سلیحوت

سلیحوت

نام و نام خانوادگی : میرزا نسیم بصلیان

نوع اثر: تفیلا   لهجه: عبری   زمان: سپتامبر 2006    مکان: نیویورک

توضیحات:

 

 

 

صفحه در حال باز گذاریست لطفا تامل بفرمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست همه آثار: میرزا نسیم بصلیان
تفیلا
لیست همه تفیلا ها
عبری
لیست همه لهجه های عبری

مشاهده همه لیست

 

 

     

در FaceBook با 7Dorim ارتباط برقرار کنید