آواز

آواز

نام و نام خانوادگی : یونا(یونس) دردشتی

نوع اثر: آواز سنتی   لهجه: تهرانی   زمان: دهه 1340    مکان: تهران

توضیحات:

 

 

 

صفحه در حال باز گذاریست لطفا تامل بفرمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست همه آثار: یونا(یونس) دردشتی
آواز سنتی
لیست همه آواز سنتی ها
تهرانی
لیست همه لهجه های تهرانی

مشاهده همه لیست

 

 

     

در FaceBook با 7Dorim ارتباط برقرار کنید