیت

مشاهده همه لیست

 

 

     

در FaceBook با 7Dorim ارتباط برقرار کنید