سلیحوت

سلیحوت

نام و نام خانوادگی : منصور زر

نوع اثر: تفیلا   لهجه: عبری   زمان: 1997    مکان: نیویورک

توضیحات: بر گرفته از آزشیو انجمن مشهدی های نیویورک با همکاری ابراهیم شاعر

 

 

 

صفحه در حال باز گذاریست لطفا تامل بفرمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست همه آثار: منصور زر
تفیلا
لیست همه تفیلا ها
عبری
لیست همه لهجه های عبری

مشاهده همه لیست

 

 

     

در FaceBook با 7Dorim ارتباط برقرار کنید