تفسیر

تفسیر

نام و نام خانوادگی : حاخام اوریل داویدی

نوع اثر: سخنرانی   لهجه: تهرانی   زمان: 1368 خورشیدی    مکان: تهران

توضیحات:

 

 

 

صفحه در حال باز گذاریست لطفا تامل بفرمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست همه آثار: حاخام اوریل داویدی
سخنرانی
لیست همه سخنرانی ها
تهرانی
لیست همه لهجه های تهرانی

مشاهده همه لیست

 

 

     

در FaceBook با 7Dorim ارتباط برقرار کنید